Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023
27 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Những lợi thế của công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường – Phạm Law

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
So với những mô hình doanh nghiệp khác lúc bấy giờ ở nước ta, thì mô hình doanh nghiệp là công ty cổ phần ( hình thức pháp lý link những nhà đầu tư, những chủ thể kinh doanh thương mại cùng nhau hùn vốn để xây dựng và tổ chức triển khai quản lý và vận hành công ty theo những mục tiêu nhất định ) có nhiều lợi thế hơn hẳn. Lợi thế hơn hẳn đó xuất phát từ những quyền lợi và đặc thù pháp lý mà pháp lý qui định và được bộc lộ ở những góc nhìn sau :– Công ty cổ phần là tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân độc lập

Pháp luật về công ty của các nước đều xác lập một cách cụ thể về các quyền và nghĩa vụ pháp lý của công ty cổ phần với tư cách là một pháp nhân độc lập, có năng lực và tư cách chủ thể riêng, tồn tại độc lập và tách biệt với các cổ đông trong công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng chính tài sản của mình; với tư cách chủ thể là pháp nhân thông qua người đại diện của mình theo qui định của pháp luật, công ty có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự trong các quan hệ tranh tụng tại tòa án. Khi công ty mua sắm các tài sản mới, thì tài sản đó thuộc sở hữu của công ty chứ không thuộc sở hữu của các cổ đông công ty vì lúc này công ty cổ phần là một pháp nhân, tách biệt hoàn toàn với các cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông không được xem tài sản mà công ty mới mua sắm là tài sản của cá nhân mình; mặc dù trên thực tế cổ đông là chủ sở hữu một số quyền lợi có giá trị của công ty cổ phần như:quyền tham gia quản lý, điều hành công ty theo qui định, quyền được chia cổ tức, quyền được chia tài sản theo tỷ lệ cổ phần sở hữu khi công ty giải thể … Tuy nhiên, với tư cách là một pháp nhân, công ty có quyền sở hữu tài sản riêng còn các cổ đông chỉ được sở hữu cổ phần trong công ty mà không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với tài sản của công ty.

– Các cổ đông trong công ty cổ phần chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạnKhi một tổ chức triển khai hay cá thể mua CP của công ty cổ phần tức là họ đã chuyển dời vốn của mình theo những phương pháp nhất định vào công ty cổ phần và trở thành gia tài thuộc chiếm hữu của công ty cổ phần, nhưng cổ đông vẫn được hưởng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ việc góp vốn. Với tư cách là một pháp nhân, công ty có năng lượng pháp lý độc lập, có vừa đủ những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình theo qui định của pháp lý nên những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty trọn vẹn tách biệt khỏi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông vì công ty là chủ thể của quyền sở hữu công ty. Vốn thuộc chiếm hữu công ty chính là số lượng giới hạn sự rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính của những cổ đông trên hàng loạt số vốn đã góp vốn đầu tư vào công ty, nên nghĩa vụ và trách nhiệm của những cổ đông so với những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty được hạn chế trong khoanh vùng phạm vi mà họ đã góp vốn đầu tư vào CP của mình. Xét về phương diện sự tách bạch về gia tài thì những cổ đông không có quyền so với gia tài của công ty cổ phần nên họ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty cổ phần ; công ty cổ phần chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng chính gia tài của mình. Cả công ty cổ phần lẫn chủ nợ của công ty đều không có quyền kiện đòi gia tài của cổ đông trừ trường hợp cổ đông nợ công ty do chưa đóng đủ tiền góp vốn hoặc chưa giao dịch thanh toán đủ cho công ty cổ phần số tiền mua CP phát hành. Đây là điểm khác nhau cơ bản về nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể kinh doanh thương mại, so với công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân ( theo pháp lý Nước Ta ) và so với công ty đối nhân hay doanh nghiệp một chủ của hầu hết những nước thì những thành viên hợp danh ( hay thành viên nhận vốn ) và chủ doanh nghiệp sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể vô hạn về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty hay của doanh nghiệp bằng gia tài của mình, bất kể gia tài đó có tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hay không .Như vậy, xuất phát từ sự sống sót độc lập của công ty cổ phần so với những cổ đông nên công ty cổ phần có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài riêng, do đó những rủi ro đáng tiếc của cổ đông khi góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần chỉ số lượng giới hạn trong số lượng giá trị CP mà cổ đông đó góp vốn đầu tư. Ngược lại, khi góp vốn đầu tư vào công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân thì mức độ rủi ro đáng tiếc là vô hạn. Tính chất chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn trên đã lôi cuốn can đảm và mạnh mẽ những nhà đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần nhiều hơn so với góp vốn đầu tư vào những mô hình doanh nghiệp khác mà ở đó họ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng hiểu rằng khi mình góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần với đặc thù chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn của cổ đông thì không khi nào mình bị mất nhiều hơn so với số vốn đã bỏ ra góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần nên họ ít sợ rủi ro đáng tiếc hơn người góp vốn đầu tư vốn vào công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân, những người này phải thấp thỏm lo âu khi tình hình kinh doanh thương mại của doanh nghiệp xấu đi, vì họ hoàn toàn có thể mất hàng loạt gia tài bất kể khi nào. Chính lợi thế này mà những công ty cổ phần có năng lực kêu gọi rất lớn những nguồn vốn góp vốn đầu tư của xã hội vào hoạt động giải trí sản xuất – kinh doanh thương mại của mình .– Việc chuyển nhượng ủy quyền những phần vốn góp được thực thi một cách tự doHầu hết pháp lý về công ty của những nước trên quốc tế đều qui định và được cho phép chuyển nhượng ủy quyền một cách thuận tiện và tự do những loại CP do công ty cổ phần phát hành từ cổ đông sang chủ sở hữu mới. Vì khác với những loại công ty khác, vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị của mỗi cổ phần gọi là mệnh giá CP. Việc góp vốn vào công ty cổ phần được thực thi bằng cách mua CP nên CP được xem là hình thức biểu lộ phần vốn góp của những cổ đông. Các CP do công ty cổ phần phát hành là sản phẩm & hàng hóa nên những cổ đông khi chiếm hữu CP hoàn toàn có thể tự do chuyển nhượng ủy quyền ; hơn thế nữa nghĩa vụ và trách nhiệm của những cổ đông chỉ số lượng giới hạn trong khoanh vùng phạm vi giá trị những CP mà họ chiếm hữu nên khi họ muốn rút lui khỏi việc làm kinh doanh thương mại hay muốn bán CP của mình cho người khác thì họ triển khai rất thuận tiện. Trong khi đó so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn theo qui định của pháp lý Nước Ta thì khi chuyển nhượng ủy quyền những phần vốn góp của mình, thành viên đó phải chuyển nhượng ủy quyền trước hết cho những thành viên còn lại trong công ty hoặc chỉ được chuyển nhượng ủy quyền cho người không phải là thành viên công ty trong trường hợp những thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết. Đó là nguyên do lý giải vì sao có rất nhiều người muốn góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần chứ không muốn góp vốn đầu tư vào những mô hình doanh nghiệp khác. Đây cũng là một trong những yếu tố thiết yếu cho việc hình thành và tăng trưởng kinh doanh thị trường chứng khoán .– Công ty cổ phần có cấu trúc vốn và kinh tế tài chính linh độngCông ty cổ phần không hề được xây dựng và hoạt động giải trí nếu không có vốn. Vốn là yếu tố quyết định hành động và chi phối hàng loạt hoạt động giải trí, quan hệ nội bộ cũng như quan hệ với những đối tác chiến lược bên ngoài. Trong quan hệ nội bộ, vốn của công ty được xem là cội nguồn của quyền lực tối cao. Với đặc trưng là mô hình công ty đối vốn, quyền lực tối cao trong công ty cổ phần sẽ thuộc về những ai nắm giữ phần đông số vốn trong công ty. Trong quan hệ với bên ngoài, vốn của công ty cổ phần là một tín hiệu chỉ rõ tiềm năng kinh tế tài chính của công ty. Tuy nhiên, khác với nhiều yếu tố khác, vốn trong công ty cổ phần là yếu tố năng động nhất. Các qui luật kinh tế thị trường chỉ ra rằng cùng với sự lưu thông sản phẩm & hàng hóa là sự lưu thông tiền tệ, tức là sự chu chuyển những nguồn vốn. Sự tăng trưởng của công ty cổ phần tỷ suất thuận với sự luân chuyển những nguồn vốn trong nền kinh tế tài chính. Sự hoạt động của vốn trong công ty cổ phần vừa chịu sự chi phối khách quan của những qui luật kinh tế tài chính, vừa bị ảnh hưởng tác động bởi ý chí chủ quan của con người. Điều này đặt ra một yên cầu là con người phải tạo ra phương pháp góp vốn, cách tổ chức triển khai và quản trị vốn để hoàn toàn có thể cung ứng được sự hoạt động linh động của vốn .Sự linh động trong hoạt động của vốn vừa phải thích ứng với nhu yếu yên cầu phong phú của nhà đầu tư, vừa không mất đi thực chất vốn có của công ty cổ phần. Điều đó có nghĩa là phải tạo cho bản thân công ty cổ phần năng lực chuyển dời những phần vốn góp một cách thuận tiện tuy nhiên tư cách pháp nhân của công ty không vì sự chuyển nhượng ủy quyền đó mà bị đổi khác .Theo những qui định của Luật Doanh nghiệp thì công ty cổ phần ở Nước Ta hoàn toàn có thể qui định và phát hành nhiều loại CP khác nhau như : CP đại trà phổ thông, CP khuyễn mãi thêm ( trong CP tặng thêm có : CP tặng thêm biểu quyết, CP khuyễn mãi thêm cổ tức, CP tặng thêm hoàn trả và những loại CP tặng thêm khác … ) và những loại trái phiếu. Đây sẽ là những loại sàn chứng khoán được phát hành thoáng rộng ra công chúng nhằm mục đích tăng năng lực lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư cho kinh doanh thương mại của công ty. Ngoài ra, khi thiết kế xây dựng giá trị những CP của công ty thì những công ty thường xác lập mệnh giá của CP thấp đã tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những nhà đầu tư dù cho năng lực kinh tế tài chính không nhiều nhưng vẫn có năng lực tham gia góp vốn đầu tư vốn vào công ty cổ phần .– Tính không thay đổi trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và không hạn chế về thời hạn sống sótVới những mô hình doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh, sự sống sót của những doanh nghiệp này luôn luôn gắn liền với tư cách của chủ sở hữu doanh nghiệp hay những thành viên hợp danh ; chính do hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của những doanh nghiệp này hoàn toàn có thể sẽ bị kết thúc cùng với cái chết, sự rút lui hay sự khánh tận của chủ doanh nghiệp tư nhân hay của một trong những thành viên hợp danh của công ty. Nhưng so với công ty cổ phần thì hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty trọn vẹn không nhờ vào vào bất kể điều gì hoàn toàn có thể xảy ra so với những cổ đông trong công ty ; do tại công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập nên nếu có bất kỳ sự rút lui, sự phá sản hoặc thậm chí còn cái chết có xảy ra so với những cổ đông thì công ty cổ phần vẫn liên tục sống sót và tăng trưởng mà trọn vẹn không hề bị ảnh hưởng tác động gì. Đây chính là một ưu điểm bảo vệ cho việc kinh doanh thương mại của công ty diễn ra một cách liên tục và không thay đổi. Mặt khác, những luật công ty tân tiến của 1 số ít nước đều không hạn chế thời hạn sống sót của công ty cổ phần trừ những trường hợp như : công ty phá sản hoặc những cổ đông cùng thỏa thuận hợp tác chấm hết hoạt động giải trí hay vì một nguyên do nào khác mà điều lệ công ty qui định. Chính sự không thay đổi trong kinh doanh thương mại và thời hạn hoạt động giải trí lâu dài hơn đã tạo cho những công ty cổ phần có được sự lôi cuốn can đảm và mạnh mẽ và được yêu thích hơn so với những mô hình doanh nghiệp khác .– Công ty cổ phần có chính sách quản trị tập trung chuyên sâu cao

Với tư cách là một pháp nhân độc lập, trong công ty cổ phần có sự tách biệt giữa quyền sở hữu và cơ chế quản lý. Đó là việc các cổ đông sẽ bầu ra Ban giám đốc và Ban giám đốc sẽ thay mặt các cổ đông quản lý công ty cổ phần. Như vậy, trong công ty cổ phần việc quản lý được tập trung hóa cao vào Ban giám đốc mà không dàn trải đều việc quản lý cho các cổ đông như đối với công ty hợp danh; bởi vì trong công ty hợp danh việc quản lý công ty được thực hiện bởi các thành viên hợp danh với tư cách là những người chịu trách nhiệm vô hạn hoặc liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong kinh doanh của công ty nên họ được toàn quyền quản lý công ty và nhân danh công ty trong các hoạt động. Sự tách biệt giữa quyền sở hữu và việc quản lý còn được thể hiện ở việc luật công ty hiện đại của một số nước còn qui định cho phép giám đốc quản lý công ty có thể không phải là cổ đông của công ty. Giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, là người điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Rõ ràng việc qui định như vậy một mặt thu hút được những người quản lý chuyên nghiệp được công ty thuê làm công tác quản lý, mặt khác tách biệt vai trò chủ sở hữu với chức năng quản lý đã tạo cho công ty cổ phần có được sự quản lý tập trung cao thông qua cơ chế quản lý hiện đại, lành nghề nên rất phù hợp với điều kiện quản lý các doanh nghiệp có qui mô lớn. Khác với doanh nghiệp tư nhân là việc quản lý mang tính chất nội bộ gia đình, công ty cổ phần có một cơ chế quản lý hợp lý, minh bạch rõ ràng.

Tóm lại : Trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ của Nước Ta khi tất cả chúng ta chủ trương tăng trưởng nền kinh tế thị trường theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa thì việc giải phóng mọi năng lượng sản xuất của xã hội theo hướng khai thác những tiềm năng sẵn có về vốn, lao động, trình độ quản trị và những nguồn lực vật chất thiết yếu khác cho nhu yếu góp vốn đầu tư và tăng trưởng của quốc gia là một tác nhân quan trọng bảo vệ cho việc thực thi thành công xuất sắc những trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn nước lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tiến trình tăng cường việc khai thác những nguồn lực vương quốc, tất cả chúng ta không hề không tính đến yếu tố nội lực. Nhìn lại những mô hình doanh nghiệp lúc bấy giờ mà pháp lý Nước Ta được cho phép xây dựng và hoạt động giải trí, tuy mỗi loại đều có những điểm mạnh nhất định yên cầu những nhà kinh doanh cần chớp lấy để khai thác và vận dụng một cách linh động tương thích với điều kiện kèm theo và sở trường thích nghi của mình ; nhưng chúngta không hề phủ nhận những lợi thế hơn hẳn của mô hình doanh nghiệp là công ty cổ phần so với những mô hình doanh nghiệp khác. Chính những ưu điểm tiêu biểu vượt trội như vậy, một mặt đã tạo nên lực hút rất lớn của xã hội góp vốn đầu tư vào hình thức kinh doanh thương mại này, mặt khác cũng yên cầu nhà nước ta cần có chủ trương tạo hành lang pháp lý thuận tiện, bảo đảm an toàn cho những nhà đầu tư khi xây dựng những công ty cổ phần để kinh doanh thương mại, nhất là việc hình thành một chính sách quản trị thích hợp nhằm mục đích nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao quản trị công ty cổ phần ở Nước Ta .

THS. NGUYỄN THANH BÌNH – Giảng viên Khoa luật Thương mại, trường ĐH Luật TP. HCM

5.0

Source: https://openlivenft.info
Category : Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT