spot_img

Sonadezi Long Thành (SZL): Sức hút từ dự án sân bay và quỹ đất tiềm năng trong trung và dài hạn

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
Những năm qua, dòng vốn FDI đổ mạnh vào Nước Ta đã mang đến thời cơ cho nhiều doanh nghiệp bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp. Trong số đó, Sonadezi Long Thành ( SZL ) dù là doanh nghiệp quy mô nhỏ với vốn điều lệ 200 tỷ nhưng có mức tăng trưởng khá tốt .Theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm 2018, SZL ghi nhận 109 tỷ đồng doanh thu sau thuế, tăng trưởng 22,5 % cùng kỳ và là một trong những doanh nghiệp chi trả cổ tức cao và không thay đổi trong nhiều năm qua .Hoạt động kinh doanh thương mại của SZL có tính bền vững và kiên cố với 3 nguồn thu chính là cho thuê đất công nghiệp, cho thuê nhà xưởng và kinh doanh thương mại bất động sản. Tuy nhiên, thời cơ tăng trưởng tốt hơn đang hiện hữu cho SZL khi mà những dự án, quỹ đất của công ty tích góp như 50 ha ở KCN Ch