Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023
28 C
Ho Chi Minh City
spot_img

CEX.IO khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
1 Ethereum

ETH/USDT ₫ 38,315,445. 23 ₫753,198,408.19 ₫468,802,301.99 ₫ 6,178,912,999 3.10 % 448 Gần đây 2 Tether USDT/EUR ₫ 23,386. 67 ₫9,408,049,040.67 ₫2,303,955,184.87 ₫ 8,317,005,796 4.17 % 459 Gần đây 3 Ethereum ETH/USD ₫ 38,349,639. 36 ₫12,004,457,956.49 ₫26,836,228,348.14 ₫ 74,535,527,098 37.36 % 568 Gần đây 4 Tether USDT/USD ₫ 23,435. 53 ₫62,594,911,973.79 ₫65,534,709,349.74 ₫ 5,753,896,601 2.88 % 358 Gần đây 5 Ethereum ETH/EUR ₫ 38,235,545. 99 ₫1,095,184,712.01 ₫914,170,950.18 ₫ 7,678,176,392 3.85 % 494 Gần đây 6 Bitcoin BTC/USD ₫ 552,220,952. 31 ₫6,668,126,152.29 ₫19,685,200,657.37 ₫ 21,407,913,543 10.73 % 519 Gần đây 7 Stellar XLM/USD ₫ 2,703. 72 ₫1,179,742,110.75 ₫912,732,069.65 ₫ 3,828,694,056 1.92 % 467 Gần đây 8 Loopring LRC/USD ₫ 10,227. 01 ₫58,199,590.68 ₫53,982,319.02 ₫ 4,908,274,219 2.46 % 243 Gần đây 9 Litecoin LTC/BTC ₫ 1,382,255. 79 ₫1,409,074,321.56 ₫1,457,294,354.89 ₫ 5,156,239,055 2.58 % 457 Gần đây 10 Polygon MATIC/USD ₫ 21,348. 47 ₫524,787,694.94 ₫739,403,772.11 ₫ 16,543,088,553 8.29 % 442 Gần đây 11 XRP XRP/USDT ₫ 8,622. 03 ₫701,553,920.55 ₫600,035,171.19 ₫ 2,281,117,459 1.14 % 414 Gần đây 12 Tether USDT/GBP ₫ 23,407. 18 ₫2,299,537,255.75 ₫2,316,280,864.91 ₫ 2,338,726,854 1.17 % 463 Gần đây 13 Ethereum ETH/BTC ₫ 38,440,207. 64 ₫843,220,059.25 ₫489,445,352.41 ₫ 2,435,984,055 1.22 % 349 Gần đây 14 XRP XRP/USD ₫ 8,625. 32 ₫2,759,044,959.45 ₫2,368,430,160.67 ₫ 4,427,675,883 2.22 % 471 Gần đây 15 Uniswap UNI/USD ₫ 172,600. 06 ₫425,019,483.75 ₫413,953,386.08 ₫ 4,872,349,054 2.44 % 396 Gần đây 16 Uniswap UNI/USDT ₫ 172,459. 29 ₫119,203,078.79 ₫127,373,654.97 ₫ 2,579,913,829 1.29 % 332 Gần đây 17 Kava KAVA/USD ₫ 43,674. 24 ₫316,609,190.09 ₫338,375,747.49 ₫ 1,586,900,101 0.80 % 401 Gần đây 18 Cardano ADA/USD ₫ 11,888. 60 ₫867,742,166.67 ₫1,029,650,931.41 ₫ 2,483,101,847 1.24 % 466 Gần đây 19 Ethereum ETH/GBP ₫ 38,256,972. 40 ₫776,801,322.67 ₫341,432,503.81 ₫ 2,202,975,700 1.10 % 412 Gần đây 20 USD Coin USDC/USD ₫ 23,435. 53 ₫62,143,776,492.21 ₫73,785,863,792.48 ₫ 2,187,492,620 1.10 % 523 Gần đây 21 0 x ZRX/USDT ₫ 7,670. 81 ₫76,414,970.67 ₫65,969,492.99 ₫ 1,606,869,443 0.81 % 316 Gần đây 22 Solana SOL/USD ₫ 1,031,184. 24 ₫223,959,218.56 ₫973,706,165.03 ₫ 937,420,961 0.47 % 471 Gần đây 23 Gemini Dollar GUSD/USDT ₫ 22,989. 27 ₫4,492,766,497.85 ₫4,529,893,455.70 ₫ 531,158,842 0.27 % 431 Gần đây 24 Bitcoin BTC/EUR ₫ 552,581,440. 69 ₫557,460,838.47 ₫879,767,649.80 ₫ 1,501,596,141 0.75 % 426 Gần đây 25 Polygon MATIC/USDT ₫ 21,300. 77 ₫185,839,200.25 ₫13,372,046.48 ₫ 508,286,354 0.25 % 290 Gần đây 26 ApeCoin APE/USD ₫ 159,677. 05 ₫161,527,911.02 ₫218,322,737.84 ₫ 293,898,299 0.15 % 312 Gần đây 27 Cardano ADA/USDT ₫ 11,859. 34 ₫231,710,473.99 ₫214,777,949.44 ₫ 479,680,763 0.24 % 325 Gần đây 28 BNB BNB/USD ₫ 6,287,596. 88 ₫100,769,755.12 ₫48,286,061.04 ₫ 227,090,029 0.11 % 335 Gần đây 29 Cosmos ATOM/USD ₫ 256,761. 07 ₫49,773,387.23 ₫39,078,213.22 ₫ 443,951,466 0.22 % 245 Gần đây 30 Gemini Dollar GUSD/EUR ₫ 22,980. 26 ₫2,068,119,275.20 ₫2,087,976,641.20 ₫ 744,229,609 0.37 % 415 Gần đây 31 USD Coin USDC/USDT ₫ 23,410. 57 ₫62,095,641,259.69 ₫62,426,950,823.15 ₫ 229,332,800 0.11 % 460 Gần đây 32 BitTorrent BTTOLD/USD ₫ 49.27 ₫4,058,028.45 ₫4,097,400.58 ₫ 195,128,453 0.10 % 199 Gần đây 33 JasmyCoin JASMY/USD ₫ 219.05 ₫88,545,410.03 ₫156,105,498.91 ₫ 176,517,120 0.09 % 296 Gần đây 34 Shiba Inu SHIB/USD ₫ 0.2902 ₫66,159,527.86 ₫117,852,379.03 ₫ 252,803,330 0.13 % 305 Gần đây 35 USD Coin USDC/EUR ₫ 23,403. 31 ₫2,119,312,944.31 ₫2,056,189,596.64 ₫ 1,168,570,806 0.59 % 420 Gần đây 36 Bitcoin BTC/GBP ₫ 550,916,948. 34 ₫19,664,037.19 ₫506,274,946.66 ₫ 769,972,185 0.39 % 408 Gần đây 37 XRP XRP/GBP ₫ 8,862. 59 ₫369,028,974.59 ₫143,928,189.36 ₫ 52,534,300 0.03 % 236 Gần đây 38 DFI.Money YFII/USD ₫ 38,715,190. 51 ₫63,529,527.77 ₫6,155,560.42 ₫ 32,765,130 0.02 % 21 Gần đây 39 Algorand ALGO/USD ₫ 8,422. 65 – ₫4,158,446.56 ₫ 28,879,013 0.01 % 0 Gần đây 40 Qredo QRDO/USD ₫ 7,910. 13 – ₫5,937,860.67 ₫ 413,930,073 0.21 % 132 Gần đây 41 SushiSwap SUSHI/USD ₫ 34,168. 03 ₫16,736,343.90 ₫12,370,578.43 ₫ 36,105,591 0.02 % 58 Gần đây 42 Cosmos ATOM/EUR ₫ 253,172. 61 ₫28,560,373.93 ₫27,693,516.96 ₫ 29,497,971 0.01 % 72 Gần đây 43 Litecoin LTC/USD ₫ 1,378,352. 52 ₫549,728,446.69 ₫559,334,040.43 ₫ 457,552,494 0.23 % 440 Gần đây 44 XSGD XSGD/USD ₫ 16,728. 29 ₫2,156,042,044.41 ₫2,176,742,869.11 ₫ 29,870,748 0.01 % 415 Gần đây 45 Wabi WABI/GBP ₫ 978.21 – – ₫ 30,226,920 0.02 % 13 Gần đây 46 Kusama KSM/USD ₫ 1,567,180. 05 ₫21,119,030.63 ₫3,815,326.05 ₫ 23,429,724 0.01 % 18 Gần đây 47 Bitcoin Cash BCH/GBP ₫ 2,950,841. 71 ₫7,242,646.27 ₫11,121,418.66 ₫ 22,561,262 0.01 % 87 Gần đây 48 Chainlink LINK/USD ₫ 168,359. 48 ₫171,584,858.10 ₫149,608,915.77 ₫ 354,082,384 0.18 % 319 Gần đây 49 Bitcoin BTC/USDT ₫ 551,896,890. 23 ₫316,199,636.09 ₫756,487,343.79 ₫ 413,990,303 0.21 % 285 Gần đây 50 TRON TRX/BTC

₫1,629.24

₫72,358,314.86 ₫62,981,375.98 ₫ 255,860,991 0.13 % 43 Gần đây 51 Synthetix SNX/USD ₫ 76,222. 80 ₫155,473,989.20 ₫166,578,190.95 ₫ 267,189,578 0.13 % 327 Gần đây 52 Gemini Dollar GUSD/USD ₫ 23,023. 64 ₫5,089,084,164.86 ₫4,501,527,229.70 ₫ 227,417,366 0.11 % 415 Gần đây 53 Dogecoin DOGE/USD ₫ 1,677. 51 ₫95,688,202.31 ₫156,587,325.04 ₫ 225,918,280 0.11 % 314 Gần đây 54 Aave AAVE/USD ₫ 2,233,091. 63 ₫10,413,793.67 ₫15,382,084.23 ₫ 212,975,205 0.11 % 227 Gần đây 55 Civic CVC/USD ₫ 3,468. 29 ₫44,895,450.15 ₫48,833,781.00 ₫ 226,538,757 0.11 % 288 Gần đây 56 Bitcoin Cash BCH/USD ₫ 3,007,020. 99 ₫12,154,702.97 ₫6,942,440.69 ₫ 194,556,994 0.10 % 161 Gần đây 57 XRP XRP/EUR ₫ 8,657. 11 ₫517,247,176.71 ₫377,696,228.35 ₫ 203,640,878 0.10 % 303 Gần đây 58 TRON TRX/USD ₫ 1,611. 12 ₫185,094,511.11 ₫226,065,251.58 ₫ 160,960,621 0.08 % 380 Gần đây 59 Polygon MATIC/EUR ₫ 21,390. 25 ₫7,034,615.01 ₫28,426,404.94 ₫ 173,362,355 0.09 % 233 Gần đây 60 TRON TRX/USDT ₫ 1,611. 50 ₫84,888,036.44 ₫79,328,137.91 ₫ 141,144,548 0.07 % 355 Gần đây 61 Polkadot DOT/USD ₫ 182,869. 19 ₫545,295,863.71 ₫352,260,810.07 ₫ 165,222,043 0.08 % 378 Gần đây 62 Zilliqa ZIL/USD ₫ 991.69 ₫89,905,661.50 ₫114,685,621.81 ₫ 174,258,447 0.09 % 309 Gần đây 63 Neo NEO/USD ₫ 254,498. 02 ₫3,911,768.81 ₫14,413,047.95 ₫ 128,485,155 0.06 % 125 Gần đây 64 Stellar XLM/USDT ₫ 2,722. 11 ₫214,912,679.08 ₫122,346,539.03 ₫ 123,199,920 0.06 % 234 Gần đây 65 Polygon MATIC/GBP ₫ 21,445. 73 ₫95,531,872.72 ₫8,056,330.85 ₫ 170,642,933 0.09 % 248 Gần đây 66 Litecoin LTC/EUR ₫ 1,373,943. 25 ₫265,165,810.90 ₫262,857,832.69 ₫ 110,191,813 0.06 % 296 Gần đây 67 0 x ZRX/USD ₫ 7,558. 39 ₫284,728,737.53 ₫344,555,944.24 ₫ 94,991,779 0.05 % 365 Gần đây 68 Basic Attention Token BAT/USD ₫ 9,679. 85 ₫29,703,450.24 ₫23,594,322.18 ₫ 80,756,644 0.04 % 244 Gần đây 69 Basic Attention Token BAT/USDT ₫ 9,687. 70 ₫7,896,925.91 ₫9,996,296.36 ₫ 57,481,937 0.03 % 115 Gần đây 70 Tezos XTZ/USD ₫ 40,695. 06 ₫77,037,054.79 ₫94,848,464.94 ₫ 111,017,006 0.06 % 287 Gần đây 71 Curve DAO Token CRV/USD ₫ 34,608. 01 ₫14,294,601.43 ₫10,287,355.76 ₫ 92,694,824 0.05 % 113 Gần đây 72 Cosmos ATOM/GBP ₫ 252,554. 38 ₫16,731,470.24 ₫16,897,315.53 ₫ 64,912,993 0.03 % 142 Gần đây 73 Cosmos ATOM/USDT ₫ 251,402. 69 ₫23,936,963.15 ₫7,683,855.19 ₫ 76,967,909 0.04 % 140 Gần đây 74 Edgecoin EDGT/USD ₫ 23,402. 76 ₫75,716,949,309.29 ₫3,911,670.71 ₫ 71,556,853 0.04 % 162 Gần đây 75 Cardano ADA/GBP ₫ 11,936. 54 ₫134,029,876.63 ₫122,769,736.54 ₫ 61,346,860 0.03 % 295 Gần đây 76 Avalanche AVAX/USD ₫ 590,046. 84 ₫10,648,103.21 ₫5,707,134.75 ₫ 61,037,792 0.03 % 90 Gần đây 77 TRON TRX/EUR ₫ 1,614. 73 ₫57,835,533.06 ₫76,538,585.15 ₫ 63,901,656 0.03 % 309 Gần đây 78 Binance USD BUSD/USD ₫ 23,472. 97 ₫4,449,713,926.24 ₫4,712,650,629.22 ₫ 73,655,668 0.04 % 428 Gần đây 79 Litecoin LTC/USDT ₫ 1,380,947. 63 ₫2,622,283.56 ₫111,352,327.35 ₫ 60,344,301 0.03 % 290 Gần đây 80 Mina MINA/USD ₫ 18,303. 30 – ₫24,131,281.94 ₫ 54,381,376 0.03 % 14 Gần đây 81 OMG Network OMG/EUR ₫ 50,517. 83 ₫26,049,470.46 ₫29,743,529.47 ₫ 39,706,152 0.02 % 204 Gần đây 82 Polkadot DOT/USDT ₫ 174,654. 77 ₫382,456,069.57 ₫230,843,770.89 ₫ 55,457,820 0.03 % 292 Gần đây 83 Bitcoin Cash BCH/EUR ₫ 2,944,486. 65 ₫12,496,262.84 ₫6,786,347.54 ₫ 24,061,378 0.01 % 124 Gần đây 84 Chainlink LINK/USDT ₫ 163,654. 00 ₫32,453,283.53 ₫17,678,588.12 ₫ 27,149,218 0.01 % 163 Gần đây 85 Stellar XLM/BTC ₫ 2,706. 20 ₫45,020,694.29 ₫7,752,484.01 ₫ 44,228,737 0.02 % 167 Gần đây 86 XRP XRP/BTC ₫ 8,532. 82 ₫57,529,688.20 ₫83,650,002.77 ₫ 31,335,983 0.02 % 244 Gần đây 87 Decentraland MANA/USD ₫ 22,635. 15 ₫32,989,493.31 ₫33,273,561.14 ₫ 27,977,529 0.01 % 179 Gần đây 88 Tezos XTZ/EUR ₫ 39,034. 83 ₫10,495,644.97 ₫7,761,232.82 ₫ 39,480,585 0.02 % 61 Gần đây 89 governance ZIL GZIL/USD ₫ 308,916. 47 ₫2,876,663.69 – ₫ 30,753,152 0.02 % 10 Gần đây 90 Wabi WABI/USD ₫ 1,062. 72 ₫4,243,093.64 ₫15,645,597.11 ₫ 51,290,878 0.03 % 20 Gần đây 91 AurusDeFi AWX/EUR ₫ 28,520. 33 – – ₫ 42,963,032 0.02 % 121 Gần đây 92 Synthetix SNX/USDT ₫ 78,924. 67 ₫12,468,275.33 ₫11,389,702.94 ₫ 23,451,459 0.01 % 44 Gần đây 93 Litecoin LTC/GBP ₫ 1,380,590. 34 ₫19,237,996.17 ₫83,405,308.83 ₫ 25,305,785 0.01 % 323 Gần đây 94 Edgecoin EDGT/USDT ₫ 23,408. 16 ₫11,611,905,703.23 ₫9,441,814.78 ₫ 38,975,310 0.02 % 261 Gần đây 95 Zilliqa ZIL/USDT ₫ 933.66 ₫24,585,457.66 ₫4,155,815.49 ₫ 25,708,670 0.01 % 101 Gần đây 96 The Graph GRT/USD ₫ 2,674. 94 ₫27,717,824.13 ₫29,132,142.89 ₫ 57,719,369 0.03 % 83 Gần đây 98 Stellar XLM/EUR ₫ 2,803. 07 ₫233,314,790.07 ₫193,131,536.47 ₫ 44,177,695 0.02 % 218 Gần đây 99 Trust Wallet Token TWT/USD ₫ 19,674. 70 ₫6,191,038.91 ₫5,457,908.89 ₫ 19,937,127 0.01 % 53 Gần đây 100 Dash DASH/USDT ₫ 1,129,334. 29 ₫320,578,124.58 ₫70,244,568.79

₫163,621,458

0.08 % 242 Gần đây

Source: https://openlivenft.info
Category custom BY HOANGLM with new data process: Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT