spot_img

Mô hình hoạt động của Inverse Finance – Diễn đàn Phổ cập Blockchain

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

Inverse Finance là một bộ công cụ tài chính phi tập trung permissionless được quản lý bởi Inverse DAO – một tổ chức tự trị phi tập trung chạy trên Ethereum.

Mô hình hoạt động của Inverse Finance (INV)

Inverse Finance có 2 thành phần chính là : Inverse DAO và những mẫu sản phẩm của Inverse Finance ( lúc bấy giờ có 2 loại sản phẩm : DCA Vaults, Anchor ) .

Inverse Finance Vaults

Inverse Finance Vaults còn có tên gọi khác là DCA Vaults. Nó được cho phép người dùng góp vốn đầu tư Stablecoin của mình vào những kế hoạch mang lại doanh thu trong khi dùng kế hoạch DCA để sử dụng doanh thu kiếm được mua gia tài người dùng chọn ( ETH, WBTC, YFI ) .

Hiện tại, Inverse Finance đang cung cấp 4 chiến lược:

Chiến lược của Inverse Finance
Tổng quan cách hoạt động giải trí của Inverse Finance Vaults như sau :
Cách hoạt động của Inverse Finance

 • Khi người dùng gửi một stablecoin đến DCA Vaults, người dùng sẽ nhận được Vault Token với tỷ lệ 1:1.
 • Stablecoin người dùng gửi vào sẽ được gửi đến Yearn V2 Vault tương ứng để bắt đầu kiếm phần thưởng (Yield).
 • Yield từ khoản tiền người dùng gửi vào giao thức sẽ được dùng để mua các Target Token trên AMM một cách tự động (thường là mỗi ngày một lần). Miễn là người dùng giữ Vault Token, người dùng sẽ tiếp tục kiếm được Target Token (ETH, WBTC hoặc YFI).
 • Khi người dùng rút Stablecoin của mình, Vault Token sẽ bị đốt và người dùng nhận lại số Stablecoin đã gửi cộng với khoản Yield dưới dạng Target Token (ETH, WBTC hoặc YFI).

Anchor Banking

Anchor là một Money Market Protocol tựa như như Compound ( thực ra là Fork từ Compound ) .

 • Cốt lõi của Anchor là các Liquidity Pool Asset (LPs). Người cho vay (Lender) sẽ chuyển các Crypto Assets được hỗ trợ vào pool thanh khoản, đổi lại, họ sẽ nhận được lãi suất.
 • Người đi vay (Borrower) sẽ đi Deposit Crypto Assets khác vào Pool thanh khoản để làm tài sản thế chấp, và vay Token mà họ muốn từ Pool thanh khoản và sẽ trả lãi suất. Lãi suất sẽ được tính tự động theo công thức có sẵn và phụ thuộc vào cung cầu của từng loại tài sản trong Pool.

Mục đích sinh ra của Anchor là tạo một thị trường cho vay và vay có hiệu suất cao về vốn cao trải qua việc phát hành những Synthetics Token ( ví dụ : DOLA ) và những token khác ( ETH, WBTC, FYI, … ) .
Tổng quan cách hoạt động giải trí của Anchor như sau :
Cách hoạt động của Anchor

Anchor DOLA

Ngoài là 1 thị trường tiền tệ như Compound, Anchor còn tăng trưởng thêm 1 Stablecoin, đó là DOLA .
DOLA là Synthetics Asset tiên phong do Anchor phát hành. DOLA đóng 1 một vai trò lớn trong hệ sinh thái của Inverse, không phải ngẫu nhiên mà Inverse lại phát hành thêm 1 Stablecoin cho loại sản phẩm Lending Anchor của mình .

Tầm nhìn của Anchor và DOLA

Có thể thấy, lúc bấy giờ trên thị trường Lending có :

 • Compound, Aave cho người dùng vay nhiều loại tài sản dựa trên tài sản thế chấp, tuy nhiên họ không phát hành Stablecoin.
 • Maker DAO, Synthetix phát hành Stablecoin, nhưng không cho vay nhiều loại tài sản.

Anchor và DOLA phối hợp cả 2 yếu tố trên, dự án vừa tăng trưởng thị trường Lending, vừa phát hành Stablecoin, được cho phép Stablecoin làm gia tài thế chấp ngân hàng qua đó mở ra thêm nhiều Use Case mới .

Tóm lại: Anchor& DOLA = Maker DAO + Compound + Iron Bank.

Cơ chế ổn định giá của DOLA

Nó là một Stablecoin neo theo đồng DAI ( tương tự 1 USD ). Người dùng hoàn toàn có thể Deposit DAI và dùng DAI là Collateral để Mint ra DOLA và ngược lại .
Cơ chế ổn định giá DOLA
Quy trình hoạt động giải trí của việc Mint và Redeem DOLA sẽ diễn ra như sau :

(1) Người dùng lock DAI vào trong sản phẩm Banking của Anchor sẽ nhận được DAI.

(2) DAI được lock trong Banking sẽ được đem đi đầu tư tại Yearn V2.

Cách Banking tạo ra giá trị cho INV token

Banking là mẫu sản phẩm dùng để Mint và Redeem DOLA Stablecoin, đây là một trong những mẫu sản phẩm tạo ra nhiều giá trị cho INV. Hiện tại Banking tạo ra giá trị cho INV theo 2 cách chính :

 • Thu phí 0.4% mỗi lần giao dịch.
 • Gửi DAI được khóa sang Yearn V2 để kiếm thêm lợi nhuận.

Toàn bộ doanh thu sẽ được chuyển về Treasury của dự án, và chia lại cho những INV holder
Khi người dùng muốn rút DAI lại, Banking sẽ rút DAI ngay lập tức từ Yearn V2 về để trả cho người dùng .
Banking tạo ra giá trị cho INV token

DOLA được dùng để làm gì và tiềm năng tương lai của DOLA

Như đã nói ở trên, lợi thế của DOLA so với Stablecoin khác như DAI, USDP là ở chỗ dự án tăng trưởng thêm thị trường Money Market và được cho phép DOLA làm gia tài thế chấp ngân hàng, qua đó mở ra nhiều thêm Use Case cho DOLA .
Một số Use Case và ứng dụng của DOLA hoàn toàn có thể kể đến như :

1) Được dùng để cho vay và nhận lãi suất

DOLA là 1 gia tài hoàn toàn có thể tạo Yield ( yield generating asset ), người dùng hoàn toàn có thể supply DOLA trên Anchor để nhận lãi suất vay .

2) Sử dụng để tăng đòn bẩy:

DOLA là một Synthetic Stablecoin, và cũng như nhiều Synth khác, DOLA hoàn toàn có thể được dùng làm gia tài thế chấp ngân hàng để vay gia tài trên Anchor, qua đó tăng vị thế của mình .

3) Protocol to Protocol (P2P) lending:

Đây là hình thức tương tự như như Iron Bank, Maker Dao cũng hoàn toàn có thể tăng trưởng tính năng này bằng cách phát hành, tuy nhiên, DAI không được dùng làm gia tài thế chấp ngân hàng trong Maker Dao .
Nhưng DOLA thì khác, DOLA được dùng làm gia tài thế chấp ngân hàng, vậy nên trong tương lai, tính năng này trọn vẹn hoàn toàn có thể được Inverse Finance tiến hành .
Protocol to Protocol của Inverse Finance
Quy trình hoạt động giải trí của P2P Lending diễn ra như sau :

 1. Inverse sẽ phát hành non-collateral DOLA cho các Protocol được dự án whitelist, số non-collateral DOLA phát hành chính là hạn mức vay tín chấp mà Inverse dành cho Protocol đó.
 2. Để tiến hành vay tín chấp trên Anchor, dự án sẽ lock non-collateral DOLA làm thế chấp, và tiến hành vay tài sản.
 3. Qua thời gian, các Protocol ngoài hoàn trả khoản vay, phải trả thêm 1 phần lãi suất lại cho Anchor.

Vay tín chấp là một quy mô tăng hiệu suất sử dụng vốn lên rất cao, qua đó giúp Anchor và DOLA tạo ra nhiều doanh thu cho INV token .

4) Whale Extractable Value (WEV) Acquisition (Yield Farming)

Đây là một hình th