Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023
27 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Doanh thu và cách phân loại doanh thu trong doanh nghiệp – SME.MISA.VN

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng. Trong bài viết hôm nay, MISA sẽ cùng bạn đi chi tiết về doanh thu và cách phân loại doanh thu tại doanh nghiệp.

I. Khái niệm doanh thu

 

Khái niệm về doanh thu theo chuẩn mực VAS 01 “ Doanh thu và thu nhập khác là tổng giá trị những quyền lợi kinh tế tài chính của doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì và những hoạt động giải trí khác của doanh nghiệp, góp thêm phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không gồm có khoản vốn của cổ đông hoặc chủ sử hữu ” .

Doanh thu bán hàng ( gồm có doanh thu tiêu thụ mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ) và phân phối dịch vụ là giá trị những quyền lợi kinh tế tài chính doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động giải trí tiêu thụ loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, cung ứng lao vụ dịch vụ của doanh nghiệp, góp thêm phần làm tăng vốn chủ chiếm hữu .

II. Cách phân loại doanh thu

 

Doanh thu thuần được xác lập bằng tổng doanh thu sau khi trừ đi những khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng đã bán bị trả lại .
Doanh thu là phần giá trị mà công ty thu được trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bằng việc bán mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa của mình. Doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng ở một thời gian cần nghiên cứu và phân tích. Thông qua nó tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận được thực trạng của doanh nghiệp hoạt động giải trí có hiệu suất cao hay không. Doanh thu của doanh nghiệp được tạo ra từ những hoạt động giải trí :

 • Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính
 • Doanh thu từ hoạt động bất thường

Các loại doanh thu trong doanh nghiệp

1. Doanh thu ròng là gì?

 

Doanh thu ròng hay còn gọi là doanh thu thuần là chỉ tiêu kết quả kinh doanh quan trọng đầu tiên của một doanh nghiệp. Trong hạch toán kế toán, doanh thu ròng được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi các khoản khấu trừ
như hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu bán hàng.Doanh thu bán hàng chứng minh thế đứng, qui mô hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường. Doanh thu tăng nghĩa là sản phẩm, hàng hóa của đơn vị ngày càng được nhiều người tín nhiệm. Doanh thu phụ thuộc vào khối lượng và giá cả hàng hóa.

2. Phân loại doanh thu

 

Theo chuẩn mực kế toán số 14 thì các loại doanh thu được phân loại như sau:
Phân loại doanh thu theo nội dung, doanh thu bao gồm:

 •  Doanh thu bán hàng: Là doanh thu bán sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán đầu tư.
 • Doanh thu cung cấp dịch vụ: Là doanh thu thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hay nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo phương thức cho thuê hoạt động…
 •  Doanh thu bán hàng nội bộ: Là doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp, là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giũa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ.
 • Doanh thu hoạt động tài chính: Là doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức,lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có những khoản giảm trừ doanh thu, gồm có :

 • Chiết khấu thương mại: Là khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn và theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại (đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng)
 • Hàng bán bị trả lại: Là giá trị số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.
 • Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh, là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định hợp đồng kinh tế.

Ngoài ra tùy theo từng doanh nghiệp đơn cử mà doanh thu hoàn toàn có thể phân loại theo loại sản phẩm tiêu thụ, theo nơi tiêu thụ, theo số lượng tiêu thụ ( doanh thu bán sỉ, doanh thu kinh doanh nhỏ ) …

3. Doanh thu hoạt động tài chính là gì?


Doanh thu từ hoạt động tài chính: là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại. Doanh thu hoạt động tài chính gồm tiền lãi (lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, lãi về chuyển nhượng chứng khoán, lãi do bán ngoại tệ), thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức được hưởng, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh, lãi về chuyển nhượng vốn, chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ và các khoản doanh thu khác (doanh thu nhượng bán , giá cho thuê đất).Doanh thu tài chính bao gồm:

Xem thêm: Về quỹ SSI-BF

 • Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;.. .
 • Cổ tức lợi nhuận được chia;
 • Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 • Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;
 • Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
 • Lãi tỷ giá hối đoái;
 •  Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;
 •  Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;
 • Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác

Các loại doanh thu trong doanh nghiệp

 

4. Thu nhập khác


Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu; bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên có thể do chủ quan của doanh nghiệp hay khách quan đưa đến. [ Điều 3. Chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác]Thu nhập khác bao gồm:

 •  Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
 • Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng;
 • Thu tiền bảo hiểm được bồi thường ;
 • Thu được các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
 • Các khoản thuế được Ngân sách Nhà Nước hoàn lại;
 • Các khoản tiền thưởng của khách hàng;
 • Thu nhập do nhận tặng, biếu bằng tiền, hiện vật của tổ chức cá nhân tặng cho doanh nghiệp.

5. Các khoản giảm trừ doanh thu

 

5.1. Chiết khấu thương mại


Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng. Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK.
Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

5.2. Giảm giá hàng bán


Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

5.3. Giá trị hàng bán bị trả lại


Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.
Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hợp đồng (nếu trả lại một phần hàng) và đính kèm chứng từ nhập lại kho của doanh nghiệp số hàng nói trên.

5.4. Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo PP trực tiếp


Được xác định theo số lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ, giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng. Trong đó:
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh trên hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại một khâu duy nhất là khâu sản xuất hoặc nhập khẩu, đây là loại thuế gián thu cấu thành trong giá bán sản phẩm. Thuế xuất khẩu: là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi xuất khẩu loại hàng hóa chịu thuế xuất khẩu.

Thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp: là số thuế tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET được cho phép kế toán, chỉ huy doanh nghiệp xem được báo cáo giải trình doanh thu theo loại sản phẩm, nhóm sản phẩm & hàng hóa dịch vụ, doanh thu theo từng thị trường để giúp KH nghiên cứu và phân tích đúng chuẩn loại sản phẩm nào hút khách, thị trường nào doanh thu đang kém để có những chủ trương giá, chủ trương khuyễn mãi thêm hoặc marketing tương thích

Để tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán vui lòng click xem thêm TẠI ĐÂY

Source: https://openlivenft.info
Category : Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT