Thứ Ba, Tháng Một 31, 2023
27 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Đôi nét về Tâm lý học tội phạm (Criminal Psychology)

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
Một nhà tâm lý học tội phạm sẽ điều tra và nghiên cứu hành vi và tâm lý của tội phạm. Sự chăm sóc dành cho ngành học này đã ngày càng tăng đáng kể trong những năm gần đây, nhờ vào sự phổ cập của những chương trình truyền hình diễn đạt có phần “ hơi ảo diệu ” về những nhà tâm lý học tội phạm, như series Criminal Mind và CSI. Ngành học này có trực tiếp nhiều với ngành tâm lý học pháp lý và, trong 1 số ít trường hợp, hai thuật ngữ này được dùng lẫn lộn với nhau .
A criminal psychologist studies the behaviors and thoughts of criminals. Interest in this career field has grown dramatically in recent years, thanks to popular television programs that depict fictionalized criminal psychologists, such as Criminal Minds and CSI. The field is highly related to forensic psychology and, in some cases, the two terms are used interchangeably .

Mô tả nghề nghiệp của một nhà tâm lý học tội phạm. Criminal Psychologist Job Description

Một khối lượng lớn việc làm mà một nhà tâm lý học tội phạm làm là nghiên cứu và điều tra tại sao người ta lại phạm tội. Họ cũng triển khai nhìn nhận tội phạm để thống kê giám sát rủi ro tiềm ẩn tái diễn dạng tội phạm này ( năng lực một người sẽ tái phạm tội trong tương lai ) hoặc đưa ra những lời phán đoán có cơ sở về hành vi hoàn toàn có thể Open ở tội phạm sau khi chúng gây án .
A large part of what a criminal psychologist does is studying why people commit crimes. They may also assess criminals in order to evaluate the risk of recidivism ( how likely the person is to re-offend in the future ) or make educated guesses about the actions that a criminal may have taken after committing a crime .
Ngoài trợ giúp cho đội ngũ thực thi pháp lý xử lý những vụ án hoặc nghiên cứu và phân tích hành vi tội phạm, những nhà tâm lý học tội phạm cũng thường đóng vai trò chuyên viên đưa lời khai trước tòa .
In addition to helping law enforcement solve crimes or analyze the behavior of criminal offenders, criminal psychologists also often provide expert testimony in court .
Có lẽ một trong những trách nhiệm nổi tiếng nhất của một nhà tâm lý học là phác họa chân dung tâm ý tội phạm. Mặc dù đã được thực hành thực tế không chính thống trong nhiều thập kỷ nhưng phác họa chân dung tội phạm được chính thức được công nhận vận dụng vào những năm 1940, khi Cơ quan Tình báo Chiến Lược Hoa Kỳ nhu yếu một bác sĩ tinh thần phác họa chân dung Adolf Hitler .
Perhaps one of the best-known duties of a criminal psychologist is known as offender profiling, also known as criminal profiling. Although the practice had been used informally for many decades, criminal profiling made its professional debut in the 1940 s, when the U.S. Office of Strategic Services asked a psychiatrist to create a profile for Adolf Hitler. 1 
Ngày nay, những tổ chức triển khai như Cục Điều Tra Liên Bang ( FBI ) sử dụng giải pháp phác họa tâm ý tội phạm để giúp bắt giữ những tên tội phạm nguy hại. Mục tiêu của trách nhiệm này là phân phối cho cơ quan thực thi pháp lý một bản nhìn nhận tâm ý của kẻ tình nghi, cung ứng những kế hoạch và đề xuất kiến nghị hoàn toàn có thể được sử dụng trong quy trình thẩm vấn .
Today, organizations such as the Federal Bureau of Investigation ( FBI ) use offender profiling to help apprehend violent criminals. The goal of criminal profiling is to provide law enforcement with a psychological assessment of the suspect and to provide strategies and suggestions that can be used in the interviewing process .
Các nhà tâm lý học về cơ bản thường không tháp tùng theo những sĩ quan để tìm hiểu đối tượng người tiêu dùng tình nghi bị bắt giữ. Hơn nữa, nhiều vụ án mất cả tuần, cả tháng, thậm chí còn nhiều năm mới xử lý được, và hiếm khi nào được móc nối nhanh gọn rõ ràng như trên những show truyền hình .
Psychologists don’t typically accompany officers to interrogate apprehended suspects. Moreover, many cases take weeks, months, or even years to solve, and are rarely pieced together as quickly and irrefutably as they are on TV shows .
Mặc dù việc làm hoàn toàn có thể không trọn vẹn giống như miêu tả trên TV, nhưng trong thực tiễn việc làm này không hề buồn chán chút nào. Ngoài việc lập hồ sơ tội phạm, những nhà tâm lý học xã hội sẽ thực thi tư vấn cho những người bị buộc tội và cần nhìn nhận tâm ý. Nhiều nhà tâm lý học thao tác trong những ngành tương quan đến mát tính, như đào sâu những kẻ phạm tội trên mạng internet hoặc giúp tìm hiểu những vụ lừa đảo trên mạng .
While the job may not be exactly like you see it portrayed on TV, the realities of the job are far from boring. In addition to profiling, criminal psychologists may counsel people who have committed crimes and need psychological assessment. Many psychologists work in computer-related fields, like studying internet predators or helping investigate trực tuyến fraud .

Môi trường làm việc. Work Environment

Người thuộc ngành nghề này thường thao tác trong những văn phòng và TANDTC. Một nhà tâm lý học tội phạm dành khá nhiều thời hạn để thẩm vấn, điều tra và nghiên cứu tiền án tiền sự của kẻ phạm tội, hoặc làm chuyên viên đưa lời khai tại tòa. Trong 1 số ít trường hợp, những nhà tâm lý học tội phạm hoàn toàn có thể thao tác ngặt nghèo với công an và những cơ quan ban ngành để giúp xử lý những vụ án, thường là qua phác họa chân dung tâm ý kẻ giết người, kẻ hiếp dâm và những tội phạm khác .
People in this field usually work in office and court settings. A criminal psychologist might spend a considerable amount of time interviewing people, researching an offender’s life history, or providing expert testimony in the courtroom. In some cases, criminal psychologists may work closely with police and federal agents to help solve crimes, often by developing profiles of murderers, rapists, and other violent criminals .
Các nhà tâm lý học tội phạm được tuyển dụng ở nhiều viện trường. Một số làm cho cơ quan chính phủ nước nhà tại địa phương, TW, trong khi đó nhiều người hành nghề tự do như một chuyên viên tư vấn độc lập. Ngoài ra vẫn có người chọn giảng dạy tâm lý học tội phạm tại trường ĐH hoặc những cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên về tội phạm học .
Criminal psychologists are employed in a number of different institutions. Some work for local, state, or federal government, while others are self-employed as independent consultants. Still others opt to teach criminal psychology at the university level or at specialized criminology training facilities .

Giáo dục và đào tạo. Education and Training

Trong nhiều trường hợp, những nhà tâm lý học tội phạm sẽ khởi đầu hành trình dài của mình bằng một tấm bằng cử nhân ngành tâm ý. Sau khi hoàn thành xong đào tạo và giảng dạy ĐH, 1 số ít sẽ chọn học chương trình thạc sỹ tâm ý .
In many cases, criminal psychologists start out by earning a bachelor’s degree in psychology. After completing an undergraduate degree, some students opt to then enter a master’s in psychology program .
Theo học chương trình đào tạo và giảng dạy tiến sỹ sau khóa cử nhân cũng là một lựa chọn. Cơ hội thao tác trong chuyên ngành này phong phú cho những người có bằng tiến sỹ ngành tâm lý học .
Entering a doctorate program after earning your bachelor’s is another option. Job openings in this specialty area are more plentiful for those with a Ph. D. or Psy. D. degree in psychology .
Bằng tiến sỹ ( Ph. D. ) nói chung thường tập trung chuyên sâu vào kim chỉ nan và nghiên cứu và điều tra nhiều hơn, trong khi bằng tiến lý tâm lý học thiên về thực hành thực tế nhiều hơn .
The Ph. D. ( or Doctor of Philosophy ) degree is typically more focused on theory and research, while the Psy. D. ( or Doctor of Psychology ) tends to be more practice-oriented .
Để trở thành một nhà tâm lý học tội phạm, bạn nên tráng lệ xem xét học lên tiến sỹ hoặc tiến sỹ chuyên mảng tâm ý tập trung chuyên sâu vào tâm ý lâm sàng hoặc tư vấn. Trong một số ít trường hợp, sinh viên chọn đi sâu luôn vào tâm lý học tội phạm hoặc tâm lý học pháp lý .

To become a criminal psychologist, you should seriously consider earning a Ph.D. or Psy.D. degree in clinical or counseling psychology. In some cases, students opt to focus on a particular specialty area such as forensic or criminal psychology.

Dù bạn có học chương trình tiến sỹ nào thì năng lực cao bạn sẽ mất từ 5 đến 7 năm để hoàn thành xong và thường sẽ gồm có học trên lớp, đào tạo và giảng dạy thực hành thực tế, nghiên cứu và điều tra và làm luận văn. Để trở thành một nhà tâm ý trị liệu có chứng từ hành nghề, bạn cũng cần hoàn thành xong một khóa thực tập và vượt qua toàn bộ những kỳ thi ( thông tin dựa trên chương trình giáo dục tại Hoa Kỳ – ND )
No matter what type of doctorate degree you choose to earn, it will likely take about five to seven years to complete2  and will include classroom work, practical training, research, and a dissertation. In order to become a licensed psychologist, you will also need to complete an internship and pass state examinations .

Lương bổng. Salary

Mặc dù vẫn có thời cơ việc làm trong ngành tâm lý học pháp lý ở Lever thạc sỹ, nhưng cạnh tranh đối đầu vào những vị trí này rất quyết liệt. Mặc dù có khoảng chừng 181,170 chuyên viên tâm ý ở Hoa Kỳ năm 2018 nhưng chỉ có 18,300 trong số này được coi là những chuyên viên tâm lý học, theo Cục Thông Kê Lao Động Hoa Kỳ
While there are jobs in forensic psychology at the master’s level, the competition for these positions is fierce. While there were roughly 181,700 psychologists in the United States in 2018, around 18,300 of them were specialist psychologists, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. 3  ( The database doesn’t have data for forensic psychologists specifically. )
Bàn về thu nhập, lương của chuyên viên tâm ý có xu thế cao hơn những ngành thiên hướng thực hành thực tế khác, với mức lương tối thiểu năm là $ 95,000 ( số liệu của Hoa Kỳ – ND ). Năm 2018, thu nhập hành năm xê dịch từ $ 41,220 đến $ 127,510 .
In terms of income, salaries for specialist psychologists tend to be higher than in other fields of practice, with a mean annual wage of USD 95,610. In 2018, annual incomes ranged from $ 41,220 to as high as $ 127,510 .
Chuyên gia tâm ý thao tác cho chính quyền sở tại tiểu bang và địa phương hoặc những cơ sở tư nhân đều có mức lương trung bình cao hơn, trong khi đó, những người thao tác cho những cơ quan cơ quan chính phủ liên bang hoặc những bệnh viện thường có lương trung bình năm thấp hơn ( số liệu Hoa Kỳ – ND ) .
Specialist psychologists working for state and local governments or private practice tend to have higher average salaries, while those employed by the federal government or hospitals tend to have lower annual salaries. 4 

Kết luận. Final thoughts

Trước khi bạn quyết định hành động xem liệu đây có phải ngành nghề tương thích với bản thân hay không, hãy dành chút ít thời hạn để xem xét những năng lượng và tiềm năng của bản thân. Do thực chất của ngành nghề này nên bạn hoàn toàn có thể sẽ phải đối phó với một vài trường hợp thực sự không dễ chịu. Bạn hoàn toàn có thể cần phải xem những bức ảnh hiện trường vụ án hay phải thẩm vấn những nghi phạm trong những vụ án kinh điển. Bạn cần phải sẵn sàng chuẩn bị để giải quyết và xử lý những không dễ chịu về ý thức mà dạng việc làm này hoàn toàn có thể gây ra cho bạn .
Before you decide if this is the right specialty area for you, spend some time considering your own capabilities and goals. Due to the nature of this profession, you may find yourself dealing with some truly disturbing situations. You may need to look at crime scene photos or interview people suspected of horrifying crimes. You need to be prepared to khuyến mãi with the emotional distress that this type of work may cause .
Một trong những cách tốt nhất để xác định liệu ngành nghề này có tương thích hay không là trao đổi với một nhà tâm lý học tội phạm thực sự để biết xem việc làm này đơn cử là như thế nào .
One of the best ways to determine if this career is right for you is to talk to a practicing criminal psychologist about what the job is like .

Tham khảo. Article Sources

Ibe B, Ochie C, Obiyan E. Racial misuse of “ criminal profiling ” by law enforcement : Intentions and implications. AJCJS. 2012 ; 4 ( 1 ) : 177 – 196 .
American Psychological Association. A career in forensic and public service psychology. Updated March năm trước .
U.S. Bureau of Labor Statistics. Psychologists. Occupational Outlook Handbook. Updated September 4, 2019 .
U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment and Wages, May 2018 : 19-3039 Psychologists, All Other. Updated March 29, 2019 .
Nguồn : https://www.verywellmind.com/criminal-psychologist-a-career-profile-2795649

Như Trang

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Source: https://openlivenft.info
Category: TIN NFT

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT