Chủ Nhật, Tháng Chín 25, 2022
27 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Cat.Ex khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
1 Bitcoin

BTC/USDT ₫ 465,835,833. 04 ₫851,524,628.37 ₫648,557,147.15 ₫ 152,326,888,499 18.34 % 412 Gần đây 2 Dogecoin DOGE/USDT ₫ 1,458. 34 ₫114,036,960.31 ₫402,343,375.03 ₫ 31,997,425,287 3.85 % 358 Gần đây 3 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 734,873. 69 ₫449,994,877.33 ₫371,866,990.14 ₫ 32,186,268,806 3.88 % 402 Gần đây 4 Ethereum ETH/BTC ₫ 34,254,409. 13 ₫1,934,261,534.39 ₫967,735,121.63 ₫ 167,302,937,234 20.14 % 431 Gần đây 5 Dash DASH/ETH ₫ 1,069,432. 30 ₫181,014,608.33 ₫185,044,954.75 ₫ 25,548,078,329 3.08 % 332 Gần đây 6 Ethereum ETH/USDT ₫ 34,380,879. 42 ₫72,133,186.66 ₫288,619,255.63 ₫ 61,631,405,541 7.42 % 399 Gần đây 7 Qtum QTUM/ETH ₫ 72,339. 20 ₫162,031,313.64 ₫459,028,308.92 ₫ 21,084,670,636 2.54 % 396 Gần đây 8 Ethereum Classic ETC/ETH ₫ 739,374. 18 ₫13,654,921.03 ₫1,047,278,741.25 ₫ 16,923,742,075 2.04 % 422 Gần đây 9 Ethereum Classic ETC/BTC ₫ 735,009. 48 ₫136,349,282.27 ₫1,317,159,968.80 ₫ 15,985,009,535 1.92 % 409 Gần đây 10 Bitcoin Cash BCH/ETH ₫ 2,732,646. 14 ₫93,173,469.63 ₫361,614,776.17 ₫ 30,889,500,273 3.72 % 410 Gần đây 11 Litecoin LTC/ETH ₫ 1,293,595. 49 ₫111,461,037.57 ₫188,266,763.97 ₫ 15,045,671,130 1.81 % 368 Gần đây 12 Dash DASH/BTC ₫ 1,064,070. 16 ₫96,428,524.43 ₫261,885,841.43 ₫ 19,032,222,886 2.29 % 315 Gần đây 13 Litecoin LTC/USDT ₫ 1,284,312. 63 ₫374,363,317.36 ₫170,617,580.81 ₫ 19,017,910,091 2.29 % 353 Gần đây 14 Bitcoin Cash BCH/BTC ₫ 2,722,390. 39 ₫81,606,262.33 ₫327,636,883.59 ₫ 16,579,135,088 2.00 % 373 Gần đây 15 Litecoin LTC/BTC ₫ 1,285,636. 74 ₫667,566,561.74 ₫265,359,884.18 ₫ 14,958,533,732 1.80 % 322 Gần đây 16 XRP XRP/TRX ₫ 7,596. 02 ₫40,223,825.58 ₫505,985,418.58 ₫ 15,199,289,086 1.83 % 116 Gần đây 17 Qtum QTUM/BTC ₫ 72,110. 62 ₫61,932,274.65 ₫719,142,070.01 ₫ 14,961,050,884 1.80 % 395 Gần đây 18 Dash DASH/USDT ₫ 1,061,645. 64 ₫144,305,431.39 ₫349,808,614.40 ₫ 13,791,207,313 1.66 % 284 Gần đây 19 Qtum QTUM/USDT ₫ 71,957. 31 ₫35,914,955.35 ₫393,325,065.56 ₫ 13,986,201,063 1.68 % 429 Gần đây 20 OMG Network OMG/BTC ₫ 41,709. 95 ₫93,010,073.14 ₫413,578,302.99 ₫ 12,686,349,549 1.53 % 343 Gần đây 21 EOS EOS/TRX ₫ 33,638. 87 – ₫628,341,462.12 ₫ 13,726,872,520 1.65 % 158 Gần đây 22 OMG Network OMG/ETH ₫ 41,825. 23 ₫87,636,969.26 ₫393,097,988.90 ₫ 13,119,524,700 1.58 % 368 Gần đây 23 TRON TRX/ETH ₫ 1,453. 18 ₫451,805,681.13 ₫178,676,874.04 ₫ 13,982,819,740 1.68 % 308 Gần đây 24 Zcash ZEC/ETH ₫ 1,462,938. 02 ₫63,968,417.79 ₫74,342,083.23 ₫ 741,334,868 0.09 % 68 Gần đây 25 Bitcoin Cash BCH/TRX ₫ 2,716,857. 45 ₫5,903,018.11 ₫52,865,370.70 ₫ 11,056,247,892 1.33 % 21 Gần đây 26 Stellar XLM/USDT ₫ 2,397. 01 ₫29,868,745.15 ₫589,590,448.19 ₫ 5,357,090,033 0.64 % 130 Gần đây 27 Qtum QTUM/TRX ₫ 71,823. 64 ₫14,084,814.29 ₫11,318,242.57 ₫ 2,897,601,032 0.35 % 5 Gần đây 28 XRP XRP/ETH ₫ 7,672. 83 – ₫569,046,761.38 ₫ 2,331,571,736 0.28 % 31 Gần đây 29 Litecoin LTC/TRX ₫ 1,276,526. 45 ₫19,777,522.33 ₫38,302,870.28 ₫ 2,094,775,573 0.25 % 10 Gần đây 30 Bitcoin Cash BCH/USDT ₫ 2,713,336. 54 – ₫125,545,033.81 ₫ 2,836,029,689 0.34 % 1 Gần đây 31 EOS EOS/BTC ₫ 33,675. 88 ₫401,134,348.29 ₫1,118,249,144.56 ₫ 6,901,416,084 0.83 % 143 Gần đây 32 TRON TRX/USDT ₫ 1,452. 48 ₫99,456,671.61 ₫1,305,566,773.71 ₫ 11,906,686,793 1.43 % 383 Gần đây 33 Dash DASH/TRX ₫ 1,056,787. 76 ₫32,724,347.28 ₫213,709,005.59 ₫ 6,078,464,080 0.73 % 64 Gần đây 34 Neo NEO/USDT ₫ 210,881. 08 ₫9,564,028.33 ₫234,392,641.98 ₫ 990,098,772 0.12 % 16 Gần đây 35 EOS EOS/ETH ₫ 33,978. 49 – ₫2,877,473,024.19 ₫ 12,138,666,045 1.46 % 198 Gần đây 36 Ethereum Classic ETC/TRX ₫ 731,150. 07 ₫3,153,978.89 ₫162,497,574.54 ₫ 3,096,330,293 0.37 % 12 Gần đây 37 XRP XRP/USDT ₫ 7,565. 94 – ₫272,271,834.18 ₫ 739,312,808 0.09 % 33 Gần đây 38 EOS EOS/USDT ₫ 33,600. 39 ₫17,702,440.57 ₫901,706,041.66 ₫ 2,447,684,106 0.29 % 26 Gần đây 39 Catex Token CATT/USDT ₫ 2.53 ₫5,888,226.57 ₫11,730,544.78 ₫ 2,232,754 0.00 % 7 Gần đây 40 Neo NEO/ETH ₫ 212,820. 98 ₫31,015,984.13 ₫89,565,707.66 ₫ 721,498,837 0.09 % 18 Gần đây 41 FREEdom Coin FREE/TRX ₫ 0.005814 – – ₫ 36,929 0.00 % 1 Gần đây 42 0 x ZRX/BTC ₫ 6,900. 34 ₫181,350,406.04 ₫378,921,776.90 ₫ 497,476,852 0.06 % 153 Gần đây 43 Yocoin YOC/BTC ₫ 9.33 – – ₫ 24,539,762 0.00 % 0 Gần đây 44 IOST IOST/ETH ₫ 313.46 ₫2,419,233.11 ₫10,343,992.35 ₫ 114,773,249 0.01 % 1 Gần đây 45 Zilliqa ZIL/ETH ₫ 844.48 ₫155,185,117.44 ₫143,918,165.66 ₫ 403,133,780 0.05 % 85 Gần đây

46

Pallapay PALLA/USDT ₫ 246.64 – – ₫ 595,496,316 0.07 % 57 Gần đây 47 Crypto Village Accelerator CVAG/USDT ₫ 0.0002343 – – ₫ 128,884 0.00 % 1 Gần đây 48 XRP XRP/BTC ₫ 7,600. 17 ₫41,945,708.50 ₫351,353,527.03 ₫ 565,604,616 0.07 % 51 Gần đây 49 Jade Currency JADE/USDT ₫ 73.88 – – ₫ 45,916 0.00 % 2 Gần đây 50 JD Coin JDC/ETH ₫ 1,024. 24 ₫3,168,399.45 ₫3,085,736.79 ₫ 21,197,447 0.00 % 1 Gần đây 51 Idea Chain Coin ICH/USDT ₫ 105.44 ₫26,881,747.11 – ₫ 5,755,822 0.00 % 7 Gần đây 52 Lunes LUNES/USDT ₫ 89.11 – – ₫ 36,713 0.00 % 1 Gần đây 53 FREEdom Coin FREE/USDT ₫ 0.007029 – – ₫ 61,539 0.00 % 11 Gần đây 54 Polygon MATIC/ETH ₫ 18,511. 85 – ₫2,965,862.42 ₫ 107,151 0.00 % 1 Gần đây 55 Holo HOT/ETH * * * ₫ 33.34 – – * * * ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 56 JD Coin JDC/USDT ₫ 1,148. 08 ₫9,260,234.60 – ₫ 13,657,674 0.00 % 1 Gần đây 57 Nexalt XLT/USDT ₫ 281.17 ₫2,462,876.08 ₫11,171,517.31 ₫ 82,104 0.00 % 1 Gần đây 58 Chainlink LINK/ETH ₫ 150,954. 42 ₫16,183,874.67 ₫110,402,729.59 ₫ 155,268,454 0.02 % 70 Gần đây 59 0 x ZRX/ETH ₫ 6,941. 77 ₫5,518,845.62 ₫38,084,955.09 ₫ 140,205,324 0.02 % 6 Gần đây 60 Crypto Village Accelerator CVAG/TRX ₫ 0.0006105 ₫19,791,638.80 – ₫ 116.27 0.00 % 1 Gần đây 61 Chainlink LINK/BTC ₫ 149,656. 59 ₫14,079,998.14 ₫255,472,508.26 ₫ 392,181,258 0.05 % 118 Gần đây 62 KIWIGO KGO/USDT ₫ 296.41 – – ₫ 241,294 0.00 % 1 Gần đây 63 Zcash ZEC/BTC ₫ 1,452,849. 77 ₫25,647,716.13 ₫51,552,751.85 ₫ 296,326,728 0.04 % 17 Gần đây 64 CREDIT CREDIT/USDT ₫ 1.62 – ₫2,749,164.35 ₫ 90,693 0.00 % 1 Gần đây 65 Polygon MATIC/BTC ₫ 40,430. 86 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 66 Zcash ZEC/USDT ₫ 1,445,706. 95 ₫3,782,471.06 ₫104,873,500.15 ₫ 612,182,815 0.07 % 19 Gần đây 67 Basic Attention Token BAT/ETH ₫ 7,860. 15 ₫27,479,816.46 ₫125,028,595.23 ₫ 340,592,741 0.04 % 34 Gần đây 68 Stellar XLM/ETH ₫ 2,406. 27 ₫110,124,024.27 ₫454,822,255.02 ₫ 500,678,609 0.06 % 170 Gần đây 69 StrongHands Masternode SHMN/BTC ₫ 237.94 – – ₫ 0.00 0.00 % 2 Gần đây 70 PirateCash PIRATE/USDT ₫ 164.02 – ₫57,806,505.48 ₫ 2,214 0.00 % 10 Gần đây 71 Maya Preferred MAYP/BTC ₫ 1,026,419,232. 95 ₫69,093,341.20 ₫3,067,679.31 ₫ 0.00 0.00 % 2 Gần đây 72 Jade Currency JADE/BTC ₫ 55.99 – – ₫ 0.00 0.00 % 13 Gần đây 73 Hertz Network HTZ/USDT ₫ 2.34 – – ₫ 0.00 0.00 % 4 Gần đây 74 JD Coin JDC/BTC ₫ 1,026. 42 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 75 Skillchain SKI/BTC ₫ 223.95 – – ₫ 0.00 0.00 % 2 Gần đây 76 Metaverse Exchange METACEX/USDT ₫ 1.58 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 77 NFX Coin NFXC/BTC ₫ 27.99 ₫8,342,010.12 ₫5,677,976.20 ₫ 0.00 0.00 % 4 Gần đây 78 BaTorrent BA/USDT ₫ 0.03538 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 79 Raptoreum RTM/USDT ₫ 56.23 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 80 TiraVerse TVRS/USDT ₫ 8.44 ₫4,148,912.86 – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 81 Xaviera Techno Solutions XTS/USDT ₫ 25.77 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 82 Neo NEO/BTC ₫ 211,680. 30 ₫90,316,182.48 ₫679,392,855.33 ₫ 1,621,573,969 0.20 % 168 Gần đây 83 Skillchain SKI/USDT ₫ 206.19 – – ₫ 0.00 0.00 % 4 Gần đây 84 Skillchain SKI/ETH ₫ 68.74 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 85 MetaPlanet MPL/USDT ₫ 0.6092 – ₫4,016,543.66 ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 86 PirateCash PIRATE/BTC ₫ 158.63 – ₫38,171,704.82 ₫ 0.00 0.00 % 27 Gần đây 87 Lunes LUNES/BTC ₫ 79.31 – – ₫ 0.00 0.00 % 11 Gần đây 88 StrongHands Finance ISHND/USDT ₫ 328.01 – ₫3,920,097.04 ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 89 Nether NFT NTR/USDT ₫ 536.11 – – ₫ 0.00 0.00 % 1 Gần đây 90 Crypto Vault CVT/USDT ₫ 0.08201 ₫54,569,029.78 –

₫0.00

0.00 % 0 Gần đây
Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT