spot_img

Giá SwapDEX (SDX), Biểu đồ và Tin tức | Binance: Giá SwapDEX, giá SDX, giá trị của SwapDEX

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
Phần trăm biến hóa về khối lượng thanh toán giao dịch của gia tài này so với 7 ngày trước .Phần trăm biến hóa về khối lượng thanh toán giao dịch của gia tài này so với 7 ngày trước .

Phần trăm thay đổi về khối lượng giao dịch của tài sản này so với 7 ngày trước.

Phần trăm đổi khác về khối lượng thanh toán giao dịch của gia tài này so với 7 ngày trước .Giá cao nhất được trả cho gia tài này kể từ khi nó được ra đời hoặc niêm yết .Giá cao nhất được trả cho gia tài này kể từ khi nó được ra đời hoặc niêm yết .Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho gia tài này trong 24 giờ .Giá cao nhất và thấp nhất được trả cho gia tài này trong 24 giờ .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay .Lượng cung lưu hành cho thấy số lượng coin hoặc token đã được phát hành cho đến nay .Tổng giá trị bằng đô la của toàn bộ những thanh toán giao dịch cho gia tài này trong 24 giờ qua .

Tổng giá trị bằng đô la của tất cả các giao dịch cho tài sản này trong 24 giờ qua.

Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của gia tài với giá hiện tại của nó .Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân lượng cung lưu hành của gia tài với giá hiện tại của nó .Phần trăm người mua của Binance đã tăng hoặc giảm vị thế ròng của họ bằng BTC trong 24 giờ qua trải qua thanh toán giao dịch .Dữ liệu update giá SDXNgày ngày hôm nay, giá trực tiếp của mỗi SDX là $ 0.0038037 ( SDX / USD ) với vốn hóa thị trường hiện tại là USD 0 USD. Khối lượng thanh toán giao dịch trong 24 giờ là USD 49,258. 79 USD. Giá từ SDX sang USD được update trong thời hạn thực. Giá SwapDEX dịch chuyển + 4.61 % trong 24 giờ qua. Lượng cung lưu hành là USD 0 USD .

BIỂU ĐỒ GIÁ TIỀN MÃ HÓA TRỰC TIẾ