Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022
29 C
Ho Chi Minh City
spot_img

IndoEx khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
1 Ethereum

ETH/BTC ₫ 33,907,470. 74 ₫1,357,638,851,514.69 ₫1,258,744,235,875.21 ₫ 4,378,774,814,630 10.89 % 557 Gần đây 2 Bitcoin BTC/USDC ₫ 464,414,007. 95 ₫377,844,707,071.37 ₫328,750,678,934.93 ₫ 1,810,640,665,037 4.50 % 640 Gần đây 3 Tether USDT/USD ₫ 23,430. 09 ₫413,652,532,703.59 ₫395,830,525,283.82 ₫ 2,109,075,445,557 5.25 % 464 Gần đây 4 Bitcoin BTC/USD ₫ 469,699,235. 92 ₫643,451,892,156.01 ₫636,776,551,426.60 ₫ 10,355,382,905,980 25.75 % 640 Gần đây 5 Bitcoin BTC/EUR ₫ 462,617,028. 55 ₫2,444,686,211,415.32 ₫2,364,621,840,104.16 ₫ 5,998,864,411,511 14.92 % 654 Gần đây 6 Bitcoin BTC/USDT ₫ 464,427,099. 00 ₫765,212,237,702.32 ₫715,314,395,578.20 ₫ 4,397,679,584,664 10.94 % 640 Gần đây 7 Litecoin LTC/ETH ₫ 1,264,754. 80 ₫362,508,430,483.31 ₫327,679,602,460.22 ₫ 26,969,285,307 0.07 % 519 Gần đây 8 TRON TRX/BTC ₫ 1,444. 78 ₫6,234,492,753,073.05 ₫7,335,480,698,257.16 ₫ 703,010,013,115 1.75 % 488 Gần đây 9 Ethereum ETH/USDT ₫ 33,904,964. 72 ₫368,325,572,935.10 ₫535,344,216,598.29 ₫ 1,839,180,838,231 4.57 % 594 Gần đây 10 TRON TRX/USDT ₫ 1,446. 69 ₫596,868,419,567.60 ₫650,893,633,032.38 ₫ 339,662,507,594 0.84 % 514 Gần đây 11 TrueUSD TUSD/USDT ₫ 23,439. 93 ₫56,715,002,719.49 ₫55,947,811,885.03 ₫ 25,078,553,223 0.06 % 472 Gần đây 12 Ethereum Classic ETC/BTC ₫ 725,237. 27 ₫570,131,171,428.09 ₫383,031,101,287.97 ₫ 1,318,516,984,374 3.28 % 480 Gần đây 13 Bitcoin SV BSV/BTC ₫ 1,219,602. 25 ₫924,290,660,239.78 ₫611,751,039,113.04 ₫ 418,447,099,891 1.04 % 504 Gần đây 14 Bitcoin SV BSV/LTC ₫ 1,220,498. 41 ₫160,802,619,469.75 ₫158,400,014,849.72 ₫ 28,086,276,978 0.07 % 562 Gần đây 15 Qtum QTUM/ETH ₫ 70,834. 95 ₫82,775,214,109.45 ₫66,146,798,841.42 ₫ 37,555,999,590 0.09 % 493 Gần đây 16 Bitcoin SV BSV/USDT ₫ 1,219,063. 22 ₫143,083,829,337.29 ₫147,638,521,765.20 ₫ 31,878,976,524 0.08 % 557 Gần đây 17 Qtum QTUM/BTC ₫ 70,811. 80 ₫164,929,964,197.48 ₫154,183,454,840.98 ₫ 29,208,913,718 0.07 % 479 Gần đây 18 TrueUSD TUSD/ETH ₫ 23,443. 63 ₫13,432,863,668.62 ₫14,464,792,875.23 ₫ 34,212,377,266 0.09 % 551 Gần đây 19 Tether USDT/XRP ₫ 23,379. 88 ₫83,871,987,839.47 ₫155,509,746,218.00 ₫ 22,557,903,053 0.06 % 493 Gần đây 20 Bitcoin SV BSV/ETH ₫ 1,219,874. 43 ₫287,518,989,367.60 ₫443,033,480,168.98 ₫ 19,814,634,326 0.05 % 518 Gần đây 21 Ethereum ETH/EUR ₫ 33,816,729. 77 ₫200,351,030,798.58 ₫159,514,787,318.65 ₫ 396,109,786,507 0.99 % 572 Gần đây 22 Litecoin LTC/BTC ₫ 1,264,744. 85 ₫401,264,351,960.47 ₫367,395,464,434.14 ₫ 18,124,751,876 0.05 % 505 Gần đây 23 XRP XRP/USDT ₫ 7,502. 05 ₫797,906,248,406.31 ₫110,550,392,789.06 ₫ 415,292,436,303 1.03 % 498 Gần đây 24 Bitcoin SV BSV/EUR ₫ 1,216,470. 34 ₫132,296,559,686.35 ₫96,328,206,859.12 ₫ 13,160,329,655 0.03 % 563 Gần đây 25 Mancium MANC/USDT ₫ 107,232. 13 ₫11,375,585.38 ₫16,706,012.99 ₫ 15,720,834,286 0.04 % 4 Gần đây 26 Chainlink LINK/BSV ₫ 148,256. 71 ₫75,228,874,896.72 ₫71,731,433,008.60 ₫ 10,901,233,178 0.03 % 469 Gần đây 27 FUTUREXCRYPTO FXC/USDT ₫ 17,109. 90 – – ₫ 16,564,372,348 0.04 % 513 Gần đây 28 Tether USDT/ETH ₫ 23,431. 69 ₫4,548,299,010.30 ₫2,452,961,312.45 ₫ 373,755,678,115 0.93 % 551 Gần đây 29 Dash DASH/USDT ₫ 1,048,184. 77 ₫94,610,074,889.50 ₫90,096,298,879.87 ₫ 9,843,105,016 0.02 % 471 Gần đây 30 Ethereum ETH/USDC ₫ 33,910,402. 72 ₫489,177,890,663.23 ₫445,037,511,160.64 ₫ 337,806,440,069 0.84 % 594 Gần đây 31 Chainlink LINK/ETH ₫ 148,392. 57 ₫141,721,057,486.83 ₫116,994,365,518.20 ₫ 7,936,124,772 0.02 % 526 Gần đây 32 BNB BNB/BTC ₫ 6,449,920. 06 ₫379,706,563,726.52 ₫405,016,579,471.12 ₫ 350,534,295,502 0.87 % 475 Gần đây 33 KittyCake KCAKE/USDT ₫ 0.02244 ₫3,153,600.40 – ₫ 1,678,929,653 0.00 % 1 Gần đây 34 Litecoin LTC/EUR ₫ 1,261,150. 91 ₫260,120,736,036.61 ₫212,257,281,041.77 ₫ 256,021,347,137 0.64 % 559 Gần đây 35 Cardence CRDN/USDT ₫ 193.03 – – ₫ 1,605,493,311 0.00 % 0 Gần đây 36 Waves WAVES/ETH ₫ 102,745. 55 ₫206,536,406,412.15 ₫245,935,298,377.65 ₫ 7,990,965,684 0.02 % 510 Gần đây 37 Polygon MATIC/USDT ₫ 18,218. 24 ₫379,957,287,408.68 ₫388,227,853,840.40 ₫ 27,573,765,938 0.07 % 533 Gần đây 38 ByteDex BEXT/USDT ₫ 345.88 – – ₫ 2,454,103,569 0.01 % 340 Gần đây 39 Cardano ADA/BNB ₫ 10,113. 86 ₫21,064,658,559.87 ₫32,746,626,980.01 ₫ 19,143,554,239 0.05 % 452 Gần đây 40 Chainlink LINK/USDT ₫ 148,192. 36 ₫99,428,411,312.82 ₫115,121,114,085.04 ₫ 10,020,724,096 0.02 % 538 Gần đây 41 Omax Token OMAX/EUR ₫ 38.51 – – ₫ 2,165,407,664 0.01 % 8 Gần đây 42 METALANDZ METAZ/USDT ₫ 0.0008691 ₫4,165,533.10 ₫57,528,626.22 ₫ 1,600,857,365 0.00 % 1 Gần đây 43 XRP XRP/BTC ₫ 7,498. 17 ₫590,708,901,591.50 ₫669,521,259,191.40 ₫ 202,319,931,679 0.50 % 453 Gần đây 44 Ethereum Classic ETC/USDT ₫ 723,765. 05 ₫1,574,332,203,475.31 ₫1,039,129,272,862.16 ₫ 221,048,215,172 0.55 % 538 Gần đây 45 Ethereum ETH/BNB ₫ 33,903,407. 40 ₫35,451,204,257.93 ₫60,107,686,031.88 ₫ 71,784,629,128 0.18 % 526 Gần đây 46 Bitcoin Cash BCH/USDT ₫ 2,690,911. 63 ₫565,486,576,366.96 ₫412,485,863,019.26 ₫ 101,549,554,516 0.25 % 516 Gần đây 47 USD Coin USDC/LTC ₫ 23,431. 73 ₫62,918,632,709.45 ₫88,071,669,324.98 ₫ 237,975,938,443 0.59 % 492 Gần đây 48 Chainlink LINK/BTC ₫ 148,188. 99 ₫609,849,430,807.65 ₫491,034,315,616.48 ₫ 198,648,631,519 0.49 % 512 Gần đây 49 Ethereum ETH/USD ₫ 34,049,662. 66 ₫76,958,772,716.76 ₫72,137,193,758.55 ₫ 210,888,986,926 0.52 % 594 Gần đây 50 Litecoin LTC/USD

₫1,270,802.29

₫168,022,610,431.02 ₫161,044,322,373.04 ₫ 86,187,778,806 0.21 % 559 Gần đây 51 Tether USDT/BSV ₫ 23,443. 97 ₫1,621,158,375.58 ₫1,410,507,959.43 ₫ 45,906,636,713 0.11 % 493 Gần đây 52 FUTUREXCRYPTO FXC/BTC ₫ 17,113. 69 – – ₫ 22,307,123,509 0.06 % 438 Gần đây 53 Tether USDT/LTC ₫ 23,428. 46 ₫9,289,852,863.68 ₫16,551,490,245.81 ₫ 129,004,168,699 0.32 % 496 Gần đây 54 Bitcoin Cash BCH/USDC ₫ 2,693,206. 81 ₫814,166,576,600.07 ₫691,029,389,604.91 ₫ 186,525,354,955 0.46 % 516 Gần đây 55 Bitcoin Cash BCH/BTC ₫ 2,693,753. 96 ₫405,401,702,081.42 ₫316,242,212,829.52 ₫ 87,131,101,482 0.22 % 550 Gần đây 56 TrueUSD TUSD/BTC ₫ 23,432. 51 ₫8,430,651,201.50 ₫9,252,116,990.67 ₫ 70,057,626,606 0.17 % 537 Gần đây 57 Bitcoin Cash BCH/LTC ₫ 2,695,278. 91 ₫282,206,011,856.51 ₫226,555,243,407.76 ₫ 64,318,196,139 0.16 % 495 Gần đây 58 TRON TRX/ETH ₫ 1,448. 17 ₫301,361,869,704.23 ₫390,293,955,564.77 ₫ 65,049,816,887 0.16 % 497 Gần đây 59 Waves WAVES/USD ₫ 103,188. 15 ₫174,430,262,301.56 ₫155,884,083,666.79 ₫ 60,954,180,072 0.15 % 526 Gần đây 60 USD Coin USDC/USDT ₫ 23,438. 14 ₫131,060,288,533.22 ₫162,842,553,156.54 ₫ 67,581,760,003 0.17 % 464 Gần đây 61 Bitcoin Cash BCH/ETH ₫ 2,695,248. 60 ₫974,965,658,698.23 ₫863,186,960,457.19 ₫ 67,993,967,792 0.17 % 553 Gần đây 62 Ethereum Classic ETC/ETH ₫ 724,040. 53 ₫112,706,249,447.19 ₫129,069,641,086.57 ₫ 64,514,179,703 0.16 % 494 Gần đây 63 Qtum QTUM/USDC ₫ 70,802. 80 ₫109,182,395,374.35 ₫111,656,877,748.80 ₫ 39,824,281,676 0.10 % 514 Gần đây 64 Chainlink LINK/USD ₫ 167,066. 07 ₫122,617,346,639.30 ₫97,060,321,322.64 ₫ 65,707,528,195 0.16 % 538 Gần đây 65 Cardano ADA/BTC ₫ 10,133. 45 ₫29,830,855,182.95 ₫24,353,643,623.32 ₫ 24,297,931,628 0.06 % 467 Gần đây 66 Shibnobi SHINJA/USDT ₫ 0.000000000032 – – ₫ 1,656,198,755 0.00 % 1 Gần đây 67 Waves WAVES/EUR ₫ 102,293. 47 ₫190,998,577,965.53 ₫254,448,749,576.11 ₫ 28,798,083,013 0.07 % 526 Gần đây 68 Litecoin LTC/USDC ₫ 1,264,729. 96 ₫161,822,885,151.50 ₫273,975,029,470.97 ₫ 17,374,198,939 0.04 % 165 Gần đây 69 XRP XRP/USDC ₫ 7,512. 28 ₫2,358,589,240,712.73 ₫2,143,526,717,869.80 ₫ 48,220,586,942 0.12 % 484 Gần đây 70 Bitcoin SV BSV/USD ₫ 1,223,773. 32 ₫142,713,818,221.27 ₫130,811,507,960.78 ₫ 18,471,564,628 0.05 % 486 Gần đây 71 Qtum QTUM/USDT ₫ 70,831. 24 ₫80,309,327,171.32 ₫63,471,709,943.07 ₫ 60,722,016,336 0.15 % 514 Gần đây 72 Cardano ADA/USDT ₫ 10,126. 33 ₫26,899,900,263.43 ₫19,975,469,470.11 ₫ 21,358,695,711 0.05 % 498 Gần đây 73 Chainlink LINK/EUR ₫ 147,801. 27 ₫137,847,207,916.90 ₫143,954,455,867.40 ₫ 58,966,200,248 0.15 % 538 Gần đây 74 Lil Floki LILFLOKI/USDT ₫ 0.000008636 – ₫4,317,879.56 ₫ 1,591,069,237 0.00 % 313 Gần đây 75 Yearn Classic Finance EARN/USDT ₫ 50,069. 05 – ₫8,829,472.63 ₫ 2,480,870,289 0.01 % 116 Gần đây 76 FUTUREXCRYPTO FXC/ETH ₫ 17,120. 81 – – ₫ 16,651,853,325 0.04 % 528 Gần đây 77 Shiba Inu SHIB/USD ₫ 0.281 ₫18,468,121,720.69 ₫15,070,061,252.05 ₫ 3,448,799,280 0.01 % 440 Gần đây 78 BNB BNB/ETH ₫ 6,456,637. 80 ₫282,382,386,226.55 ₫190,623,225,542.32 ₫ 52,742,170,138 0.13 % 489 Gần đây 79 Bitcoin Cash BCH/BSV ₫ 2,694,915. 97 ₫149,691,981,035.43 ₫137,871,401,466.62 ₫ 31,179,515,058 0.08 % 496 Gần đây 80 Waves WAVES/BTC ₫ 102,606. 91 ₫198,153,695,067.23 ₫385,462,720,148.60 ₫ 10,381,836,928 0.03 % 502 Gần đây 81 Qtum QTUM/USD ₫ 71,207. 34 ₫62,074,573,750.22 ₫42,457,204,550.70 ₫ 27,631,768,423 0.07 % 514 Gần đây 82 USD Coin USDC/ETH ₫ 23,446. 14 ₫1,040,316,912.65 ₫1,021,400,542.46 ₫ 35,192,075,410 0.09 % 551 Gần đây 83 GlitzKoin GTN/USDT ₫ 5,265. 43 ₫4,347,976.62 – ₫ 16,229,594,769 0.04 % 1 Gần đây 84 Litecoin LTC/BNB ₫ 1,264,709. 57 ₫4,240,745,804.78 ₫3,004,619,002.70 ₫ 36,921,789,796 0.09 % 490 Gần đây 85 Tether USDT/BNB ₫ 23,421. 53 ₫35,820,970,957.96 ₫62,359,442,190.21 ₫ 16,570,708,774 0.04 % 522 Gần đây 87 XRP XRP/BNB ₫ 7,502. 21 ₫16,717,345,338.94 ₫28,467,039,644.39 ₫ 23,146,192,332 0.06 % 439 Gần đây 88 Dash DASH/ETH ₫ 1,049,105. 28 ₫136,584,793,768.70 ₫130,684,257,243.01 ₫ 53,225,880,921 0.13 % 511 Gần đây 89 Shiba Inu SHIB/USDT ₫ 0.2797 ₫28,867,144,070.37 ₫18,141,426,163.12 ₫ 16,418,284,624 0.04 % 440 Gần đây 90 Litecoin LTC/USDT ₫ 1,264,876. 26 ₫341,832,228,763.84 ₫255,145,474,711.49 ₫ 19,976,866,662 0.05 % 562 Gần đây 91 Dogecoin DOGE/ETH ₫ 1,439. 13 ₫2,237,079,239,859.51 ₫1,884,179,233,741.67 ₫ 22,519,211,989 0.06 % 497 Gần đây 92 XRP XRP/ETH ₫ 7,502. 19 ₫750,745,437,543.64 ₫1,315,466,679,034.19 ₫ 35,463,841,338 0.09 % 468 Gần đây 93 Dogecoin DOGE/USDT ₫ 1,439. 20 ₫810,298,722,511.70 ₫668,018,836,148.85 ₫ 28,272,850,073 0.07 % 514 Gần đây 94 Qtum QTUM/EUR ₫ 70,619. 23 ₫176,198,394,632.05 ₫138,630,181,710.04 ₫ 28,741,533,018 0.07 % 514 Gần đây 95 USD Coin USDC/BTC ₫ 23,463. 34 ₫1,810,834,386.20 ₫1,387,917,237.89 ₫ 29,824,481,262 0.07 % 537 Gần đây 96 BNB BNB/USDT ₫ 6,453,451. 08 ₫78,749,897,250.44 ₫67,250,566,062.65 ₫ 39,296,552,382 0.10 % 509 Gần đây 97 Waves WAVES/USDT ₫ 102,686. 57 ₫304,408,999,708.94 ₫246,694,847,340.23 ₫ 30,084,565,664 0.07 % 526 Gần đây 98 Polygon MATIC/BTC ₫ 18,214. 41 ₫26,762,936,445.58 ₫26,952,641,052.83 ₫ 29,132,054,421 0.07 % 503 Gần đây 99 Bitcoin BTC/BNB ₫ 464,534,188. 59 ₫295,910,065,378.85 ₫309,838,028,451.80 ₫ 47,835,349,871 0.12 % 477 Gần đây 100 Tether USDT/EUR ₫ 23,355. 49 ₫45,558,033,007.06 ₫26,417,813,433.06

₫53,350,840,087

0.13 % 478 Gần đây
Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT