Chủ Nhật, Tháng Tư 2, 2023
26 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Bài tập về so sánh hơn của trạng từ

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

Khi học ngữ pháp tiếng Anh về các phép so sánh thì chúng ta đã biết về các hình thức thành lập của tính từ và trạng từ. Vậy thành lập trạng từ so sánh có hoàn toàn giống hệt như thành lập tính từ so sánh không? Các hình thức so sánh của trạng từ so sánh có gì đặc biệt? Cùng TOPICA Native để tìm hiểu kiến thức về trạng từ so sánh trong so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong bài viết dưới đây nhé.

Nội dung chính

 • 1. Trạng từ trong câu so sánh
 • Trạng từ ngắn (Short adverbs)
 • Trạng từ dài (Long adverbs)
 • 2. Các loại câu so sánh trong tiếng Anh
 • 3. Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ trong so sánh hơn
 • 4. Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ trong so sánh hơn nhất
 • 5. Một số phép so sánh khác
 • 5.1 So sánh bằng
 • 5.2. So sánh nhất
 • 6. Những dạng câu so sánh được biệt
 • 6.2. So sánh kép (Double comparison)
 • 6.3. So sánh hơn kém không dùng “than”
 • 7. Bài tập vận dụng và đáp án
 • Video liên quan

Xem thêm:

1. Trạng từ trong câu so sánh

Trạng từ ngắn (Short adverbs)

 • Là trạng từ có một âm tiết, không tận cùng bằng -ly, các hình thứ so sánh giống hệt như tính từ: thêm -er để so sánh hơn và thêm -est để so sánh nhất.

Ví dụ : hard, fast, near, far, right, wrong, …

Trạng từ dài (Long adverbs)

 • Là trạng từ có 2 âm tiết trở lên, kết thúc bằng -ly, phả sử dụng more để tạo thành hình thức so sánh hơn nhất.

Ví dụ : quickly, interestingly, tiredly, …

2. Các loại câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo mục tiêu sử dụng mà chia thành những loại câu so sánh

 • So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn lại.
 • So sánh ngang bằng: Sử dụng để so sánh trong trường hợp một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm giống, tương đương với 1 hoặc nhiều đối tượng cùng liên quan.
 • So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng khác về điểm nào nổi bật hơn hoặc kém hơn.

Bài tập về so sánh hơn của trạng từ

Các bạn lưu ý những kí hiệu viết tắt

 • S – Chủ ngữ
 • V – Vị ngữ
 • Adj – tính từ
 • Adv – trạng từ

3. Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ trong so sánh hơn

So sánh hơn là khi ta so sánh sự hơn kém giữa sự vật hoặc hai người. Trong những câu so sánh, nếu tính từ so sánh về vật gì đó hoặc cái gì đó hơn kém nhau như nào thì trạng từ lại so sánh sự hơn kém trong việc thực thi một việc như thế nào .
Ex : Sue is clever than her sister. ( Sue đẹp hơn chị của cô ấy )

 • Ở đây, chúng ta so sánh giữa Sue và chị của cô ấy có mức độ chênh lệnh, hơn kém nhau về nhan sắc.

Ex : Sue drives more carefully than her sister. ( Sue lái xe cẩn trọng hơn chị của cô ấy )

 • Trong ví dụ dưới, chúng ta so sánh sự hơn kém trong cách thực hiện một việc, cụ thể là việc lái xe hơn kém nhau như nào.
 • Thực tế, ngữ pháp tiếng Anh về hình thức so sánh hơn của tính từ và trạng từ đều không hề khác nhau.

Bài tập về so sánh hơn của trạng từTrạng từ so sánh hơn trong tiếng Anh

 • Ta có cấu trúc cho câu so sánh về trạng từ tiếng Anh như sau:

S + V + adv + er + than + noun/pronoun/clause
S + V + more + adv + than + noun/pronoun/clause

 • Chúng ta sẽ thêm đuôi “er”  vào sau các trạng từ có một âm tiết:

Ex: Sue usually wake up earlier on Monday. (Sue thường dậy sớm hơn vào thứ hai)

 • Nhưng các bạn đừng quên, đối với  trạng từ có chứa một nguyên âm (u, e, o, a, i) sau đó mới đến kết thúc bằng một phụ âm (p, t, f, n, h, …) thì ta cần gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi “er”.

Ex: Fast (nhanh) ⇒ Faster (nhanh hơn)
Ex: High (cao) ⇒ Higher (cao hơn)

 • Còn đối với trạng từ kết thúc băng đuôi “-y” thì ta chuyển “y” thành “i” và thêm đuôi “er”

Ex : Early ( sớm ) ⇒ Earlier ( sớm hơn )

 • Chúng ta sẽ thêm “more” vào trước các trạng từ có từ hai âm tiết trở lên:

Ex: Sue speaks French more fluently than her teacher. (Sue nói tiếng Pháp trôi chảy hơn cô giáo của cô ấy)

  • Trường hợp trạng từ có đuôi “-ly” thì phần lớn sẽ dùng “more”

Ex: carefully (cẩn thận) ⇒ more carefully (cẩn thận hơn)
Ex: quickly (nhanh) ⇒ more quickly (nhanh hơn)

 • Các trạng từ này thực chất là tính từ thêm đuôi “-ly” mà thành, nói cách khác nó được coi là tính từ dài. Do đó ta dùng “more”.
 • Các trường hợp ngoại lệ trong ngữ pháp tiếng Anh:

Ex: As you know, my father cooks better than my mother. (Bạn biết đấy, bố tôi nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ tôi)

  • Well (tốt/ giỏi) ⇒ Better (tốt hơn/ giỏi hơn)
  • Badly (tồi tệ/ xấu) ⇒ Worse (tồi tệ hơn/ xấu hơn)
  • Much (nhiều) ⇒ More (nhiều hơn)
  • Little (ít) ⇒ Less (ít hơn)
  • Far (xa) ⇒ Farther/Further (xa hơn)

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

4. Ngữ pháp tiếng Anh: Trạng từ trong so sánh hơn nhất

 • Để có thể thực hiện so sánh nhất thì ta cần trong câu phải có từ ba người hoặc ba vật trở lên.
 • Ta có cấu trúc so sánh hơn nhất trong ngữ pháp tiếng Anh như sau:

S + V + the + adv + est + noun
S + V + the + most + adv + noun
Bài tập về so sánh hơn của trạng từTrạng từ so sánh trong tiếng Anh

 • Hình thức thành lập câu so sánh hơn nhất của trạng từ cùng một hình thức với tính từ:
 • Ta thêm “est’ vào các trạng từ có một âm tiết, còn đối với các trạng từ có hai âm tiết trở nên thì ta sử dụng “most” theo công thức trên”

Ex:This is the hardest math problem. (Đây là bài toán khó nhất thế giới)

 • hard (khó khăn/ cứng rắn) ⇒ hardest (khó khăn nhất/ cứng rắn nhất)

Ex : Sue buys the most cheaply dress. ( Sue mua cái váy rẻ tiền nhất )

  • Quickly (nhanh) ⇒ most quickly (nhanh hơn)
  • Cheaply (rẻ tiền) ⇒ most cheaply (rẻ tiền nhất)
 • Các trường hợp ngoại lệ trong ngữ pháp tiếng Anh:

Ex: Sue is the worst girl I’ve ever met. (Sue là cô gái tồi tệ nhất tôi từng gặp)

  • Well (tốt/ giỏi) ⇒ Best (tốt nhất/ giỏi nhất)
  • Badly (tồi tệ/ xấu) ⇒ Worst (tồi tệ nhất/ xấu nhất)
  • Much (nhiều) ⇒ Most (nhiều nhất)
  • Little (ít) ⇒ Least (ít nhất)
  • Far (xa) ⇒ Farthest/Furthest (xa nhất)

5. Một số phép so sánh khác

5.1 So sánh bằng

So sánh bằng được triển khai bằng cách thêm as + adj / adv + as .
Công thức

 • Câu khẳng định: S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O
 • Câu phủ định: S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

Bài tập về so sánh hơn của trạng từVí dụ

 • Jane sings as well as her sister. (Jane hát hay như chị cô ấy.)
 • Is the film as interesting as you expected? (Phim có hay như bạn mong đợi không?)

Những cấu trúc thể hiện sự so sánh ngang bằng

Công thức So/ As
 • Có thể sử dụng So thay cho As trong câu phủ định khi đặt câu so sánh ngang bằng
 • Cấu trúc: S + not as/ so + adj/ adv + O

Bài tập về so sánh hơn của trạng từVí dụ : This flat isn’t as / so big as our old one. ( Căn hộ này không lớn bằng nhà ở cũ của chúng tôi. )

Công thức the same as
 • S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ví dụ : My house is as high as his = My house is the same height as his = The height of my house is the same as his. ( Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy. )

Công thức Less… than = not as/ so… as
 • S + to be + not + so/as + adj + as + noun/ pronoun/ clause
 • Nhưng khi sử dụng khi nói thân mật not as/ so…as thường được dùng hơn less…than.

Ví dụ : Today is less cold than yesterday. ( Hôm nay đỡ lạnh hơn trong ngày hôm qua. ) = Today isn’t as / so cold as yesterday. ( Hôm nay không quá lạnh như ngày trong ngày hôm qua. )

Công thức The Same
 • S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ví dụ : My house is as high as his = My house l is the same height as his. ( Nhà tôi cùng chiều cao với nhà anh ấy. )
Bài tập về so sánh hơn của trạng từ

 • Sau than là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, không phải tân ngữ
 • Khi so sánh một vật hay một người với tất cả vật, người còn lại thì ta thêm else
 • Khi so sánh một vật hoặc một người với tất cả người hoặc vật còn lại thì ta phải thêm “else” sau anything/anybody.
 • Ở mệnh đề quan hệ, chủ ngữ sau “than“, ”as” có thể bỏ được nếu 2 chủ ngữ trùng nhau.
 • Các tân ngữ có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau “than” và “as“
 • Chúng ta cũng có thể thay cấu trúc not as…as bằng not so…as để nói rằng cái gì đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), nhưng KHÔNG thay as…as bằng so…as.

Ví dụ : He is smarter than anybody else in the class. ( Anh ấy mưu trí hơn bất kể ai khác trong lớp. )

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

5.2. So sánh nhất

So sánh nhất dùng để so sánh sự vật, hiện tượng kỳ lạ với toàn bộ sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác, nhấn mạnh vấn đề nét nổi trội nhất .
Bài tập về so sánh hơn của trạng từ

Chúng ta phân chia hai loại

 • So sánh hơn nhất với tính từ ngắn – có 1 âm tiết
 • So sánh hơn nhất với tính từ dài – có 2 âm tiết trở lên

So sánh hơn nhất với tính từ ngắn

 • Cấu trúc: S + V + the + adj+ EST

Ví dụ
Mai is the tallest in the class. ( Mai là người cao nhất lớp )
Tom learns the best in his class. ( Tom học giỏi nhất trong lớp của anh ấy )

 • Quy tắc thêm “EST” sau tình từ trong câu so sánh hơn nhất. Phần lớn các tính từ ngắn thêm –est

Ví dụ : fast -> the fastest

 • Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y và thêm –iest

Ví dụ : happy -> the happiest

 • Tính từ kết thúc bằng –e: thêm –st

Ví dụ : simple -> the simplest

 • Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm: gấp đôi phụ âm cuối rồi sau đó mới thê –est

Ví dụ : thin -> the thinnest

So sánh hơn nhất với tính từ dài

Công thức : S + V + the MOST + adj
Ví dụ
She is the most beautiful girl in the class. ( Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất lớp. )
Thanh is the most handsome boy in the neighborhood. ( Thành là chàng trai đẹp trai nhất xóm )

Cấu trúc so sánh kém nhất

Cấu trúc : S + V + the least + Tính từ / Trạng từ + Noun / Pronoun / Clause
Ví dụ : Her ideas were the least practical suggestions. ( Ý tưởng của cô ấy là những gợi ý kém trong thực tiễn nhất. )

Một số từ bất quy tắc chuyển Tính từ -> So sánh nhất

 • Good -> The best
 • Bad -> The worst
 • Much/many -> The most
 • Little -> The least
 • Far -> Further
 • Happy -> the happiest
 • Simple -> the simplest
 • Narrow -> the narrowest
 • Clever -> the cleverest

Lưu ý khi sử dụng mẫu câu so sánh hơn nhất

 • Đổi đuôi tính từ với các từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng y sẽ được xem là tính từ ngắn: happy, busy, lazy, easy
 • Ở công thức so sánh hơn thì đổi y thành I ngắn rồi thêm er, còn với so sánh nhất thì thêm est.

Ví dụ : He is busier than me. ( Anh ấy bận hơn tôi )

 • Tính từ ngắn kết thúc là 1 phụ âm mà trước đó có 1 nguyên âm duy nhất thì nhân đôi phụ âm rồi thêm est

Ví dụ : hot – > hotter -> hottest

 • Tính từ, trạng từ dài có hai âm trở lên nhưng một số tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng “le”,”et”,”ow” và ”er” vẫn xem là tính từ ngắn

Ví dụ : slow – > slower -> slowest

 • Tương tự so sánh trên, bạn có thể bổ nghĩa thêm cho câu so sánh nhất với có thể nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh.

Ví dụ : Harry’s computer is much far more expensive than mine. ( Máy tính của Harry đắt hơn nhiều so với đồng hồ đeo tay của tôi. )

 • Most khi dùng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh

Ví dụ : He is the smartest by far. ( Anh ấy là người mưu trí nhất cho đến nay. )

 • Để diễn đạt so sánh về khoảng cách xa hơn, ta có thể sử dụng further hoặc farther.

Ví dụ : She moved further down the road. ( Cô ấy đi ra xa hơn về phía cuối con đường. )

 • Để diễn đạt so sánh về khoảng cách xa nhất, ta có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ : Let’s see who can run the furthest. ( Hãy thi xem ai chạy được xa nhất. )

 • Khi muốn diễn tả ý thêm hoặc nâng cao, ta dùng further.

Ví dụ : Do you have anything further to say ? ( Bạn còn điều gì muốn nói nữa không ? )

6. Những dạng câu so sánh được biệt

Ngoài những cấu trúc cơ bản để so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất, còn có những dạng câu so sánh đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh .
Bài tập về so sánh hơn của trạng từNhững hình thức so sánh đặc biệt quan trọng

 • Đó là dạng so sánh về số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…
 • Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.
 • Cấu trúc: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + O

Ví dụ :

 • Petrol is twice as expensive as it was a few years ago. (Giá xăng bây giờ đắt gấp đôi giá xăng cách đây vài năm.)
 • Her book costs three times as much as mine. (Cuốn sách của cô ấy giá đắt hơn 3 lần của tôi)

Lưu ý

 • Trường hợp phủ định, as thứ nhất có thể được thay bằng so. Sau as là 1 đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được dùng tân ngữ.
 • Bạn có thể sử dụng danh từ để so sánh trong trường hợp này nhưng khi so sánh thì phải xác định danh từ phải có tính từ tương đương.

6.2. So sánh kép (Double comparison)

 • Cấu trúc 1: The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ : The sooner you take your medicine, the better you will feel ( Uống thuốc càng sớm, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn )

 • Cấu trúc 2: The more + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ : The more you study, the smarter you will become ( Bạn càng học nhiều, bạn sẽ càng trở nên mưu trí hơn ) Short adj : S + V + adj + er + and + adj + er
Long adj : S + V + more and more + adj
Ví dụ : The weather gets colder and colder ( Thời tiết ngày càng lạnh hơn )

6.3. So sánh hơn kém không dùng “than”

 • Phải có “the” trước tính từ hoặc trạng từ so sánh. Chú ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Thường trong câu sẽ có cụm từ “of the two+noun”

Ví dụ
Harvey is the smarter of the two boys ( Harvey mưu trí hơn trong hai cậu bé )
Of the two books, this one is the more interesting ( Trong hai cuốn, cuốn này là cuốn mê hoặc hơn )

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

7. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập

Bài tập 1

Chọn từ cho sẵn để điền vào chỗ trống

Fun     popular    delicious    talented    developed   succesful
 1. Was the party as ……….. as she expected?
 2. Apple is as………………………..as Samsung
 3. Pham Nhat Vuong’s career is…………………………as many billionaires’ career in the world
 4. Saigon used to be as………………….as several countries in Asia
 5. My mom’s dishes are as…….………………as food served at restaurants
 6. Many people believe that Quang Hai is not as…………… as many famous footbal players in the world

Bài tập 2

Chia theo câu so sánh tương thích

 1. Many people would argue that robots are ………………..… (intelligent) than humans.
 2. The price in the countryside is………………..… (cheap) than that in big cities.
 3. Canada is far …………………..… (large) than Vietnam.
 4. My garden is a lot more colorful……………… (colorful) than this park.
 5. My friend is quieter…………..(quiet) than me.
 6. Art-related subjects are ……………… (interesting) than science classes.
 7. My current apartment is…………… (comfortable) than the one, I rented 2 years ago.
 8. The weather this autumn is even ………….. (nice) than last autumn.
 9. These products in this grocery are ………….. (natural) than these in the near one.
 10. A holiday in the mountains is more memorable……………(memorable) then a holiday in the sea

Bài tập 3

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. Who is the ………….. (tall) person in your family?
 2. My mum is the ………….. (good) cook in the world.
 3. Saigon is the…………..(big) month of the year in my country.
 4. Cutting down trees could be considered to be one of …………..(dangerous) reason leading to pollution.
 5. Goods is going to be………….. (expensive) during Tet holiday.
 6. Where are the…………..(nice) beaches in your country?
 7. I bought the TV with the………….. (reasonable) price ever.
 8. Who is the most famous…………..(famous) singer in your country?
 9. Internet is one of (important)________________inventions that changes humans’ life.
 10. He was a (creative) _______ student in the class.
 11. I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ________city in the world.
 12. I feel (encouraged) _________whenever I talk to my dad.

Bài tập 4

Chọn đáp án đúng

 1. That was the funniest/ most funny thing to do.
 2. My sister is the most prettiest/prettiest in the family.
 3. It’s one of the best/ most better center in the North West.
 4. She is by far the most rich/ richest woman in the world.
 5. School days are supposed to be the most happy/ happiest days of your life but I don’t agree.
 6. What is the most popular/ popularest sport in your country?
 7. That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.
 8. I’m surprised I didn’t fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.

Bài tập 5

Viết lại câu dựa vào từ cho trước

 1. People/ their views/ who are ready to change/to adapt to a new culture often find it easier.
 2. Prefer traveling by train/ because/traveling by plane/ many people/ they think it is safer than.
 3. The most complicated language/ I really don’t know/ I think this is/ I have ever tried to study/; if I’m making progress.
 4. In the original version/the film much/ You’ll find/ funnier/ if you watch it.
 5. Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.
 6. The most/ students/ the one with the best brains /are not always/successful

ĐÁP ÁN

Đáp án bài tập 1

 1. fun
 2. popular
 3. successful
 4. developed
 5. delicious
 6. talented

Đáp án bài tập 2

 1. more intelligent
 2. cheaper
 3. larger
 4. colorful
 5. more quiet
 6. more interesting
 7. more comfortable
 8. nicer
 9. more natural
 10. more memorable

Đáp án bài tập 3

 1. tallest
 2. the best
 3. the biggest city
 4. the most dangerous
 5. more expensive
 6. the nicest
 7. the most reasonable
 8. the most famous
 9. the most important
 10. creative
 11. the most vibrant
 12. more encouraged
 13. the most popular

Đáp án bài tập 4

 1. funniest
 2. prettiest
 3. the best
 4. richest
 5. most popular
 6. healthiest
 7. most boring

Đáp án bài tập 5

 1. People who are ready to change their views often find it easier to adapt to new culture
 2. Many students are attracted to this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.
 3. Many people prefer travelling by train because they think it is safer than travelling by plane
 4. You’ll find the film much funnier if you watch it in the original version
 5. Many overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachers
 6. The most successful students are not always the ones with the best brains

Tổng kết lại kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về tính từ so sánh trong so sánh hơn và so sánh hơn nhất, ta thấy được rằng trạng từ so sánh so với tính từ so sánh đều có những điểm độc lạ mà tất cả chúng ta cần chú ý quan tâm, nếu không hoàn toàn có thể sẽ dẫn đến nhầm lẫn khó tránh trong quy trình học và làm bài. Ngoài ra những bạn cũng có tìm hiểu và khám phá thêm nhiều hơn nữa những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của TOPICA Native tại đây .

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Source: https://openlivenft.info
Category : Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT