spot_img

“smoke” là gì? Nghĩa của từ smoke trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

smoke

smoke /smouk/

 • danh từ
  • khói
   • a column of smoke: cột khói
   • to end (go up) in smoke: tan thành mây khói (kế hoạch)
  • hơi thuốc
   • I must have a smoke: tôi phải rít một hơi thuốc mới được
  • (từ lóng) điếu thuốc lá, điếu xì gà
  • the big smoke
   • (từ lóng) Luân-đôn; thành phố công nghiệp lớn
  • from smoke into smother
   • từ lỗi này sang tội nọ
  • like smoke
   • (từ lóng) nhanh chóng, dễ dàng
  • no smoke without fire
   • (tục ngữ) không có lửa sao có khói
 • nội động từ
  • bốc khói, lên khói, toả khói; bốc hơi
   • lamp is smoking: đèn bốc khói
  • hút thuốc
   • to smoke like a chimney: hút như hun khói cả ngày
 • ngoại động từ
  • làm ám khói; làm đen; làm có mùi khói
   • lamp smokes ceiling: đèn làm đen trần nhà
   • the porridge is smoked: cháo có mùi khói
  • hun
   • to smoke insects: hun sâu bọ
  • hút thuốc
   • to smoke oneself ill (sick): hút thuốc đến ốm người
   • to smoke oneself into calmness: hút thuốc để trấn tĩnh tinh thần
  • nhận thấy, cảm thấy; ngờ ngợ (cái gì)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khám phá, phát hiện
  • (từ cổ,nghĩa cổ) chế giễu
  • put that in your pipe and smoke it
   • (xem) pipe

 báo động khói khói

 • automatic smoke and heat (release) vent: lỗ thoát khói và nhiệt tự động
 • black smoke: khói đen
 • brown smoke: khói nâu
 • cold smoke: sự xông khói nguội
 • consumption of smoke: sự tiêu hao khói
 • equivalent standard smoke: khói chuẩn tương đương
 • exhaust smoke: hơi thoát có khói
 • fire / smoke damper: clapê chặn lửa / khói
 • gas smoke stack: ống thoát khí và khói
 • oil smoke: khói dầu
 • permeable to smoke: lọt khói
 • smoke absorption: sự hút thu khói
 • smoke agent: chất tạo khói
 • smoke analyzer: máy phân tích khói
 • smoke and gas exhaust installation: sơ đồ khói
 • smoke bomb: bom khói
 • smoke box: buồng khói
 • smoke box: chụp khói
 • smoke chamber: toa khói
 • smoke chamber: ống khói// buồng khói
 • smoke chart: sự kiểm soát khói
 • smoke check valve: van giữ khói
 • smoke chest: hộp khói