Chủ Nhật, Tháng Một 29, 2023
24 C
Ho Chi Minh City
spot_img

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + ( NH4 ) 2CO3 là phản ứng tráng gương của anđehit fomic, được THPT Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ Open trong nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa 11 bài 44 : Anđehit – Xeton …. cũng như tiếp tục Open ở những dạng bài tập anđehet. Hy vọng qua tài liệu này hoàn toàn có thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng mực hơn .

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

HCHO

+ 4AgNO3

+6NH3

+ 2H2O

4Ag +

4NH4NO3

+ (NH4)2CO3

dung dịch rắn khí, không màu, mùi khai kết tủa khí, không màu rắn
30 170 17 18 108 80 96

1. Điều kiện phản ứng HCHO tính năng với dung dịch AgNO3 / NH3

Điều kiện : Không có
Bạn đang xem : HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + ( NH4 ) 2CO3

2. Cách thực thi phản ứng cho dung dịch HCHO tính năng với dung dịch AgNO3 / NH3

Cho HCHO tính năng với dung dịch AgNO3 / NH3 .

3. Hiện tượng phân biệt HCHO công dụng với dung dịch AgNO3 / NH3

Có kết tủa trắng Ag, có khí thoát ra chính là NH4NO3

4. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Có bao nhiêu anđehit 2 chức có công thức đơn giản là C2H3O?

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Đáp án AHướng dẫn Anđehit 2 chức có 2 nhóm – CHO => phân tử có 2 nguyên tử O
=> CTPT : C4H6O2
Có 2 công thức thỏa mãn nhu cầu là
OHC-CH2-CH2-CHO
CH3-CH ( CHO ) 2

Câu 2. Nguồn nguyên liệu chính dùng để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. etanol .
B. etan .
C. axetilen .
D. etilen .
Đáp án DNguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là etilen

2CH2=CH2 + O2 overset{PdCl_{2}, CuCl_{2} }{rightarrow} 2CH3CHO

Câu 3: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là

A. CH3COOH .
B. HCOOH .
C. C2H5COOH .
D. C3H7COOH .
Đáp án A
Hướng dẫn nNaOH = 0,112 mol
Y là axit no, mạch hở => nRCOOH = nNaOH = 0,112 mol
=> M = 6,72 / 0,112 = 60 => Y là CH3COOH

Câu 4. Chất nào không thể điều chế trực tiếp từ CH3CHO:

A. C2H2 .
B. CH3COOH .
C. C2H5OH .
D. CH3COOC2H3 .
Đáp án ACH3COOH + H2 → CH3CHO + H2O
C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O
CH3COOC2H3 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO + H2O

Câu 5. Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tao ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là:

A. CH2 = CHCOOH, OHC-CH2-CHO .
B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3 .
C. HCOOCH = CH2, CH3COOCH3 .
D. HCOOCH = CH2, CH3CH2COOH .
Đáp án A2CH2 = CHCOOH + CaCO3 → ( CH2 = CHCOO ) 2C a + CO2 + H2O
OHC-CH2-CHO + 2A g2O → HOOCCH2COOH + 4A g

Câu 6: Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác
B. Chưng cất este tạo ra
C. Tăng nồng độ axit hoặc ancol
D. Lấy số mol ancol và axit bằng nhau
Đáp án D

Câu 7: Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì ancol không có link hidro, axit có link hidro
B. Vì link hidro của axit bền hơn của ancol
C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn
D. Vì axit có 2 nguyên tử oxi
Đáp án B

Câu 8: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2 % đến 5 %
B. 6 % đến 10 %
C. 11 % đến 14 %
D. 15 % đến 18 %
Đáp án A

Câu 9: Chia a gam axit axetic thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1 : trung hòa vừa đủ bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4 M
Phần 2 : triển khai phản ứng este hóa với ancol etylic thu được m gam este ( giả sử hiệu suất phản ứng là 100 % )
Vậy m có giá trị là :
A. 16,7 gam
B. 17,6 gam
C. 16,8 gam
D. 18,6 gam
Đáp án BnNaOH = 0,2 mol
Phương trình hóa học :
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
0,2 < — — – 0,2 => mCH3COOH = 0,2. 60 = 12 g
=> nCH3COOH = 0,2 ( 2 phần bằng nhau )
Phương trình hóa học :
CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
0,2 — — — – → 0,2
=> m = 0,2. 88 = 17,6 g

Câu 10. Để tách các chất ra khỏi nhau từ hỗn dung dịch chứa axit axetic và ancol etylic, có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A. Dùng CaCO3, chưng cất, sau đó công dụng với H2SO4
B. Dùng CaCCl2, chưng cất, sau đó tính năng với H2SO4
C. Dùng Na2O, sau đó cho tính năng với H2SO4
D. Dùng NaOH, sau đó cho công dụng với H2SO4
Đáp án ACho hỗn hợp tác dụng với CaCO3, sau đó chưng cất được etyl axetat .
2CH3 COOH + CaCO3 → ( CH3COO ) 2C a + H2O + CO2
Chất rắn không bay hơi cho tính năng với H2SO4, sau đó chưng cất thu được CH3COOH .
( CH3COO ) 2C a + H2SO4 → 2CH3 COOH + CaSO4

Câu 11. Ứng dụng nào sau đây không phải của HCHO.

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit .
B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit .
C. Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật hoang dã .
D. Dùng để sản xuất axit axetic .
Đáp án D

Câu 12. Cho 5,8 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO .
B. C4H9CHO .
C. HCHO .
D. C2H5CHO
Đáp án DAg + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
0,2 0,2
R-CHO → 2A g
0,1 ← 0,2 .
MRCHO = 5,8 / 0,1 = 58
R + 29 = 58 → R = 29 ( C2H5 )
… … … … … … … … … .

Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu tại đây

  trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + ( NH4 ) 2CO3 được THPT Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu giúp những bạn biết cách viết và cân đối phương trình phản ứng khi cho HCHO tính năng với AgNO3 / NH3, từ đó hoàn toàn có thể nhận ra hiện tượng kỳ lạ sau phản ứng. Cũng như lan rộng ra nội dung kỹ năng và kiến thức .
  Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm một số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .

  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  Source: https://openlivenft.info
  Category: TIN NFT

  Đánh giá bài post
  - Advertisement -spot_img

  More articles

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  - Advertisement -spot_img

  Latest article

  Ethereum là gì? | OpenliveNFT