Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
30 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Vốn lưu động (Working capital) là gì? Vốn lưu động bao nhiêu thì đủ? – Kiến Thức Trading – Đầu tư Forex, Chứng khoán, Coin Mới nhất

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
Vốn lưu động ( VLĐ ) hay Working capital không còn quá lạ lẫm so với những nhà quản trị. Bởi với họ, đây là chỉ tiêu cực kỳ quan trọng. Nó cho biết nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, để bảo vệ cho những hoạt động giải trí cơ bản được diễn ra một cách thông thường .
Tuy nhiên, những nhà đầu tư thường rất khó tưởng tượng được vốn lưu động là gì ?
Trong bài viết này, bạn hãy cùng Kienthuctrade. net khám phá chi tiết cụ thể về vốn lưu động, cách tính cũng như ứng dụng chỉ số này trong việc dự phóng dòng tiền tương lai của doanh nghiệp .

1. Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động (Working capital) là một thước đo tài chính thể hiện nguồn lực sẵn có, phục vụ cho các hoạt động diễn ra hằng ngày của doanh nghiệp.

Ví dụ như : Tiền mua mới nguyên liệu, tiền trả lương cho nhân viên cấp dưới, thanh toán giao dịch những khoản nợ ngân hàng nhà nước đến hạn …
Một doanh nghiệp có doanh thu cao đến đâu, nhưng nếu không cung ứng đủ vốn lưu động cũng sẽ khiến việc kinh doanh thương mại bị gián đoạn .
Nghiêm trọng hơn hoàn toàn có thể dẫn tới phá sản .

2. Cách tính vốn lưu động

Vốn lưu động được tính bằng :
VLĐ = Tài sản thời gian ngắn – Nợ phải trả thời gian ngắn
Bạn hoàn toàn có thể thuận tiện lấy gia tài thời gian ngắn và nợ phải trả thời gian ngắn trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( bảng cân đối kế toán ) của doanh nghiệp .
Ví dụ về CTCP nhựa Bình Minh ( Mã : BMP ) năm 2019 được chúng tôi lấy trên trang Cafef .
Theo đó, gia tài thời gian ngắn của BMP vào 31/12/2019 khoảng chừng 1.527 tỷ …

Nợ thời gian ngắn của BMP khoảng chừng 357 tỷ .

Trong đó, gia tài thời gian ngắn là gia tài mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuận tiện quy đổi được ngay thành tiền mặt trong thời gian ngắn ( dưới 1 năm ) .
Bao gồm những khoản mục :

 • Tiền và tương đương tiền: Như tiền mặt, ngoại tệ, vàng kim quý,…
 • Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Các khoản tiền gửi ngân hàng, các loại giấy tờ có giá như trái phiếu (thời hạn dưới 1 năm).
 • Hàng tồn kho: Nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa để phục vụ cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
 • Khoản phải thu ngắn hạn: Các khoản bán chịu cho đại lý, người mua trong ngắn hạn.
 • Tài sản ngắn hạn khác

Nợ phải trả thời gian ngắn là nghĩa vụ và trách nhiệm mà doanh nghiệp phải thanh toán giao dịch trong ngắn ( dưới 1 năm ). Bao gồm những khoản mục chính :

 • Nợ vay ngắn hạn: Các khoản nợ vay tài chính (ngân hàng) của doanh nghiệp trong ngắn hạn.
 • Phải trả nhà cung cấp: Các khoản mua chịu nhà cung cấp (dưới 1 năm)
 • Nợ phải trả ngắn hạn khác.

Như vậy bạn có thể dễ dàng tính được VLĐ của BMP trong năm 2019:

3. Ý nghĩa của vốn lưu động

3.1 Vốn lưu động dương

VLĐ dương chứng tỏ gia tài thời gian ngắn của doanh nghiệp đang lớn hơn những khoản nợ thời gian ngắn .

Trong điều kiện kèm theo thông thường, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuận tiện quy đổi gia tài thời gian ngắn này thành tiền, giao dịch thanh toán những khoản nợ tới hạn .
Giúp những hoạt động giải trí sản xuất của công ty diễn ra thông thường .

3.2 Vốn lưu động âm

trái lại, vốn lưu động âm khi gia tài thời gian ngắn của doanh nghiệp thấp hơn nợ thời gian ngắn .
Hay nói cách khác, dù có chuyển hóa hết gia tài thời gian ngắn thành tiền nhưng vẫn không đủ phân phối những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty .

Điều này là cực kỳ nguy khốn, mặc dầu doanh nghiệp có lệch giá và doanh thu rất tốt …
Tuy nhiên nếu không có năng lực giao dịch thanh toán những khoản nợ ( nghĩa vụ và trách nhiệm ) trong thời gian ngắn thì doanh nghiệp trọn vẹn có năng lực phá sản .

4. Vốn lưu động bao nhiêu là đủ?

Trở lại với ví dụ của BMP :

Ta hoàn toàn có thể thuận tiện tính được VLĐ của nhựa Bình Minh trong trường hợp này bằng :
Vốn lưu động = 1,527 – 357 = 1,170 ( Tỷ đồng )
Tuy nhiên để biết được 1,170 tỷ đã đủ tốt chưa ? Hay chỉ cần 500 tỷ hoặc 1,000 tỷ là đủ ?
Ta sẽ sử dụng Tỷ lệ vốn lưu động ( Working capital ratio ) .
Tỷ lệ vốn lưu động = Tài sản thời gian ngắn / nợ phải trả thời gian ngắn .

 • Nếu tỷ lệ vốn lưu động < 1

Lúc này gia tài thời gian ngắn của doanh nghiệp nhỏ hơn nợ phải trả thời gian ngắn .
Doanh nghiệp có năng lực phá sản cao khi không đủ năng lực thanh toán giao dịch được những khoản nợ đến hạn .

 • 1 < Tỷ lệ vốn lưu động < 2.0

Tài sản thời gian ngắn của doanh nghiệp lớn hơn nợ phải trả thời gian ngắn .
Từ đó cho thấy sức khỏe thể chất kinh tế tài chính của doanh nghiệp tương đối không thay đổi, doanh nghiệp có năng lực thanh toán giao dịch những khoản nợ thời gian ngắn .

 • Tỷ lệ vốn lưu động > 2.0

Hay gia tài thời gian ngắn của doanh nghiệp lớn hơn 2 lần nợ phải trả .
Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh đối đầu nhất định, dòng tiền kinh doanh thương mại khỏe mạnh và rất ít nợ vay .
Tùy vào ngành nghề mà doanh nghiệp đó đang hoạt động giải trí, thường thì Working capital ratio lớn hơn 1.0 là hoàn toàn có thể gật đầu được .
Trở lại với ví dụ BMP :

Nếu so sánh working capital ratio của Nhựa Tiền Phong chỉ vào khoảng chừng 1.2 lần ( năm 2019 ) thì chắc rằng BMP phải có lợi thế cạnh tranh đối đầu tiêu biểu vượt trội hơn NTP .
Chính điều này giúp cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và Working capital ratio của BMP tốt hơn Nhựa Tiền Phong rất nhiều .
Tuy nhiên những bạn cũng nên cực kỳ thận trọng với VLĐ của doanh nghiệp tăng mạnh qua thời hạn …
Bởi nếu những khoản khó kiểm định như khoản phải thu, hàng tồn dư chiếm tỷ trọng lớn thì chưa chắc VLĐ cao đã là tốt .
Để làm rõ yếu tố này, tất cả chúng ta sẽ tới phần tiếp theo cực kỳ quan trọng trong chủ đề vốn lưu động .

5. Thay đổi vốn lưu động (Change in working capital)

Chúng tôi cho rằng đây là phần ứng dụng quan trọng nhất của vốn lưu động .
Với việc chỉ đang được xếp vào hạng cận biên ( Frontier market ) như thị trường sàn chứng khoán Nước Ta, thì tính minh bạch đang là chủ đề làm đau đầu cực kỳ nhiều nhà đầu tư .
Các khoản phải thu người mua hoặc hàng tồn kho khó điểm định, rất dễ bị tận dụng nhằm mục đích triển khai mục tiêu xấu …
Ví dụ : Khi công ty A bán hàng cho công ty B, công ty B chưa trả tiền ( bán chịu ) nhưng theo quy tắc kế toán hiện hành, công ty A vẫn được ghi nhận lệch giá doanh thu và 1 khoản phải thu tương ứng .
Không ít trường hợp những khoản phải thu này sống sót một thời hạn rất dài ( công ty B có tương quan tới công ty A ) .
Công ty A không thu được tiền nhưng vẫn ghi nhận lệch giá và doanh thu như thường .

Từ đó rất dễ đánh lạc hướng những nhà đầu tư mới, chỉ quan tâm nhiều tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên những việc này lại được trình diễn chi tiết cụ thể trên báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ – khoản biến hóa VLĐ .

Cách tính Thay đổi vốn lưu động

Có 2 cách tính Thay đổi vốn lưu động .
Cách 1 : Cách tính đại trà phổ thông
Thay đổi vốn lưu động = Vốn lưu động năm nay – Vốn lưu động năm trước
Cách 2 : Thay đổi vốn lưu động bỏ tiền và nợ vay ( Change in non-cash working capital )
Thay đổi vốn lưu động ( non-cash ) = Vốn lưu động năm nay – Vốn lưu động năm trước
Chú ý : Trong đó vốn lưu động sẽ vô hiệu khoản tiền, tương tự tiền, gia tài thời gian ngắn khác, nợ vay thời gian ngắn, nợ phải trả thời gian ngắn khác .
Lúc này Change in working capital sẽ chỉ còn 3 khoản mục : Hàng tồn dư + phải thu thời gian ngắn – phải trả nhà phân phối thời gian ngắn .
Chúng tôi ưa thích cách thứ 2 hơn, bởi Thay đổi vốn lưu động trong trường hợp này phản ánh đúng vòng xoay tiền trong doanh nghiệp .
Hãy cùng đi vào ví dụ về tác dụng kinh doanh thương mại của CTCP góp vốn đầu tư tăng trưởng đa vương quốc IDI năm 2018 :

Thay đổi vốn lưu động của IDI quá trình 2017 – 2018 được tính bằng :

Thay đổi khoản phải thu ngắn hạn + hàng tồn kho – phải trả người bán ngắn hạn
= 805 + 268 – 338 = 735 tỷ

Vốn lưu động tăng thêm 735 tỷ, đồng thời dòng tiền hoạt động giải trí của công ty âm 735 tương ứng …
Trong đó IDI sẽ phải :

 • Chi tiền 268 tỷ để mua thêm hàng tồn kho
 • Chi tiền 805 tỷ bán chịu cho khách hàng
 • Thu về 388 tỷ mua chịu nhà cung cấp

Theo kim chỉ nan, khoản 735 tỷ gia tài tăng thêm này trọn vẹn hoàn toàn có thể chuyển đối thành tiền trong thời gian ngắn, để trả những khoản nợ đến kỳ thanh toán giao dịch trong doanh nghiệp .
Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp những khoản tồn dư, phải thu người mua này cứ tăng mãi …
Dẫn tới dòng tiền hoạt động giải trí của doanh nghiệp liên tục âm và hệ quả tất yếu là công ty phải tăng vay nợ hoặc phát hành thêm CP để bù đắp phần thiếu vắng .
Ví dụ như trong trường hợp của IDI, lệch giá năm 2018 đạt 6.341 tỷ ( + 20 % YoY ), doanh thu đạt 643 tỷ ( + 100 % YoY ) .
Tuy nhiên, dòng tiền hoạt động giải trí của công ty chỉ dương 93 tỷ nhưng tổng nợ vay của IDI đã tăng tương ứng và đã gấp tới 1.2 lần vốn chủ chiếm hữu .
Từ đó đặt ra câu hỏi lớn cho tính minh bạch và mức độ không thay đổi của doanh nghiệp .

6. Những yếu tố tác động đến Thay đổi vốn lưu động

Chúng tôi cho rằng :

Sức mạnh của doanh nghiệp không nằm ở lệch giá, doanh thu mà nằm ở dòng tiền

Nếu bạn đã từng quản lý và vận hành 1 shop nhỏ, chắc rằng bạn sẽ phần nào tưởng tượng được việc chi tiền mua mua hàng tồn dư, bán chịu là rất thông thường .
Trong nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư cũng vậy, bạn cần rất tỉnh táo để tìm ra câu truyện đằng sau những đổi khác trên những chỉ số kinh tế tài chính .
Nếu chú ý quan tâm, dòng tiền của doanh nghiệp sẽ cho bạn khá nhiều thông tin mê hoặc …

Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp lớn tiêu biểu vượt trội về quy mô, công nghệ tiên tiến sản xuất sẽ có lợi thế lớn trong việc đàm phán hợp đồng .
Từ đó họ có năng lực chiếm hữu được vốn của cả người mua lẫn người bán hàng .

Ví dụ CTCP Xây dựng Coteccons ( Mã : CTD ) trong ngành thiết kế xây dựng có tỷ suất Design and Building trên lệch giá rất cao .
Từ đó, công ty này hoàn toàn có thể thuận tiện đàm phán hơn với chủ góp vốn đầu tư ( giảm những khoản phải thu ) và chiếm hữu vốn của những nhà thầu con khác ( tăng nợ phải trả ) .
Để giảm thiểu tối đa sức ép kinh tế tài chính khi đi làm dự án .
Hiện tại cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính của CTD đang cực kỳ ấn tượng, khi là công ty thiết kế xây dựng duy nhất niêm yết không vay một đồng nào từ ngân hàng nhà nước .
Bạn cũng sẽ thấy điều tựa như ở những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đối đầu lớn như Vingroup hay Vinamilk .

Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp

Chu kỳ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp tác động ảnh hưởng không nhỏ tới chủ trương bán hàng .

Trong tiến trình khó khăn vất vả, doanh nghiệp sẽ cần tăng chiết khấu cho đại lý, thả lỏng chủ trương bán hàng hơn nếu muốn thôi thúc doanh thu .
Từ đó làm những khoản phải thu người mua, tồn dư tăng lên và tăng Thay đổi vốn lưu động năm đó .
Bạn phải cực kỳ tỉnh táo bởi tổng thể những chỉ số kinh tế tài chính của doanh nghiệp đều đẹp nhất khi chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại đạt đỉnh …
Tuy nhiên khoản góp vốn đầu tư đem lại doanh thu lớn nhất lại là khi doanh nghiệp đang ở vùng đáy .
Điều quan trọng là bạn cần xác lập được lợi thế cạnh tranh đối đầu bền vững và kiên cố, giúp doanh nghiệp sống sót qua thời kỳ khó khăn vất vả .

Tính minh bạch của doanh nghiệp

Như đã đề cập ở phần trước, bạn phải cực kỳ thận trọng nếu một doanh nghiệp có khoản change in non-cash working capital liên tục tăng trong nhiều năm liền ( dòng tiền hoạt động giải trí âm ) .

Bởi thực chất trong quá trình truy thuế kiểm toán là chọn mẫu .
Sẽ rất khó để xác lập hàng loạt những khoản phải thu người mua, hàng tồn này có đúng chuẩn hay không ?
Nhất là khi thông tin thuyết minh trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính còn rất hạn chế và không rõ ràng .
Chúng tôi không chứng minh và khẳng định doanh nghiệp đang gian lận .
Việc Thay đổi vốn lưu động dẫn tới dòng tiền kinh doanh thương mại âm là rất thông thường trong vòng đời hoạt động giải trí của công ty .
Tuy nhiên, nếu bạn không thực sự hiểu rõ về doanh nghiệp …
Không dại gì tất cả chúng ta phải mạo hiểu rằng doanh nghiệp sẽ thu được tiền trong tương lai, phải không nào ?

Tóm lại sự tăng lên của vốn lưu động là rất bình thường trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong phân tích đầu tư, VLĐ và Thay đổi VLĐ được ứng dụng rất nhiều trong việc tính toán dòng tiền của công ty.

Sự biến hóa này nhờ vào vào những nguyên do chính sau :

 • Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tính minh bạch của doanh nghiệp

Bạn nên thận trọng và tìm hiểu và khám phá thật kỹ nguyên do nếu biến hóa VLĐ của doanh nghiệp ( dòng tiền hoạt động giải trí âm ) liên tục tăng trong khoảng chừng thời hạn dài .
Trong bài viết trên, Kienthuctrade. net đã san sẻ chi tiết cụ thể về vốn lưu động, cách tính cũng như ứng dụng chỉ số này trong việc dự phóng dòng tiền tương lai của doanh nghiệp. Hi vọng bạn đọc hoàn toàn có thể vận dụng và góp vốn đầu tư đúng chuẩn, đem lại doanh thu cao nhất. Theo dõi website của chúng tôi liên tục để update những bài học kinh nghiệm hữu dụng nhất về kiến thức và kỹ năng sàn chứng khoán cũng như thông tin mới nhất nhé !

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT