Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023
26 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
20221012-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 12, 2022 20221011-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 11, 2022 20221010-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 10, 2022 20221007-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 07, 2022 20221006-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 06, 2022 20221006-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 06, 2022 20221005-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 05, 2022 20221004-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 04, 2022 20221003-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 03, 2022 20220930-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 30, 2022 20220929-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 29, 2022 20220929-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 29, 2022 20220927-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 27, 2022 20220926-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 26, 2022 20220923-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 23, 2022 20220922-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 22, 2022 20220922-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 22, 2022 20220921-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 21, 2022 20220920-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 20, 2022 20220919-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 19, 2022 20220916-fuevn100-dmck-co-cau-ngay-19.09.2022 September 16, 2022 20220916-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 16, 2022 20220915-fuevn100-cbtt-ket-thuc-gd-hoan-doi-ngay-14.09.2022 September 15, 2022 20220915-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 15, 2022 20220915-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 15, 2022 20220914-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 14, 2022 20220913-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 13, 2022 20220912-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 12, 2022 20220909-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 12, 2022 20220908-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 08, 2022 20220908-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 08, 2022 20220907-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 07, 2022 20220906-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 06, 2022 20220905-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 05, 2022 20220831-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 31, 2022 20220831-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 31, 2022 20220830-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 30, 2022 20220829-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 29, 2022 20220826-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 26, 2022 20220825-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 25, 2022 20220825-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 25, 2022 20220824-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 24, 2022 20220823-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 23, 2022 20220822-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 22, 2022 20220818-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 19, 2022 20220818-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2022 20220819-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 19, 2022 20220817-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 17, 2022 20220816-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 16, 2022 20220815-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 15, 2022 20220812-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 12, 2022 20220811-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 11, 2022 20220810-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 11, 2022 20220809-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 09, 2022 20220805-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 05, 2022 20220804-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 04, 2022 20220804-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 04, 2022 20220803-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 03, 2022 20220802-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 02, 2022 20220801-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 01, 2022 20220731-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 01, 2022 20220728-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 28, 2022 20220728-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 28, 2022 202207267-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 27, 2022 20220726-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 26, 2022 20220725-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 25, 2022 20220724-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 22, 2022 20220721-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 21, 2022 20220721-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 21, 2022 20220720-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 20, 2022 20220719-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 19, 2022 20220718-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 18, 2022 20220717-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 15, 2022 20220713-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 13, 2022 20220712-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 12, 2022 20220711-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 11, 2022 20220710-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 08, 2022 20220707-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 07, 2022 20220707-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 07, 2022 20220705-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 06, 2022 20220705-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 05, 2022 20220704-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 04, 2022 20220703-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 01, 2022 20220630-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 30, 2022 20220630-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 30, 2022 20220629-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 29, 2022 20220628-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 28, 2022 20220627-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 27, 2022 20220626-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 24, 2022 20220623-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 24, 2022 20220623-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 24, 2022 20220622-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 22, 2022 20220621-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 21, 2022 20220620-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 20, 2022 20220619-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 17, 2022 20220616-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 16, 2022 20220616-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 16, 2022 20220615-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 15, 2022 20220614-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 14, 2022 20220613-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 13, 2022 20220612-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2022 20220609-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 09, 2022 20220609-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 09, 2022 20220608-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 08, 2022 20220607-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 07, 2022 20220606-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 06, 2022 20220605-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 06, 2022 20220602-etf-vinacapital-vn100-changes-of-weekly-daily-report June 03, 2022 20220602-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 03, 2022 20220601-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 02, 2022 20220531-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 01, 2022 20220530-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 31, 2022 20220529-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 27, 2022 20220526-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2022 20220526-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 27, 2022 20220525-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 26, 2022 20220524-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 25, 2022 20220523-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 24, 2022 20220522-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 23, 2022 20220519-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 19, 2022 20220519-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 19, 2022 20220518-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 18, 2022 20220517-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 17, 2022 20220516-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 16, 2022 20220515-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 13, 2022 20220512-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 13, 2022 20220512-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 13, 2022 20220511-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 12, 2022 20220510-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 10, 2022 20220509-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 09, 2022 20220508-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 06, 2022 20220505-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 05, 2022 20220505-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 05, 2022 20220504-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 05, 2022 20220503-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 03, 2022 20220428-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report April 29, 2022 20220428-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 29, 2022 20220427-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 28, 2022 20220426-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 27, 2022 20220425-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 26, 2022 20220424-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 22, 2022 20220421-etf-vinacapital-vn100-changes-of-weekly-daily-report April 22, 2022 20220421-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 22, 2022 20220420-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 21, 2022 20220419-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 19, 2022 20220418-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 18, 2022 20220417-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 15, 2022 20220414-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report April 14, 2022 20220414-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 14, 2022 20220413-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 13, 2022 20220412-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 13, 2022 20220411-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 08, 2022 20220407-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report April 07, 2022 20220407-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 07, 2022 20220406-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 06, 2022 20220405-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 05, 2022 20220404-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 04, 2022 20220403-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 04, 2022 20220331-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 31, 2022 20220331-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 31, 2022 20220330-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 30, 2022 20220329-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 29, 2022 20220328-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 28, 2022 20220327-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 25, 2022 20220324-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 24, 2022 20220324-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 24, 2022 20220323-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 23, 2022 20220322-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 23, 2022 20220321-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 21, 2022 20220320-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 18, 2022 20220317-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 17, 2022 20220317-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 17, 2022 20220316-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 16, 2022 20220315-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 15, 2022 20220314-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 14, 2022 20220313-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 11, 2022 20220310-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 10, 2022 20220310-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 10, 2022 20220309-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 09, 2022 20220307-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 07, 2022 20220306-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 04, 2022 20220303-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 03, 2022 20220303-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 03, 2022 20220302-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 02, 2022 20220301-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 01, 2022 20220228-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 28, 2022 20220227-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 25, 2022 20220224-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report February 24, 2022 20220224-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 24, 2022 20220223-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 23, 2022 20220222-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 22, 2022 20220221-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 21, 2022 20220220-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 18, 2022 20220217-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report February 17, 2022 20220217-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 17, 2022 20220216-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 16, 2022 20220215-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 15, 2022 20220214-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 14, 2022 20220213-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 11, 2022 20220210-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report February 10, 2022 20220210-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 10, 2022 20220208-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 08, 2022 20220207-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 07, 2022 20220203-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 28, 2022 20220206-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 28, 2022 20220127-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 27, 2022 20220127-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 27, 2022 20220126-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 26, 2022 20220125-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 25, 2022 20220124-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 24, 2022 20220123-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 21, 2022 20220119-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 19, 2022 20220118-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 19, 2022 20220117-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 17, 2022 20220116-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 14, 2022 20220113-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 13, 2022 20220113-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 13, 2022 20220112-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 12, 2022 20220110-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 10, 2022 20220109-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 07, 2022 20220106-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 06, 2022 20220106-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 06, 2022 20220105-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 05, 2022 20220104-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 04, 2022 20220103-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 31, 2021 20211231-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 31, 2021 20211230-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 30, 2021 20211224-30-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 30, 2021 20211229-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 29, 2021 20211228-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 28, 2021 20211227-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 27, 2021 20211226-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 24, 2021 20211223-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 23, 2021 20211217-23-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 23, 2021 20211221-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 21, 2021 20211220-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 20, 2021 20211219-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 17, 2021 20211210-16-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 16, 2021 20211216-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 16, 2021 20211215-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 15, 2021 20211214-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 15, 2021 20211213-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 13, 2021 20211212-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 10, 2021 20211203-09-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 09, 2021 20211209-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 09, 2021 20211208-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 08, 2021 20211207-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 07, 2021 20211206-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 06, 2021 20211205-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 03, 2021 20211126-1202-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 02, 2021 20211202-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 02, 2021 20211201-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report December 01, 2021 20211130-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 30, 2021 20211128-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 29, 2021 20211119-25-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 25, 2021 20211125-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 25, 2021 20211124-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 24, 2021 20211123-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 24, 2021 20211122-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 22, 2021 20211121-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 19, 2021 20211112-18-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 18, 2021 20211118-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 18, 2021 20211117-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 18, 2021 20211116-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 16, 2021 20211115-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 15, 2021 20211114-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 12, 2021 20211105-11-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 11, 2021 20211111-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 11, 2021 20211110-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 10, 2021 20211109-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 10, 2021 20211108-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 08, 2021 20211107-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 05, 2021 20211029-1104-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 04, 2021 20211104-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 04, 2021 20211103-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 03, 2021 20211102-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 02, 2021 20211101-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report November 01, 2021 20211031-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 29, 2021 20211022-28-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 28, 2021 20211028-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 28, 2021 20211027-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 27, 2021 20211026-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 26, 2021 20211025-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 25, 2021 20211024-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 22, 2021 20211015-21-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 21, 2021 20211021-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 21, 2021 20211020-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 20, 2021 20211019-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 19, 2021 20211018-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 19, 2021 20211017-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 15, 2021 20211008-14-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 14, 2021 20211014-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 14, 2021 20211013-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 13, 2021 20211012-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 13, 2021 20211011-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 11, 2021 20211001-07-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 07, 2021 20211007-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 07, 2021 20211006-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 06, 2021 20211005-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 05, 2021 20211004-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 05, 2021 20211003-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report October 01, 2021 20210924-30-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 30, 2021 20210930-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 30, 2021 20210929-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 29, 2021 20210928-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 28, 2021 20210927-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 27, 2021 20210926-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 24, 2021 20210923-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 23, 2021 20210917-23-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 23, 2021 20210922-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 22, 2021 20210921-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 22, 2021 20210920-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 20, 2021 20210919-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 17, 2021 20210910-15-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 16, 2021 20210916-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 16, 2021 20210915-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 15, 2021 20210914-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 14, 2021 20210913-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 13, 2021 20210912-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 10, 2021 20210903-09-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 09, 2021 20210909-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 09, 2021 20210908-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 08, 2021 20210907-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 07, 2021 20210906-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 06, 2021 20210827-0902-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 06, 2021 20210905-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 06, 2021 20210902-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report September 06, 2021 20210831-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 31, 2021 20210830-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 30, 2021 20210820-26-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 26, 2021 20210826-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 26, 2021 20210825-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 25, 2021 20210824-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 24, 2021 20210823-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 23, 2021 20210822-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 20, 2021 20210813-19-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 19, 2021 20210819-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 19, 2021 20210818-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 19, 2021 20210817-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 17, 2021 20210816-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 16, 2021 20210815-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 13, 2021 20210806-12-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 12, 2021 20210812-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 12, 2021 20210811-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 11, 2021 20210810-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 10, 2021 20210809-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 09, 2021 20210808-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 06, 2021 20210730-0805-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report.xlsx August 05, 2021 20210805-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 05, 2021 20210804-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 04, 2021 20210803-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 04, 2021 20210802-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report August 02, 2021 20210801-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 30, 2021 20210723-29-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 29, 2021 20210729-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 29, 2021 20210728-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 28, 2021 20210727-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 28, 2021 20210726-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 26, 2021 20210725-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 23, 2021 20210716-22-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 22, 2021 20210722-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 22, 2021 20210721-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 21, 2021 20210720-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 20, 2021 20210719-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 20, 2021 20210709-15-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 15, 2021 20210715-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 15, 2021 20210714-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 14, 2021 20210713-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 13, 2021 20210712-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 13, 2021 20210711-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 09, 2021 20210702-08-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 08, 2021 20210708-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 08, 2021 20210707-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 07, 2021 20210706-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 06, 2021 20210705-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 05, 2021 20210704-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 02, 2021 20210625-0701-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 01, 2021 20210701-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report July 01, 2021 20210630-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 30, 2021 20210629-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 29, 2021 20210628-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 28, 2021 20210627-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 25, 2021 20210618-24-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 24, 2021 20210624-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 24, 2021 20210623-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 23, 2021 20210622-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 22, 2021 20210621-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 21, 2021 20210620-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 18, 2021 20210611-17-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 17, 2021 20210617-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 17, 2021 20210616-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 16, 2021 20210615-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 15, 2021 20210614-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 14, 2021 20210613-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 11, 2021 20210604-10-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 10, 2021 20210610-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 10, 2021 20210609-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 09, 2021 20210608-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 08, 2021 20210607-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 08, 2021 20210606-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 07, 2021 20210528-0603etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 03, 2021 20210603-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 03, 2021 20210602-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report June 02, 2021 20210531-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 31, 2021 20210530-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 28, 2021 20210521-27-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 27, 2021 20210527-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 27, 2021 20210526-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 26, 2021 20210525-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 25, 2021 20210524-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 24, 2021 20210523-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 21, 2021 20210514-20-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 20, 2021 20210520-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 20, 2021 20210519-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 19, 2021 20210518-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 18, 2021 20210517-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 17, 2021 20210516-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 17, 2021 20210507-13-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 14, 2021 20210513-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 14, 2021 20210512-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 12, 2021 20210511-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 11, 2021 20210510-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 10, 2021 20210509-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 07, 2021 20210430-0506-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 06, 2021 20210506-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 06, 2021 20210505-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 05, 2021 20210503-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 04, 2021 20210504-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 04, 2021 202104023-29-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report May 04, 2021 20210429-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report May 04, 2021 20210428-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 28, 2021 20210427-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 27, 2021 20210426-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 26, 2021 20210425-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 23, 2021 20210422-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 23, 2021 202104016-22-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report April 23, 2021 20210421-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 22, 2021 20210419-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 19, 2021 20210418-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 16, 2021 20210409-15-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report April 15, 2021 20210415-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 15, 2021 20210414-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 14, 2021 20210413-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 14, 2021 20210412-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 12, 2021 20210411-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 09, 2021 20210402-08-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report April 08, 2021 20210408-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 08, 2021 20210407-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 07, 2021 20210406-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 06, 2021 20210405-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 06, 2021 20210404-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 02, 2021 20210326-0401-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report April 01, 2021 20210401-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report April 01, 2021 20210330-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 30, 2021 20210329-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 29, 2021 20210319-25-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 26, 2021 20210325-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 26, 2021 20210324-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 24, 2021 20210323-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 24, 2021 20210322-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 22, 2021 20210318-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 18, 2021 20210312-18-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 18, 2021 20210317-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 17, 2021 20210316-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 16, 2021 20210315-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 15, 2021 20210314-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 12, 2021 20210311-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 11, 2021 20210305-11-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 11, 2021 20210310-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 11, 2021 20210309-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 09, 2021 20210308-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 08, 2021 20210307-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 05, 2021 20210304-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 04, 2021 20210226-0304-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report March 04, 2021 20210303-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 03, 2021 20210302-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 02, 2021 20210301-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report March 02, 2021 20210228-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 26, 2021 20210225-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 25, 2021 20210219-25-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report February 25, 2021 20210224-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 25, 2021 20210223-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 23, 2021 20210222-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 22, 2021 20210221-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 19, 2021 20210218-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 19, 2021 20210212-18-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report February 19, 2021 20210217-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 18, 2021 20210216-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 09, 2021 20210211-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 09, 2021 20210205-11-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report February 09, 2021 20210208-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 08, 2021 20210207-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 05, 2021 20210204-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 04, 2021 20210129-0204-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report February 04, 2021 20210203-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 03, 2021 20210202-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 02, 2021 20210201-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report February 01, 2021 20210131-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 29, 2021 20210122-28-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 28, 2021 20210128-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 28, 2021 20210127-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 27, 2021 20210126-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 27, 2021 20210125-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 26, 2021 20210124-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 25, 2021 20210121-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 21, 2021 20210115-21-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 21, 2021 20210120-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 20, 2021 20210119-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 20, 2021 20210118-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 18, 2021 20210117-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 18, 2021 20210108-14-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 14, 2021 20210114-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 14, 2021 20210113-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 13, 2021 20210112-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 12, 2021 20210111-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 11, 2021 20210110-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 08, 2021 20210107-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 07, 2021 20210101-07-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report January 07, 2021 20210106-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 06, 2021 20210105-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 06, 2021 20210104-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 04, 2021 20210103-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-daily-report January 04, 2021 20201231-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report January 04, 2021 20201225-31-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 31, 2020 20201230-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 30, 2020 20201229-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 29, 2020 20201228-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 28, 2020 20201227-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 25, 2020 20201218-24-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 24, 2020 20201223-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 23, 2020 20201222-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 22, 2020 20201221-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 21, 2020 20201220-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 18, 2020 20201217-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 17, 2020 20201211-17-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 17, 2020 20201216-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 17, 2020 20201215-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 16, 2020 20201214-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 15, 2020 20201213-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 11, 2020 20201204-10-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 10, 2020 20201210-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 10, 2020 20201209-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 09, 2020 20201208-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 08, 2020 20201207-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 07, 2020 20201206-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 04, 2020 20201203-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 03, 2020 20201127-1203-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report December 03, 2020 20201202-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 02, 2020 20201201-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report December 01, 2020 20201130-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 30, 2020 20201129-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 30, 2020 20201125-vibf-nav-weekly-report November 30, 2020 20201126-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 26, 2020 20201120-26-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 26, 2020 20201125-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 25, 2020 20201124-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 24, 2020 20201123-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 23, 2020 20201122-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 23, 2020 20201119-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 19, 2020 20201113-19-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 19, 2020 20201118-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 18, 2020 20201117-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 17, 2020 20201116-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 17, 2020 20201115-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 16, 2020 20201112-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 12, 2020 20201106-12-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 12, 2020 20201111-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 11, 2020 20201110-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 10, 2020 20201109-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 09, 2020 20201108-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 06, 2020 20201105-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 05, 2020 20201030-1105-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report November 05, 2020 20201104-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 04, 2020 20201103-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 03, 2020 20201102-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report November 02, 2020 20201101-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 30, 2020 20201029-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 29, 2020 20201023-29-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 29, 2020 20201028-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 28, 2020 20201027-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 27, 2020 20201026-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 26, 2020 20201025-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 23, 2020 20201022-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 22, 2020 20201016-22-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 22, 2020 20201021-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 21, 2020 20201020-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 20, 2020 20201019-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 19, 2020 20201018-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 16, 2020 20201009-15-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 15, 2020 20201015-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 15, 2020 20201014-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 14, 2020 20201012-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 12, 2020 20201011-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 09, 2020 20201008-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 08, 2020 20201002-08-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 08, 2020 20201007-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 07, 2020 20201006-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 06, 2020 20201005-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 05, 2020 20201004-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 05, 2020 20201001-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 01, 2020 20200925-1001-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 01, 2020 20200930-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 30, 2020 20200929-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 29, 2020 20200928-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 28, 2020 20200927-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 25, 2020 20200924-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 24, 2020 20200918-24-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 24, 2020 20200923-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 23, 2020 20200922-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 22, 2020 20200921-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 21, 2020 20200920-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 18, 2020 20200917-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 17, 2020 20200911-17-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 17, 2020 20200916-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 16, 2020 20200915-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 15, 2020 20200914-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 14, 2020 20200913-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 11, 2020 20200910-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 10, 2020 20200904-10-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 10, 2020 20200909-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 09, 2020 20200908-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 08, 2020 20200907-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 07, 2020 20200906-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 04, 2020 20200903-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 03, 2020 202008028-0903-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2020 20200902-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 01, 2020 20200831-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 31, 2020 20200830-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 28, 2020 20200827-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 27, 2020 202008021-27-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 27, 2020 20200826-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 26, 2020 20200825-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 26, 2020 20200824-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 24, 2020 20200823-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 21, 2020 20200820-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 20, 2020 202008014-20-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 20, 2020 20200819-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 19, 2020 20200818-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 18, 2020 20200817-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 17, 2020 20200816-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 14, 2020 20200807-13-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 13, 2020 20200813-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 13, 2020 20200812-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 12, 2020 20200811-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 11, 2020 20200810-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 10, 2020 20200809-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 07, 2020 20200731-0806-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 06, 2020 20200806-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 06, 2020 20200805-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 05, 2020 20200804-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 04, 2020 20200803-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 03, 2020 20200802-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 31, 2020 20200724-30-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 30, 2020 20200730-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 30, 2020 20200729-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 29, 2020 20200728-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 28, 2020 20200727-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 27, 2020 20200726-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 24, 2020 20200717-23-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 23, 2020 20200723-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 23, 2020 20200722-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 22, 2020 20200721-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 21, 2020 20200720-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 20, 2020 20200719-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 17, 2020 20200716-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 16, 2020 20200710-16-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 16, 2020 20200715-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 15, 2020 20200714-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 14, 2020 20200713-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 13, 2020 20200712-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 10, 2020 20200703-09-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 09, 2020 20200709-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 09, 2020 20200708-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 08, 2020 20200707-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 07, 2020 20200706-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 06, 2020 20200705-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 03, 2020 20200626-0702-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 02, 2020 20200702-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 02, 2020 20200701-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 01, 2020 20200630-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 30, 2020 20200629-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 29, 2020 20200628-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 26, 2020 20200619-25-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 25, 2020 20200625-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 25, 2020 20200624-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 24, 2020 20200623-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 23, 2020 20200622-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 22, 2020 20200621-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 19, 2020 20200616-18-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 19, 2020 20200618-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 19, 2020

Source: https://openlivenft.info
Category : Blog

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT