Thứ Hai, Tháng Mười Một 28, 2022
28 C
Ho Chi Minh City
spot_img

RECAP AMA – CRYPTOVN X BITCHERRY

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

We are pleased to announce the next ama : CRYPTOVN X BitCherry⏰ Time : 20 : 00PM UTC + 7. September 17, 2020 .

The ama session will have 3 parts:
💧1. Introduction
💧2. Answer question on Twitter – Drop you question here
(https://twitter.com/Cryptovietnamvn/status/1306095828772089856)

💧 3. Quiz🎁 Total prizes : USD 100BitCherry is the world’s first commercial scalable blockchain infrastructure based on IPV8 technology. It has three characteristics : data security, efficient performance, and consensus governance .

Terms:
• Group:
@BitCherryGlobal
@BitCherryVietnam
@cryptovn_group
• Channel:
@cryptovn_news
• Website :
http://Bitcherry.io
https://cryptovietnam.vn/

Host :Hello!

Q1. Bạn có thể giới thiệu về bản thân và vai trò của bạn tại BitCherry? @Miguel01711

Felix:   Mình là Felix đến từ BitCherry Team, hiện tại mình đang là quản lý cộng đồng tại thị trường Việt Nam. Hân hạnh gặp mọi người. (I’m Felix, from BitCherry Team. I’m a community manager of the BitCherry Vietnam community. I am pleased to meet you all)

 

Host : Cool,  Câu hỏi tiếp theo

Q2. Bạn có thể giới thiệu BitCherry là gì? Bitcherry giải quyết vấn đề  gì?

Felix:

Good question .BitCherry là hạ tầng blockchain có năng lực lan rộng ra thương mại tiên phong trên quốc tế dựa trên công nghệ tiên tiến IPv8, nó có ba đặc thù : bảo mật thông tin tài liệu, hiệu suất hiệu suất cao và quản trị đồng thuận. Xây dựng Giao thức mã hóa ‘ P2Plus ’ với tư duy mới về lớp vật lý phát minh sáng tạo, BitCherry là một hạ tầng blockchain chung cung ứng nhu yếu thương mại .Để phân phối giá trị của sự tương tác trong những ngữ cảnh kinh doanh thương mại khác nhau và tạo ra cấu trúc kinh doanh thương mại mới, chuỗi khối BitCherry trải qua tổng hợp công nghệ tiên tiến toàn thế giới và tài nguyên nghiên cứu và điều tra ngành, đồng thời tích cực thôi thúc trao đổi và hợp tác, tăng vận tốc đưa công nghệ BlockChain vào những nghành khác nhau. BitCherry BlockChain như một hạ tầng có mục tiêu chung phân phối những ứng dụng thương mại cho những ứng dụng kinh doanh thương mại phong phú, cung ứng giải pháp sửa chữa thay thế cho công chúng trên một chuỗi chuỗi tương hỗ hiệu suất cao, bảo mật thông tin cao và tính chuẩn bị sẵn sàng cao .

Host :   Cảm ơn phần giới thiệu tuyệt vời từ Felix. Chúng ta sẽ đi tới phần 2. Trả lời 5 câu hỏi từ Twitter users.

Felix: Cool!

Host : 

 1. @zeus_collector

Can you tell us some of the latest achievements made by the BitCherry project và can you describe in details the current development efforts, such as market expansion plans, expected applications và new upcoming program of events ?Bạn hoàn toàn có thể cho chúng tôi biết một số ít thành tựu mới nhất mà dự án BitCherry đã đạt được và bạn hoàn toàn có thể miêu tả cụ thể những nỗ lực tăng trưởng hiện tại, ví dụ điển hình như kế hoạch lan rộng ra thị trường, ứng dụng dự kiến và chương trình sự kiện mới sắp tới không ?

Felix:

BitCherry has grown into a mature team. As of today, we have successfully held more than 100 community events, attracted more than 200 community partners to join us, have signed strategic cooperation agreements with four countries, and participated in more than 10 international conferences .The concept of distributed business has spread to more than 10 countries including : the United States, Turkey, Dubai, Indonesia, and Vietnam …BitCherry đã tăng trưởng thành một đội trưởng thành. Tính đến ngày thời điểm ngày hôm nay, chúng tôi đã tổ chức triển khai thành công xuất sắc hơn 100 sự kiện hội đồng, lôi cuốn hơn 200 đối tác chiến lược hội đồng tham gia, ký kết những thỏa thuận hợp tác hợp tác chiến lược với bốn vương quốc và tham gia hơn 10 hội nghị quốc tế .Khái niệm kinh doanh thương mại phân tán đã lan rộng đến hơn 10 vương quốc gồm có : Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, Indonesia và Nước Ta …Host : Thank you for great answer ! Next question .

 1. @Cyruskertzmann

What are your major goals to archive in the next 3-4 years ? Where can we see BitCherry Ecosystem in this period ? What are your plans to expand and gain more adoption ?Mục tiêu chính của bạn để tàng trữ trong 3-4 năm tới là gì ? Chúng ta hoàn toàn có thể thấy Hệ sinh thái BitCherry ở đâu trong quá trình này ? Bạn có kế hoạch gì để lan rộng ra và được nhiều người vận dụng hơn ?

Felix:

For the next stage, we mainly focus on three aspects, one is technological breakthrough, the second is globalization, and the third is ecological improvement .You can see our plan in BitCherry Development Roadmap ( BitCherry White Paper )2020 Q4 : Test Net Online2021 Q1 : Mainet Online2021 Q2 : Mainet Ecology Wallet Online2021 Q3 : Qpen Mainet Source Code in Github2021 Q4 : Start Develop Dapp Ecology2022 Q2 : P2Plus Network Protocol Online2022 Q3 : Mainnet Siderchain / Sharding Upgrade2020 Q4 : Dapp Ecology DAPPs reach up to 100 +2023 Q2 : Finish Distribution Commercial Ecology buildingWe have a clear roadmap and official information will be updated on our website : https://www.bitcherry.io/Đối với quy trình tiến độ tiếp theo, chúng tôi hầu hết tập trung chuyên sâu vào ba góc nhìn, một là cải tiến vượt bậc công nghệ tiên tiến, thứ hai là toàn thế giới hóa và thứ ba là cải tổ sinh thái xanh .Bạn hoàn toàn có thể xem kế hoạch của chúng tôi trong Lộ trình tăng trưởng BitCherry ( Sách trắng của BitCherry )2020 Q4 : Thử nghiệm Net Trực tuyến2021 Q1 : Mainet OnlineQuý 2 năm 2021 : Ví sinh thái xanh Mainet trực tuyếnQuý 3 năm 2021 : Mã nguồn Qpen Mainet trên Github2021 Q4 : Bắt đầu tăng trưởng hệ sinh thái Dapp2022 Q2 : Giao thức mạng P2Plus trực tuyến2022 Q3 : Nâng cấp Mainnet Siderchain / Sharding

2020 Q4: Dapp Ecology DAPPs đạt tới hơn 100

2023 Quý 2 : Hoàn thành Phân phối Tòa nhà Sinh thái Thương mạiChúng tôi có lộ trình rõ ràng và thông tin chính thức sẽ được update trên website : https://www.bitcherry.io/

Host :  Sounds good.

Felix : Thank you !Host : Next question .

 1. @Cyruskertzmann

What is the biggest challenge you face currently in terms of becoming a successful project or company ?Thách thức lớn nhất mà bạn phải đương đầu hiện tại để trở thành một dự án hoặc công ty thành công xuất sắc là gì ?

Felix:  

👍 Great question. Technical challenges are certainly the biggest challenge we face, because things we propose are new, can’t drawn lessons from other’s mistakes. In addition to technology, BitCherry values need to be seen and recognized But there is a problem, it is difficult for everyone to realize the difference in technology.

When the development is based on the underlying layer and the application is realized, users will feel the subtle difference between the different blockchains. This is a challenge BitCherry is currently facing .Những thử thách kỹ thuật chắc như đinh là thử thách lớn nhất mà chúng tôi phải đương đầu, do tại những thứ chúng tôi yêu cầu là mới, không hề rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm đáng tiếc của người khác. Ngoài công nghệ tiên tiến, những giá trị của BitCherry cần được nhìn nhận và công nhận Nhưng có một yếu tố, toàn bộ mọi người đều khó nhận ra sự độc lạ về công nghệ tiên tiến .Khi sự tăng trưởng dựa trên lớp bên dưới và ứng dụng được hiện thực hóa, người dùng sẽ cảm nhận được sự độc lạ tinh xảo giữa những nền tảng khác nhau. Đây là một thử thách mà BitCherry hiện đang phải đương đầu .

Host :  Next question.

 1. @OlegTroya1

What is the benefit of buying this token and holding for a long term ? Which exchanges is BitCherry already listed and future exchanges to be ?Lợi ích của việc mua mã thông tin này và nắm giữ lâu bền hơn là gì ? Sàn thanh toán giao dịch BitCherry đã được niêm yết và những sàn thanh toán giao dịch trong tương lai sẽ là gì ?

Felix:

BitCherry is currently listed on these exchanges : BiTok, Poloniex, WBF Exchange, Coinsbit, UPEX … In the future, we plan to list BCHC on top world famous exchanges .BitCherry hiện đang được niêm yết trên những sàn thanh toán giao dịch này : BiTok, Poloniex, WBF Exchange, Coinsbit, UPEX, … Trong tương lai, chúng tôi dự tính niêm yết BCHC trên những sàn thanh toán giao dịch nổi tiếng số 1 quốc tế .Host : Good news. Bag more BHBC now. Last question for part 2 .

Felix: Cool

Host :

 1. @OlegTroya1

What is the top priority for BitCherry at the moment ? What is the purpose of the BitCherry token ?Ưu tiên số 1 cho BitCherry vào lúc này là gì ? Mục đích của mã thông tin BitCherry là gì ?

Felix:   On the application, BCHC is important in BitCherry ecology DApp, BCHC will be linking to the BitCherry ecology business scenarios. Such as:

 • Payment: Users can purchase the product in BitCherry ecology applications by BCHC, and enjoy the rebate.
 • Finance Service: Users can lend the USDT at the BitCherry ecology financial applications by mortgage BCHC.
 • Airdrop: Hold the BCHC will enjoy BitCherry ecology airdrop tokens for all applications.
 • Project Subscribe: BitCherry will collaboration with the Exchange, hold the BCHC will enjoy the right to subscribe to the new projects.With the development of ecological applications, the BCHC has more use cases, the application scenarios will be an increase. At that time, the cryptocurrency will away from speculation, reflecting more application value.

Trên ứng dụng, BCHC quan trọng trong DApp sinh thái xanh BitCherry, BCHC sẽ link với những ngữ cảnh kinh doanh sinh thái BitCherry. Như là :

 • Thanh toán: Người dùng có thể mua sản phẩm trong các ứng dụng sinh thái BitCherry bằng BCHC và được hưởng khoản giảm giá.
 • Dịch vụ tài chính: Người dùng có thể cho vay USDT tại các ứng dụng tài chính sinh thái BitCherry bằng cách thế chấp BCHC.
 • Airdrop: Giữ BCHC sẽ được hưởng token airdrop sinh thái BitCherry cho tất cả các ứng dụng.
 • Đăng ký dự án: BitCherry sẽ hợp tác với Sàn giao dịch, nắm giữ BCHC sẽ được hưởng quyền đăng ký các dự án mới.Với sự phát triển của các ứng dụng sinh thái, BCHC có nhiều trường hợp sử dụng hơn, các kịch bản ứng dụng sẽ tăng lên. Khi đó, tiền điện tử sẽ thoát khỏi đầu cơ, phản ánh giá trị ứng dụng nhiều hơn.

Host :  Thank you. We will go to part 3: Quiz.

Felix:   Thanks.

Host :  Pl help me choice winner after people drop they answer ) @Miguel01711

1 / What is BitCherry ?

 1. BitCherry is the world’s first commercial scalable blockchain infrastructure based on IPv8 technology
 2. BitCherry is a Linux infrastructure for scalable decentralized applications.
 3. BitCherry is the Most Optimized-Trading-Fee Crypto Exchange in the World
 4. BitCherry is decentralized movie & content distribution platform based on KMPlayer

Pls choice winner

Felix: Haha many answers, but the correct one is A (@Hahoro777)

Host :  Cool. Next quiz.

2 / What is the total supply of BCHC ?

 1. 10,000,000,000
 2. 2,000,000,000
 3. 9,000,000,000
 4. 15,000,000,000

Felix:   Very fast. The answer to this question is again A. Congratulations @phuongngu22

Host :  Next quiz.

3 / Where did the team that found BitCherry come from ?

 1. China
 2. Singapore
 3. Arabic
 4. Turkey

 

Felix: @Prettyboy7  You win this question. The answer is B, Singapore.

Host :  Great. 2 quiz left.

4 / What is BitCherry’s achievements at the beginning ?

 1. Within 6 months of establishment, BitCherry has attracted more than 150,000 users in China.
 2. Expanding market to Korea
 3. Release new features
 4. Open new offices

Felix:   We got winner for this question.  @tung_099

Host :  Congrats @tung_099. Last quiz for AMA today.

Felix:   Last chance for everyone

Host :

5 / What is’nt BitCherry’s technical highlights ?

 1. Data Security
 2. High Performance Efficient
 3. Consensus Governance
 4. Online Payment

Felix:   Many of you get it right, but unfortunately follow the rules I can only choose the right one and the fastest. D is right answer. Congratulation Cao Quen (@QuyenCao93)

Host : Thanks for AMA @Miguel01711

Felix:   @peteranh910
I think i have done mate, im really exhausted with your member enthusiasm.

But im really enjoy it here .

Host:

Thank you for great answersThanks for AMA

 

AMA winners list:

Part 2 1 @zeus_collector
  2 @Cyruskertzmann
  3 @Cyruskertzmann
  4 @OlegTroya1
  5 @OlegTroya1
     
Part 3 6 @Hahoro777
  7 @phuongngu22
  8 @Prettyboy7
  9 @tung_099
  10 @QuyenCao93

Source: https://openlivenft.info
Category : TIN COIN

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT