Thứ Hai, Tháng Mười Một 28, 2022
28 C
Ho Chi Minh City
spot_img

FAS là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

FAS LÀ GÌ?

FAS (viết tắt bởi cụm từ: Free Alongside Ship, nghĩa là:Giao dọc mạn tàu) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua theo tiêu chuẩn Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) công bố.

Theo điều kiện FAS, giao hàng dọc mạn tàu có nghĩa là hàng hóa được giao cho người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) tại cảng giao hàng chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng hóa đang ở dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ thời điểm này.

fas-incoterms-2020Điều kiện FAS – Incoterms 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN FAS –

INCOTERMS 2020

1. Về phương thức vận tải: Điều kiện này sẽ được sử dụng cho vận tải biển và thủy nội địa khi mà các bên giao hàng bằng việc đặt chúng dọc mạn con tàu được chỉ định. FAS sẽ không phù hợp khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở trước khi hàng được đặt dọc mạn tàu, ví dụ hàng đóng trong container, mà thường là giao tại bến bãi ở cảng. Trong trường hợp như thế nên sử dụng điều kiện FCA.

2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (FAS – Free Alongside Ship): Giao hàng dọc mạn tàu có nghĩa là hàng hóa được giao cho người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) tại cảng giao hàng chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng hóa đang ở dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí và rủi ro kể từ thời điểm này.

Người bán, hoặc phải giao hàng dọc mạn tàu hoặc mua lại sản phẩm & hàng hóa đã được giao như vậy. Từ “ mua lại ” ở đây vận dụng cho việc bán hàng nhiều lần trong quy trình luân chuyển ( bán hàng theo chuỗi ) rất thông dụng trong mua và bán hàng nguyên vật liệu .
Dù cho có giao hàng ở đâu, thì khu vực giao hàng sẽ luôn là nơi mà rủi ro đáng tiếc được chuyển giao cho người mua và kể từ thời gian đó mọi ngân sách sẽ do người mua chịu .

3. Xác định địa điểm giao hàng cụ thể: Các bên nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm xếp hàng tại cảng giao hàng chỉ định nơi mà hàng hóa sẽ được chuyển bằng cầu xếp dỡ hoặc xà lan lên trên tàu chuyên chở, mọi chi phí và rủi ro để đưa được hàng tới đó sẽ do người bán chịu. Các chi phí này và các loại chi phí làm hàng ở các cảng khác nhau sẽ khác nhau tùy vào tập quán của từng cảng.

4. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: Điều kiện FAS yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên người bán không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi quá cảnh tại nước thứ ba mà hàng hóa phải đi qua, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

CÁCH THỂ HIỆN INCOTERM FAS TRÊN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

Cách thể hiện điều kiện FAS trên hợp đồng ngoại thương: FAS [cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
FAS Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

fas-incoterm-2020

Cách thể hiện điều kiện Incoterm FAS trên hợp đồng

NGHĨA VỤ GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN (Seller):

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải cung ứng sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn thương mại tương thích với hợp đồng mua và bán và bất kể vật chứng tương thích mà hoàn toàn có thể được đề cập đến trong hợp đồng .
Bất kỳ chứng từ nào phân phối bởi người bán đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống lịch sử hoặc ở dạng điện tử nếu được những bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán lao lý .

A2. Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách, hoặc đặt hàng hóa dọc mạn con tàu do người mua chỉ định tại khu vực xếp hàng ( nếu có ) do người mua chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định hoặc mua sản phẩm & hàng hóa đã được giao như vậy. Trong cả 2 trường hợp, người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận hợp tác theo phương pháp thường thì tại cảng .
Nếu người mua không chỉ rõ khu vực xếp hàng đơn cử, người bán hoàn toàn có thể lựa chọn 1 khu vực tương thích nhất tại cảng xếp hàng chỉ định. Nếu những bên thỏa thuận giao hàng trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử, người mua có quyền lựa chọn ngày giao hàng trong khoảng chừng thời hạn đó và thông tin cho người mua theo như mục B10 .

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro đáng tiếc về tổn thất hay mất mát so với sản phẩm & hàng hóa đến khi sản phẩm & hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3 .

A4. Vận tải

Người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải .
Tuy nhiên, người bán phải cung ứng cho người mua nếu người mua nhu yếu, với rủi ro đáng tiếc và ngân sách do người mua chịu, phải giúp sức người mua để lấy bất kể thông tin hay chứng từ thiết yếu nào, kể cả thông tin bảo mật an ninh mà người mua cần đề xuất khẩu hay tổ chức triển khai vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa đến điểm đích .
Người bán hoàn toàn có thể chấp thuận đồng ý giúp người mua hoặc không đồng ý chấp thuận, nhưng nếu chấp thuận đồng ý phải giúp người mua ký kết hợp đồng vận tải dựa trên những lao lý thường thì tương thích. Với loại hàng đó, mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách sẽ do người mua chịu .

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người bán phải cung ứng cho người mua nếu người mua nhu yếu và chịu rủi ro đáng tiếc ngân sách, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm .

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Người bán, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho người mua những bằng chứng thông thường về việc hàng hóa đã được giao theo như mục A2.
Trừ khi bằng chứng này là chứng từ vận tải, người bán phải giúp đỡ người mua nếu người mua yêu cầu, với rủi ro và chi phí do người mua chịu, lấy chứng từ vận tải cho người mua.

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a ) Về thông quan xuất khẩu
Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi ngân sách tương quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được lao lý ở nước xuất khẩu như thể :

  • Giấy phép xuất khẩu;
  • Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu;
  • Giám định hàng hóa khi xuất khẩu; và
  • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

b ) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu
Nếu cần, người bán phải tương hỗ người mua khi người mua nhu yếu, rủi ro đáng tiếc và ngân sách do người mua chịu để lấy những chứng từ / thông tin thiết yếu cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh / nhập khẩu, gồm có cả những thông tin bảo mật an ninh và việc giám định sản phẩm & hàng hóa, được pháp luật ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu .

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả những ngân sách về việc kiểm tra ( như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm ) thiết yếu để giao hàng theo pháp luật ở mục A2 .
Người bán phải đóng gói sản phẩm & hàng hóa và chịu ngân sách về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng pháp luật đơn cử sản phẩm & hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói .
Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu sản phẩm & hàng hóa tương thích với phương pháp vận tải đường bộ, trừ khi hai bên đã đồng ý chấp thuận đơn cử về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết .

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả :
a ) Toàn bộ mọi ngân sách tương quan đến sản phẩm & hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9 ;
b ) Ngân sách chi tiêu phân phối vật chứng cho người mua theo mục A6 rằng sản phẩm & hàng hóa đã được giao ;
c ) Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và bất kể ngân sách nào khác có tương quan đến việc xuất khẩu theo như mục A7 ( a ) ; và
d ) Trả cho người mua tổng thể những ngân sách và phụ phí tương quan đến việc tương hỗ người bàn trong việc lấy chứng từ và thông tin thiết yếu theo mục B7 ( a ) .

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông báo cho người mua bất kỳ thông tin nào cần thiết để tạo điều kiện cho người mua có thể nhận hàng theo như mục A2 hoặc việc tàu chuyên chở đã không nhận được hàng vào thời gian quy định.

Xem thêm: IDO là gì?

 

B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA (Buyer)

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người mua phải thanh toán giao dịch tiền hàng như lao lý trong hợp đồng mua và bán .
Bất kỳ chứng từ nào cung ứng bởi người mua đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống cuội nguồn hoặc ở dạng điện tử nếu được những bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán lao lý .

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 .

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc mất mát hay hỏng hóc sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 .
Nếu :
a ) Người mua không thông tin theo đúng pháp luật tại mục B10 ; hoặc
b ) Con tàu do người mua chỉ định theo B10 không đến. đúng hạn đề nhận hàng theo mục A2, hoặc không hề nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời hạn được thông tin theo như mục B10 .
Với điều kiện kèm theo sản phẩm & hàng hóa được xác lập là sản phẩm & hàng hóa của hợp đồng, thì người mua phải chịu mọi rủi ro đáng tiếc mất mát hoặc thiệt hại về sản phẩm & hàng hóa kể từ ngày lao lý hoặc ngày sau cuối của thời hạn pháp luật cho việc giao hàng, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng .

B4. Vận tải

Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp việc vận tải đường bộ với ngân sách do mình chịu để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa từ khi nhận hàng, trừ khi hợp đồng luân chuyển được ký kết bởi người mua theo như mục A4 .

B5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm .

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải đồng ý những vật chứng, chứng từ chứng tỏ rằng sản phẩm & hàng hóa đã được giao theo mục A6 .

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a ) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu
Nếu cần, người mua phải tương hỗ người bán khi người bán nhu yếu, do người bán chịu rủi và ngân sách, lấy những chứng từ / thông tin tương quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả những thông tin bảo mật an ninh hay giám định sản phẩm & hàng hóa trước khi xuất khẩu được lao lý bởi nước xuất khẩu ,
b ) Thông quan nhập khẩu
Nếu cần, người mua phải làm và trả những ngân sách tương quan đến việc thông quan được pháp luật tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như thể :

  • Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh;
  • Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quá cảnh;
  • Giám định hàng hóa; và
  • Và bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với người bán .

B9. Phân chia chi phí

Người mua phải :
a ) Trả mọi ngân sách phát sinh tương quan đến sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2, trừ những ngân sách người bán trà theo mục A9 ;
b ) Hoàn trả toàn bộ ngân sách và lệ phí mà người bán đã chỉ ra khi giúp người mua theo mục A4, A5, A6 hoặc A7 ( b ) ;
c ) Nếu có lao lý, trả toàn bộ những thứ thuế, lệ phí và những ngân sách khác cũng như ngân sách làm thủ tục hải quan để quá cảnh và nhập khẩu theo như mục B7 ( b ) ; và
d ) Trả mọi ngân sách phát sinh vì những nguyên do sau :

(i) người mua không thông báo theo đúng quy định tại mục B10; hoặc
(ii) con tàu do người mua chỉ định theo B10 không đến đúng hạn hoặc không thể nhận hàng hoặc dừng việc xếp hàng trước thời gian được thông báo theo như mục B10.

Với điều kiện kèm theo sản phẩm & hàng hóa được xác lập là sản phẩm & hàng hóa của hợp đồng .

B10. Thông báo cho người bán

Người mua phải thông tin cho người bán về những lao lý về bảo mật an ninh luân chuyển, tên tàu, khu vực xếp hàng và, trong trường hợp thiết yếu, thời hạn giao hàng đã chọn trong khoảng chừng thời hạn giao hàng thỏa thuận hợp tác .

Trên đây, Phaata đã giải thích về điều kiện FAS là gì và hướng dẫn sử dụng chi tiết điều khoản này trong giao dịch xuất nhập khẩu theo Incoterms 2020. 

Để có thêm kiến thức logistics thực tếthông tin các công ty logistics, bảng giá cước vận chuyển, dịch vụ logistics hay tin tức thị trường logistics hàng ngày, bạn có thể theo dõi Sàn giao dịch logistics Phaata.com. Phaata là Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên ở Việt Nam, giúp kết nối Chủ hàng/ Công ty xuất nhập khẩu và Công ty logistics nhanh hơn, hiệu quả hơn và đang được hàng chục ngàn người sử dụng.  

Bảng giá cước vận chuyển Sàn giao dịch logistics Phaata

Bảng giá cước vận chuyển quốc tế – Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata.com (Ảnh: Phaata)

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi thị trường giao nhận vận chuyển / logistics hàng ngày thông qua Cộng đồng LOGISTICS VIETNAM uy tín với hàng trăm ngàn thành viên và Fanpage Phaata.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu thấy thông tin có ích thì san sẻ bài viết này đến mọi người nhé !
Phaata chúc bạn thành công xuất sắc !

Xem thêm bài viết liên quan trên PHAATA:

Tham khảo:

https://iccwbo.org/publication/incoterms-2020-introduction/
https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms

Nguồn: Phaata.com

Phaata.com – Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

>> Kết nối Chủ hàng & Công ty Logistics nhanh hơn

Source: https://openlivenft.info
Category : TIN COIN

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT