Thứ Ba, Tháng Một 31, 2023
27 C
Ho Chi Minh City
spot_img

BankCEX khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
1 Bitcoin

BTC/USDT ₫ 638,386,794. 24 ₫10,648,664,532.20 ₫7,127,598,383.29 ₫ 1,070,005,918,935 54.63 % 495 Gần đây 2 Solana SOL/USDT ₫ 754,166. 52 ₫1,305,719,390.90 ₫1,950,786,570.46 ₫ 114,357,204,939 5.84 % 134 Gần đây 3 Ethereum ETH/BTC ₫ 34,302,680. 38 ₫26,886,333,155.58 ₫5,610,030,530.02 ₫ 352,256,370,020 17.98 % 439 Gần đây 4 Zcash ZEC/BTC ₫ 1,769,319. 01 ₫372,981,739.66 ₫2,304,271,343.89 ₫ 57,593,531,612 2.94 % 132 Gần đây 5 Litecoin LTC/ETH ₫ 1,157,244. 45 ₫620,030,861.93 ₫856,077,934.58 ₫ 37,477,935,360 1.91 % 168 Gần đây 6 TRON TRX/ETH ₫ 1,800. 69 ₫175,938,530.37 ₫204,653,436.63 ₫ 25,930,089,541 1.32 % 87 Gần đây 7 Dash DASH/BTC ₫ 1,091,367. 60 ₫205,994,772.90 ₫152,667,860.85 ₫ 35,618,319,467 1.82 % 87 Gần đây 8 Dash DASH/ETH ₫ 1,111,626. 93 ₫187,672,931.79 ₫150,472,992.97 ₫ 21,209,013,778 1.08 % 99 Gần đây 9 XRP XRP/USDT ₫ 8,059. 19 ₫111,769,634.49 ₫417,995,042.73 ₫ 41,839,598,747 2.14 % 123 Gần đây 10 Cardano ADA/BTC ₫ 11,955. 20 ₫1,569,285,470.31 ₫1,756,088,531.12 ₫ 62,034,942,654 3.17 % 100 Gần đây 11 Binance USD BUSD/USDT ₫ 23,139. 04 ₫58,382,690.23 ₫259,076,148.83 ₫ 6,174,334,157 0.32 % 184 Gần đây 12 XRP XRP/BTC ₫ 7,955. 23 ₫261,848,916.25 ₫280,544,868.77 ₫ 41,277,810,058 2.11 % 76 Gần đây 13 XRP XRP/ETH ₫ 8,019. 08 ₫250,997,036.24 ₫252,751,597.32 ₫ 18,521,534,745 0.95 % 122 Gần đây 14 Litecoin LTC/BTC ₫ 1,153,987. 05 ₫6,150,446.08 ₫206,611,942.03 ₫ 17,634,813,445 0.90 % 119 Gần đây 15 Ethereum ETH/USDT ₫ 34,268,150. 48 ₫112,519,945.23 ₫22,994,383.84 ₫ 10,081,625,207 0.51 % 455 Gần đây 16 OMG Network OMG/BTC ₫ 49,903. 87 ₫95,275,026.38 ₫19,496,233.08 ₫ 3,227,919,668 0.16 % 2 Gần đây 17 TRON TRX/USDT ₫ 1,769. 99 ₫13,377,620.71 – ₫ 5,098,758,399 0.26 % 1 Gần đây 18 Zcash ZEC/ETH ₫ 1,747,528. 30 ₫120,065,903.56 ₫286,582,870.06 ₫ 2,917,047,704 0.15 % 4 Gần đây 19 Stellar XLM/BTC ₫ 2,709. 25 ₫538,808,047.34 ₫285,046,729.02 ₫ 7,822,621,081 0.40 % 41 Gần đây 20 OMG Network OMG/ETH ₫ 50,693. 76 ₫102,221,242.33 ₫36,864,374.52 ₫ 3,285,449,355 0.17 % 10 Gần đây 21 EscoinToken ELG/USDT ₫ 72,987. 53 ₫154,662,655.57 ₫41,800,518.72 ₫ 1,573,325,946 0.08 % 59 Gần đây 22 Bitcoin Gold BTG/BTC ₫ 395,524. 91 ₫34,353,789.28 ₫10,370,955.25 ₫ 1,559,044,194 0.08 % 2 Gần đây 23 Bitcoiva BCA/USDT ₫ 167,644. 02 ₫3,696,816.59 – ₫ 2,987,222,982 0.15 % 1 Gần đây 24 Ontology ONT/ETH ₫ 4,808. 70 ₫33,714,668.84 ₫12,059,023.62 ₫ 306,517,826 0.02 % 4 Gần đây 25 Bitcoiva BCA/BTC ₫ 168,919. 17 ₫3,024,668.12 ₫9,410,078.58 ₫ 2,629,621,316 0.13 % 2 Gần đây 26 Pallapay PALLA/BTC ₫ 268.37 – – ₫ 510,187 0.00 % 3 Gần đây 27 Stellar XLM/USDT * * * ₫ 26,628. 54 – ₫5,627,884.64 * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 28 Bitcoin Cash BCH/BTC ₫ 3,514,357. 02 – ₫32,470,691.34 ₫ 2,993,078,317 0.15 % 1 Gần đây 29 Neo NEO/BTC ₫ 244,088. 07 ₫126,769,640.09 ₫50,905,933.60 ₫ 1,942,101,982 0.10 % 1 Gần đây 30 EscoinToken ELG/ETH ₫ 74,960. 22 ₫130,253,862.28 ₫57,874,242.93 ₫ 1,026,641,365 0.05 % 12 Gần đây 31 Stellar XLM/ETH ₫ 2,764. 49 ₫194,356,182.02 ₫83,796,388.31 ₫ 418,936,909 0.02 % 1 Gần đây 32 ZEDXION ZEDXION/ETH ₫ 2,535. 37 – – ₫ 23,416,164 0.00 % 0 Gần đây 33 Lunes LUNES/ETH ₫ 684.26 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 34 Ontology ONT/BTC ₫ 5,431. 28 ₫60,222,033.11 ₫19,699,216.21 ₫ 981,323,715 0.05 % 4 Gần đây 35 TRON TRX/BANK ₫ 1,527. 86 – ₫26,545,852.58 ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 36 Neo NEO/ETH ₫ 252,096. 82 ₫120,704,817.88 ₫114,090,069.80 ₫ 1,999,071,231 0.10 % 1 Gần đây 37 Cardano ADA/ETH ₫ 12,001. 18 ₫1,092,637,091.85 ₫716,092,044.68 ₫ 895,269,317 0.05 % 70 Gần đây 38 LetCoinShop LCS/USDT ₫ 764.12 – ₫3,629,218.28 ₫ 39,496,512 0.00 % 0 Gần đây 39 StreamCoin STRM/USDT ₫ 2,692. 96 – ₫2,665,854.92 ₫ 172,414,034 0.01 % 2 Gần đây 40 StreamCoin STRM/BTC ₫ 2,715. 64 – – ₫ 180,968,016 0.01 % 1 Gần đây 41 TRON TRX/BTC ₫ 1,725. 23 ₫87,114,708.14 ₫57,129,151.62 ₫ 261,559,252 0.01 % 6 Gần đây 42 GlitzKoin GTN/USDT ₫ 6,257. 24 ₫7,882,541.31 – ₫ 19,639,956 0.00 % 1 Gần đây 43 Dash DASH/USDT * * * ₫ 6,456,841. 72 ₫8,096,592,250.49 ₫2,043,681,371.41 * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 44 smARTOFGIVING AOG/BTC ₫ 2,555. 90 ₫2,985,961.07 – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây

45

ZEDXION ZEDXION/USDT ₫ 2,803. 47 – – ₫ 28,002,913 0.00 % 0 Gần đây 46 The Flash Currency TFC/USDT ₫ 0.9308 – – ₫ 3,754,982 0.00 % 1 Gần đây 47 Litecoin LTC/USDT * * * ₫ 1,389,315. 05 – – * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 48 Dogecoin DOGE/BTC * * * ₫ 575.08 – ₫4,581,218.20 * * * ₫ 0.00 0.00 % 51 Gần đây 49 Ontology ONT/USDT * * * ₫ 58,886. 12 ₫2,677,923,609.41 ₫735,115,143.22 * * * ₫ 0.00 0.00 % 351 Gần đây 50 Cardano ADA/USDT * * * ₫ 3,473,287. 64 – – * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 51 Neo NEO/USDT * * * ₫ 2,301,863. 49 ₫270,828,318.87 ₫28,179,928,162.42 * * * ₫ 0.00 0.00 % 295 Gần đây 52 Lunes LUNES/BTC ₫ 146.96 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 53 smARTOFGIVING AOG/USDT ₫ 3,702. 52 ₫2,986,334.31 ₫3,654,069.86 ₫ 0.00 0.00 % 7 Gần đây 54 AEN Smart Token AENS/ETH ₫ 569.36 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 55 BigBoys Industry BBI/BTC ₫ 57,181,783. 53 ₫23,076,488.43 ₫686,827,063.63 ₫ 0.00 0.00 % 15 Gần đây 56 Daikicoin DIC/BTC ₫ 734.82 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 57 BITICA COIN BDCC/BTC ₫ 29,386. 41 ₫17,704,233.61 ₫8,039,167.30 ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 58 Daikicoin DIC/USDT ₫ 810.43 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 59 Bitsz BITSZ/USDT ₫ 9,723. 36 ₫2,400,729.79 – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 60 Valobit VBIT/USDT ₫ 370.48 ₫5,026,462.50 – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 61 Nadeshiko NDSK/USDT ₫ 0.06947 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 62 Pallapay PALLA/USDT ₫ 288.64 ₫3,771,599.67 – ₫ 0.00 0.00 % 5 Gần đây 63 BITICA COIN BDCC/USDT ₫ 25,470. 78 ₫10,926,349.95 – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 64 PalGold PALG/USDT ₫ 206.08 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 65 Zugacoin SZCB/BTC ₫ 3,093,515. 82 ₫3,772,265.31 – ₫ 0.00 0.00 % 0 102 giờ trước 66 happy birthday coin HBDC/BANK ₫ 27.02 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 67 Rose Finance ROF/USDT ₫ 1.16 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 68 HashBit BlockChain HBIT/USDT ₫ 0.2316 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 69 Safe Drive DRIVE/BANK ₫ 0.004326 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 102 giờ trước 70 Quantum QUA/USDT ₫ 140,425. 51 ₫188,273,157.70 ₫18,589,996.66 ₫ 0.00 0.00 % 5 Gần đây 71 FIA Protocol FIA/USDT ₫ 4.63 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 72 HashBit BlockChain HBIT/BANK ₫ 0.2319 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 73 Safe Drive DRIVE/USDT ₫ 0.004326 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 102 giờ trước 74 happy birthday coin HBDC/USDT ₫ 28.02 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 75 happy birthday coin HBDC/BTC ₫ 19.17 ₫6,027,499.11 – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 76 JD Coin JDC/BTC ₫ 1,910. 53 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 77 OBRok Token OBROK/USDT ₫ 0.002316 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 78 PIXEL NFT PNT/USDT ₫ 82.89 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 79 Autobusd ABS/USDT ₫ 53,659. 46 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 80 MetaDoctor MEDOC/USDT ₫ 0.002316 ₫20,816,419.05 ₫40,605,593.02 ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 82 happy birthday coin HBDC/ETH ₫ 18.52 ₫5,421,587.04 ₫4,484,249.57 ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 83 Sadbaby SDBY/USDT ₫ 0.2084 – ₫2,709,737.00 ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 84 PIXEL NFT PNT/BTC ₫ 121.41 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 85 Candle CNDL/USDT ₫ 0.1876 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 86 JD Coin JDC/ETH ₫ 3,086. 56 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 87 JD Coin JDC/USDT ₫ 1,620. 86 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 88 VEKTOR VEKTOR/USDT ₫ 0.01389 ₫43,429,336.76 – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 89 Candle CNDL/BTC ₫ 6.39 ₫3,684,730.31 –

₫0.00

0.00 % 1 Gần đây

Source: https://openlivenft.info
Category: TIN NFT

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT