About OPV

  • OPENLIVE NFT là nền tảng tiên phong trong Thị trường NFT được xây dựng để trao đổi mã thông báo NFT như các nền tảng NFT phổ biến: Rarible, Opensea, Foundation, v.v. Chúng tôi đã tạo ra một thị trường NFT và sự phát triển mã thông báo NFT là phần minh bạch và có thể xác minh duy nhất của khan hiếm thông tin trong blockchain. Chúng tôi phát triển NFT bằng cách xác minh toán học của các chứng chỉ hoặc giấy phép cá nhân. Các mã thông báo không thể thay thế của chúng tôi được sử dụng làm đồ sưu tầm và vật phẩm trong trò chơi. Mã thông báo NFT (NFT) là tài sản kỹ thuật số có giá trị duy nhất và chúng khác với các đối tác tiền điện tử.
  • OPENLIVE NFT là một nền tảng trao đổi phi tập trung, nơi người dùng có thể tạo NFT, mua và bán NFT & Lưu trữ NFT .
  • Openlive NFT Marketplace hợp tác với các Đối tác chiến lược trên toàn cầu.