Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023
26 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Các Chỉ số chính – Bảng giá và Tổng quan — TradingView

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
SPXChỉ báo S&P 500 3719.87 0.67 % 24.72 3736.00 3680.59

Theo dõi

IXICChỉ số Composite Hoa Kỳ 10807.20 1.19 % 126.69 10837.30 10630.04

Theo dõi

DJIChỉ số Trung bình Dow Jones Industrial 30684.87 0.86 % 261.05 30822.96 30411.92

Mua

VIXChỉ số Dao động S&P 500

30.12 − 2.08 % − 0.64 31.32 29.98

Theo dõi

TSXChỉ số S&P/TSX Composite 18790.60 0.62 % 116.20 18838.79 18654.84

Theo dõi

UKXChỉ số UK 100 6947.16 0.32 % 22.18 6954.21 6894.85

Bán

DAXChỉ số DAX 12765.68 0.19 % 24.27 12818.34 12628.78

Mua

PX1Chỉ số CAC 40 6084.52 0.73 % 43.80 6103.50 6029.53

Theo dõi

FTMIBChỉ số Milano Italia Borsa 21697.32 1.05 % 225.20 21753.75 21397.88

Mua

NI225Chỉ số NIKKEI 225 27006.89 − 0.92 % − 250.42 27092.55 26872.45

Bán

KOSPIChỉ số Giá Chứng khoán Composite Hàn Quốc 2218.10 − 0.86 % − 19.35 2231.52 2200.44

Bán

000001SSE COMPOSITE INDEX 3035.0503 − 0.31 % − 9.3274 3070.2649 3013.6929

Bán

399001Chỉ số Thành phần SZSE 10965.3320 − 0.56 % − 61.9090 11126.1620 10832.0850

Bán

HSIChỉ số Hang Seng 16280.22 − 1.40 % − 231.06 16452.97 16010.72

Bán Mạnh

STIChỉ số Straits Times 3022.71 − 0.00 % − 0.10 3029.07 3005.85

Bán

XJOChỉ số S&P/ASX 200 6730.7 − 1.02 % − 69.4 6800.1 6702.1

Theo dõi

NZ50GTổng Chỉ số S&P / NZX 50 10832.03 − 0.78 % − 84.62 10921.64 10810.98

Bán Mạnh

TAIEXChỉ số Chứng khoán có Vốn hóa của Đài Loan 12946.10 − 0.24 % − 30.66 12946.10 12698.91

Bán Mạnh

FBMKLCIChỉ số KLCI Malaysia FTSE Bursa 1437.72 1.60 % 22.62 1437.72 1411.74

Mua

COMPOSITEChỉ số Composite IDX 6980.6519 1.75 % 120.2359 6986.2051 6847.0669

Theo dõi

SX5EChỉ số STOXX 50 3492.49 0.61 % 21.26 3501.58 3451.75

Mua

IBCChỉ số IBEX 35 7651.00 0.89 % 67.40 7660.70 7552.10

Theo dõi

SMIChỉ số Thị trường Thuỵ Sĩ 10485.14 0.01 % 1.00 10502.14 10426.20

Theo dõi

WIG20Chỉ số WIG20 1426.52 2.06 % 28.86 1429.16 1385.16

Theo dõi

AEXChỉ số AEX 652.26 1.06 % 6.87 653.01 641.83

Theo dõi

BEL20Chỉ số BEL 20 3438.89 − 0.09 % − 2.94 3447.30 3397.56

Bán

IMOEXChỉ số MOEX Nga 2022.74 2.24 % 44.34 2032.58 1991.09

Bán

OMXH25Chỉ số OMX Helsinki 25 4540.5483 − 0.82 % − 37.5088 4586.7078 4497.9747

Theo dõi

OMXI10OMX ICELAND 10 2459.15125 − 0.77 % − 18.95835 2481.52737 2454.07574

Bán

OMXS30Chỉ số OMX Stockholm 30 1908.3536 − 0.94 % − 18.0830 1919.6746 1886.7378

Theo dõi

OMXC25Chỉ số OMX Copenhagen 25 1507.48980 − 0.04 % − 0.56650 1513.97060 1488.04080

Bán

BELEX15Chỉ số BELEX 15

808.37 0.63 % 5.08 812.01 803.46

Bán

OMXRGIOMX Riga GI 1063.4095 − 0.35 % − 3.7075 1068.5084 1063.4095

Bán

OMXTGIOMX Tallinn GI 1661.0011 − 0.53 % − 8.8567 1670.6602 1658.5692

Bán Mạnh

OMXVGIOMX Vilnius GI 898.9985 − 0.22 % − 2.0050 900.6842 897.1924

Bán

XU100Chỉ số BIST 100 3900.85 0.53 % 20.51 3942.54 3877.84

Mua

TA35Chỉ số TA-35 1887.950 − 0.21 % − 4.060 1890.500 1876.600

Bán

SA40Chỉ số Top 40 Nam Phi 59347.29 0.23 % 137.75 59419.88 58400.04

Theo dõi

NIFTYChỉ số Nifty 50 17563.95 0.30 % 51.70 17584.15 17421.00

Mua

SENSEXChỉ số S&P BSE Sensex 59202.90 0.16 % 95.71 59273.85 58791.28

Mua

DFMGIChỉ số DFM 3398.50 0.29 % 9.75 3398.60 3382.10

Mua

TASIChỉ số Tadawul All Shares 11963.680 1.43 % 168.580 11963.680 11798.350

Mua

GNRIChỉ số QE 12657.12 0.03 % 4.41 12690.06 12577.07

Bán

BHBXBAHRAIN ALL SHARE INDEX 1866.638 − 0.03 % − 0.530 1867.627 1866.090

Bán

EGX30Chỉ số Lợi nhuận Giá EGX 30 10273.500 1.15 % 117.200 10277.100 10156.300

Mua

IBOVChỉ số IBovespa 117281.86 0.87 % 1007.62 117366.58 116276.16

Sức mua mạnh

MEChỉ số IPC Mexico 46310.26 0.20 % 92.82 46517.34 45914.58

Theo dõi

IMVChỉ số MERVAL 138744.370 1.66 % 2260.170 139712.720 136484.200

Theo dõi

ICAPINDICE DE CAPITALIZACION BURSATIL 1231.98 2.89 % 34.58 1259.57 1200.25

Mua

SP_IPSAS&P IPSA 5106.910 0.38 % 19.220 5106.910 5085.170

Bán

SPBLPGPTChỉ số Tổng quát S&P / BVL Peru (PEN) 20135.610 0.10 % 20.040 20163.540 20083.610

Mua

BUXBUDAPEST STOCK INDEX 40451.17 0.95 % 380.45 40573.68 39713.46

Theo dõi

GDCOMPOSITE INDEX 854.80 0.78 % 6.63 854.80 843.33

Mua

BETBUCHAREST EXCHANGE TRADING 10845.05 0.39 % 41.98 10892.60 10803.07

Bán

IDX30IDX 30 523.1300 2.09 % 10.6870 524.6240 510.8920

Bán

TOTALDEFICrypto Total DeFi Market Cap, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW) 41125279338 0.75 % 306217173 41549487964 40227437025

Bán

MMOVEICE BOFAML U.S. BOND MARKET OPTION VOLATILITY ESTIMATE INDEX 147.7324 1.33 % 1.9447 147.7324 145.7877

Mua

TOTALTổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $ 882227117167 0.87 % 7635614145 886088515711 865434933635

Bán

AU200AUDAustralia 200 6727.5 0.22 % 14.5 6740.5 6666.5

Theo dõi

DJIChỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones 30684.87 0.86 % 261.05 30822.96 30411.92

Mua

HGXPHLX HOUSING SECTOR 353.46 0.61 % 2.15 356.45 349.79

Bán

XAXNYSE AMERICAN COMPOSITE 4387.6107 1.77 % 76.4850 4402.8958 4311.1258

Sức mua mạnh

RUARUSSELL 3000 2156.0385 0.76 % 16.2573 2164.0243 2133.1188

Theo dõi

TRJEFFCRBTHOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB INDEX 271.3464 − 0.07 % − 0.2031 271.5495 271.3464

Bán

SSMIChỉ số Thị trường Thụy Sĩ 10485.15 0.01 % 1.01 10502.14 10426.20

Theo dõi

VIXChỉ số Dao động S&P 500 30.02 − 2.41 % − 0.74 31.32 29.98

Theo dõi

AEXAEX 652.27 1.06 % 6.87 653.01 641.83

Theo dõi

NYAChỉ số NYSE Composite 14034.6317 0.63 % 87.3722 14095.6872 13929.2935

Bán

DEU40GERMAN STOCK INDEX (DAX) 12765.67 0.19 % 24.25 12818.34 12628.78

Theo dõi

SSXXPSTOXX 600 398.96 0.31 % 1.24 400.03 394.86

Bán

DE30EURGermany 30 12757.1 0.24 % 30.5 12809.5 12615.0

Mua

NZ50GNZX 50 INDEX 10832.04 − 0.78 % − 84.62 10921.64 10810.98

Bán Mạnh

XMINYSE ARCA MAJOR MARKET INDEX 2704.0206 0.86 % 23.1394 2719.0181 2680.8811

Mua

HSIChỉ số Hang Seng 16280.23 − 1.40 % − 231.06 16452.97 16010.72

Bán Mạnh

DDEFIETHMarket Cap DeFi/Etherium Ratio, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW) 25.77 − 0.74 % − 0.19 25.95 25.77

Bán

US30USDUS Wall St 30 30674.6 0.57 % 175.1 30810.6 30281.0

Theo dõi

CAC40Chỉ số CAC 40 6084.51 0.72 % 43.79 6103.50 6029.53

Theo dõi

OSXPHLX OIL SERVICE SECTOR 73.56 1.74 % 1.26 73.61 72.58

Sức mua mạnh

XAUPHLX GOLD AND SILVER SECTOR INDEX 100.26 3.07 % 2.98 100.78 97.21

Bán

RUIChỉ số Russell 1000 2053.4040 1.13 % 22.9546 2053.4040 2023.7481

Bán

UTYPHLX UTILITY SECTOR 812.66 − 1.75 % − 14.52 825.00 812.58

Bán

HK33HKDHong Kong 33 16487.1 1.69 % 274.5 16586.1 15995.1

Bán

NL25EURNetherlands 25 652.125 1.01 % 6.525 653.300 641.625

Theo dõi

SOXPHLX SEMICONDUCTOR 2308.83 3.18 % 71.09 2320.91 2241.00

Bán

RUTChỉ số Russell 2000 1742.3595 0.96 % 16.6036 1746.2926 1724.7333

Bán

IBEX35Chỉ số IBEX 35 7649.89

0.87%

66.28 7660.70 7552.10

Theo dõi

Source: https://openlivenft.info
Category : Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT