Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022
26 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Tiền ảo đã thêm gần đây | CoinGecko

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
cino games (CINO)
Cino Games

CINO
CINO

USD 0,000005125776
Ethereum

Bạn đang đọc: Tiền ảo đã thêm gần đây | CoinGecko

0x9250 … a5ad9d8


BNB Smart Chain

0x78 a9 … 3 ff851d

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 2.4 % – 34.9 % USD 4.172,40 USD 358.376 200 0,00% 4 giờ zoro inu (ZORO)
Zoro Inu

ZORO
ZORO

USD 0,000000001250

BNB Smart Chain

0x05 ad … 1 a2e69d

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 9.0 % 4.3 % USD 679.042 USD 1.267.963 100 0,00% 6 giờ flying colours (OURS)
Flying Colours

OURS
OURS

USD 9,19

BNB Smart Chain

0 xae4a … 7478 e2d

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 12.8 % 28.8 % USD 40.324,89 USD 247.910 100 0,00% 6 giờ code7 (CODE7)
Code7

CODE7
CODE7

USD 7,24
Fantom

0 xf778 … 771 ca88

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 9.1 % 1.9 % USD 626.344 ? 100 0,00% 7 giờ dshares (DSHARE)
DShares

DSHARE
DSHARE

USD 273,18

Fantom

0x6 e20 … 5 c98411

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 3.0 % – 23.3 % USD 165.474 USD 27.462.112 100 0,00% 7 giờ degen finance (DEGEN)
Degen Finance

DEGEN
DEGEN

USD 2,37

Fantom

0 xf61d … 3 dde1a5

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.9 % – 17.5 % USD 134.189 USD 328.709 100 0,00% 8 giờ food bank (FOOD)
Food Bank

FOOD
FOOD

USD 0,000000000024

BNB Smart Chain

0x6359 … 43 f1da9

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.1 % 0.3 % USD 24.975,70 USD 2.430.775 100 0,00% 8 giờ the transplant coin (TPC)
The Transplant Coin

TPC
TPC

USD 0,000000063275

BNB Smart Chain

0 xc4da … fce39be

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 24.0 % 175.2 % USD 11.533,87 USD 54.635,21 100 0,00% 8 giờ microcredittoken (1MCT)
MicroCreditToken

1MCT
1MCT

USD 0,205369

BNB Smart Chain

0 xe4dd … d6d7bce

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 19.6 % 86.4 % USD 152.096 USD 216.882.323 6 0,00% 8 giờ quincoin (QIN)
QUINCOIN

QIN
QIN

USD 0,001301985531 – 0.0 % – 0.2 % USD 2.081,20 ? – – 8 giờ edac (EDAC)
EDAC

EDAC
EDAC

USD 0,034677851418

BNB Smart Chain

0 xdcde … 5659 d21

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.9 % – 6.7 % USD 411.343 ? 100 0,00% 11 giờ niob (NIOB)
NIOB

NIOB
NIOB

USD 0,023800614853

BNB Smart Chain

0x5 ac5 … b608d9b

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 2.0 % – 8.3 % USD 68.535,10 USD 14.187.493 100 0,00% 11 giờ meta house (META HOUSE)
Meta House

META HOUSE
META HOUSE

USD 0,002432906018

BNB Smart Chain

0x8257 … aae0f76

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.2 % 7.6 % USD 98.279,63 ? 100 0,00% 11 giờ icomex (ICMX)
iCOMEX

ICMX
ICMX

USD 0,751549
TRON

TJt35g … 85 vYg3L

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.0 % 0.1 % USD 8.935,17 ? 0 – 11 giờ ricnatum (RCNT)
Ricnatum

RCNT
RCNT

USD 0,000011659252

BNB Smart Chain

0 xd676 … 1 fc9cf8

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.2 % – 37.9 % USD 24.297,03 ? 100 0,00% 12 giờ mytrade (MYT)
Mytrade

MYT
MYT

USD 0,050414214097

Ethereum

0x0 bf0 … e49fa2d

Polygon POS

0x4535 … e6747e4

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.2 % – 0.2 % USD 325.647 ? 106 0,00% 12 giờ dark knight (DKNIGHT)
Dark Knight

DKNIGHT
DKNIGHT

USD 0,207589

Fantom

0x6 cc0 … 3034856

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.3 % – 0.3 % USD 790.868 ? 100 0,00% 13 giờ knightswap (KNIGHT)
KnightSwap

KNIGHT
KNIGHT

USD 0,531700

BNB Smart Chain

0 xd238 … 0 c4abba

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.9 % 0.1 % USD 491.168 ? 100 0,00% 13 giờ dtng (DTNG)
DTNG

DTNG
DTNG

USD 0,468926

BNB Smart Chain

0x2833 … 17174 fa

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.3 % 2.1 % USD 73.708,50 USD 46.819.464 100 0,00% 1 ngày hold2earn (H2E)
Hold2Earn

H2E
H2E

USD 0,258785

BNB Smart Chain

0x9 d97 … 63 a2cea

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 4.7 % – 13.9 % USD 54.588,87 USD 268.225 100 0,00% 1 ngày marsdao (MDAO)
MarsDAO

MDAO
MDAO

USD 0,313648

BNB Smart Chain

0x6032 … aecf6fb

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 3.6 % – 2.1 % USD 300.750 USD 31.011.582 – – 1 ngày crowd (CWD)
CROWD

CWD
CWD

USD 0,170052

Ethereum

0x374 f … 11 e3b3d

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.5 % – 1.8 % USD 32.144.022 USD 427.296.232 – – 1 ngày heal the world (HEAL)
Heal The World

HEAL
HEAL

USD 0,000005163865

Ethereum

0x383 b … 595541 a

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.2 % – 22.3 % USD 372.520 ? – – 1 ngày nekocoin (NEKOS)
Nekocoin

NEKOS
NEKOS

USD 0,000000001854

BNB Smart Chain

0x43 ce … 67 dc0c9

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 15.8 % – 44.9 % USD 1.146.344 ? – – 1 ngày hearts (HEART)
Hearts

HEART
HEART

USD 0,067022869202

Ethereum

0x710 a … e606c22

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 11.9 % – 39.9 % USD 915.163 ? – – 1 ngày final frontier (FRNT)
Final Frontier

FRNT
FRNT

USD 0,002453137547
Solana

3 vHSsV … ftwzHEA

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.1 % 2.9 % USD 2.381,00 USD 2.442.881 – – 2 ngày bro token (BRO)
Bro Token

BRO
BRO

USD 0,007479698992

Ethereum

0x1 c84 … b5a8771

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 5.1 % – 9.8 % USD 767.197 ? – – 2 ngày mekkafroggo (MEKKA)
MekkaFroggo

MEKKA
MEKKA

USD 1,16

Solana

6YAXG y … Dwbf8XG

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.2 % 3.2 % USD 2.362,22 ? – – 2 ngày muna (MUNA)
Muna

MUNA
MUNA

USD 1,03 – – 0.5 % – 0.3 % USD 250,15 ? – – 2 ngày haino (HE)
Haino

HE
HE

USD 0,001173775010

BNB Smart Chain

0 xf02c … b1ed8e4

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.1 % 18.0 % USD 400.458 ? – – 2 ngày meishu (MEISHU)
Meishu

MEISHU
MEISHU

USD 0,002084368375

Ethereum

0x406 b … 5 c01289

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.6 % – 14.8 % USD 17.449,13 ? – – 2 ngày the one ring (RING)
The One Ring

RING
RING

USD 8,53

Ethereum

0x9046 … 7352 abe

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.4 % – 12.2 % USD 4.943,87 ? – – 2 ngày metagames (MGS)
MetaGames

MGS
MGS

USD 0,000000001507

BNB Smart Chain

0x2943 … e93ba42

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.3 % 27.6 % USD 282.757 ? – – 2 ngày fbomb (BOMB)
fBOMB

BOMB
BOMB

USD 0,005343240395

Fantom

0x8503 … 2228378

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 2.0 % – 24.6 % USD 44.581,19 ? – – 2 ngày sheeba inu (SHEEB)
Sheeba Inu

SHEEB
SHEEB

USD 0,000000831539

Ethereum

0 xa830 … 4 b3a1f0

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 15.2 % – 19.1 % USD 36.558,74 ? – – 2 ngày arc token (ARC)
Arc Token

ARC
ARC

USD 30,24

BNB Smart Chain

0 xf5ed … 9207 d08

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.2 % – 4.7 % USD 5.658,73 ? – – 2 ngày wlitidao (WLD)
wLitiDAO

WLD
WLD

USD 0,009020301834

Polygon POS

0 xa936 … ab7f810

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 4.3 % – 4.7 % USD 33.024,03 ? – – 2 ngày yachtx (YACHTX)
YachtX

YACHTX
YACHTX

USD 0,030738275344

BNB Smart Chain

0x0403 … 0896662

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.9 % – 7.7 % USD 226.146 ? – – 2 ngày fantasm xftm (XFTM)
Fantasm XFTM

XFTM
XFTM

USD 1,41

Fantom

0 xfbd2 … 108 b96f

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.6 % – 16.8 % USD 2.806.689 ? – – 2 ngày fantasm fsm (FSM)
Fantasm FSM

FSM
FSM

USD 66,77

Fantom

0 xaa62 … 7914801

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 5.7 % 3.4 % USD 4.797.960 ? – – 2 ngày toxic game nft (NTXC)
Toxic Game NFT

NTXC
NTXC

USD 0,025747853730

BNB Smart Chain

0x83 c8 … cc19850

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.1 % – 3.2 % USD 2.111,33 ? – – 2 ngày deblox (DGS)
Deblox

DGS
DGS

USD 0,164105

BNB Smart Chain

0x4 ea6 … 954 a5f4

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 3.6 % 32.5 % USD 410.072 ? – – 2 ngày chain estate dao (CHES)
Chain Estate DAO

CHES
CHES

USD 0,001462404353

BNB Smart Chain

0x3183 … 2 d268c4

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.4 % – 28.0 % USD 34.142,74 ? – – 2 ngày arkarus (AKS)
Arkarus

AKS
AKS

USD 0,217209

BNB Smart Chain

0 xcd06 … 5 d31c4a

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.5 % – 7.6 % USD 29.199,27 ? – – 2 ngày hey shiba ($HEYSHIB)
Hey Shiba

$HEYSHIB
USD HEYSHIB

USD 0,001426978693

Ethereum

0x646 b … d57d869

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 2.0 % 68.1 % USD 45.746,42 ? – – 2 ngày dog (DOG)
Dog

DOG
DOG

USD 0,002044182870

BNB Smart Chain

0 xccd8 … 1 bf6222

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.3 % – 8.9 % USD 20.111,62 USD 12.222.979 – – 3 ngày ukrainedao flag nft (LOVE)
UkraineDAO Flag NFT

LOVE
LOVE

USD 1,24

Ethereum

0x5380 … 691 a27c

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.4 % – 24.5 % USD 134.056 USD 2.854.565 – – 3 ngày gateway protocol (GWP)
Gateway Protocol

GWP
GWP

USD 1,43

BNB Smart Chain

0x794 a … 5 b60eb2

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.0 % – 0.5 % USD 204.736 USD 4.310.831.796 – – 3 ngày forus (FORS)
Forus

FORS
FORS

USD 0,000193021237

BNB Smart Chain

0 xc54a … 2 b9813e

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 6.3 % – 2.1 % USD 32.863,82 USD 1.923.158 – – 3 ngày army node finance (ARMY)
Army Node Finance

ARMY
ARMY

USD 0,001344144549

Xem thêm: Vietinbank Ipay là gì – Cách đăng ký Vietinbank Ipay nhanh chóng

Avalanche

0 xb323 … fa71eeb

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.2 % – 22.3 % USD 10.714,08 ? – – 3 ngày grave (GRVE)
Grave

GRVE
GRVE

USD 2,15 Cronos

0x9885 … ceb05e9

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.1 % – 1.8 % USD 29.448,58 ? – – 3 ngày valor (V$)
Valor

V$
V USD

USD 0,001698359367

BNB Smart Chain

0x588 f … e0ae7d8

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.1 % – 1.3 % USD 3.860,92 ? – – 3 ngày fantom maker (FAME)
Fantom Maker

FAME
FAME

USD 0,058999785144

Fantom

0x904 f … 9686 f4a

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.3 % – 19.0 % USD 238.061 ? – – 3 ngày deltafi (DELFI)
DeltaFi

DELFI
DELFI

USD 0,320553

Solana

de1QJk … FrhPSzF

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.2 % – 3.3 % USD 117.507 ? – – 3 ngày heres (HRS)
Heres

HRS
HRS

USD 0,000539701280

BNB Smart Chain

0 xb4e4 … 774 af38

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.6 % 8.4 % USD 46.862,11 ? – – 3 ngày hungry bees (HBEE)
Hungry Bees

HBEE
HBEE

USD 0,107894

BNB Smart Chain

0x13 b4 … 7 c08b03

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.3 % – 0.8 % USD 4.135,44 ? – – 3 ngày seismic (SCB)
Seismic

SCB
SCB

USD 0,042980686518

BNB Smart Chain

0x711 a … 83 bb938

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.1 % 26.1 % USD 54.202,11 ? – – 3 ngày lotus capital (LC)
Lotus Capital

LC
LC

USD 0,000040137925

BNB Smart Chain

0 xae59 … 986 ec51

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 6.1 % 6.7 % USD 9.714,88 ? – – 3 ngày somdej (SDC)
Somdej

SDC
SDC

USD 0,350073

BNB Smart Chain

0 xae4c … bdc9270

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.3 % – 6.4 % USD 32.169,11 ? – – 3 ngày luart (LUART)
Luart

LUART
LUART

USD 0,081831182854 – 0.1 % 2.1 % USD 51.447,00 USD 81.834.045 – – 3 ngày erica social token (EST)
Erica Social Token

EST
EST

USD 10,58

Ethereum

0x259 a … d5b3479

Optimistic Ethereum

0x7 b0b … 84 f65d3

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.9 % – 0.3 % USD 55,55 USD 1.059.761 – – 4 ngày oath (OATH)
Oath

OATH
OATH

USD 0,347614

Fantom

0x21 ad … 12279 b6

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 4.0 % – 29.5 % USD 274.312 ? – – 4 ngày apocalypse (AOPC)
Apocalypse

AOPC
AOPC

USD 0,000159642929

BNB Smart Chain

0x700 a … 92459 df

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.2 % – 4.6 % USD 4.292,47 ? – – 4 ngày bobatama (BOBA)
Bobatama

BOBA
BOBA

USD 0,000008429680

Ethereum

0x5 f20 … b5a5bd0

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 6.7 % 99.7 % USD 812.776 ? – – 4 ngày metaportal gaming index (GAME)
MetaPortal Gaming Index

GAME
GAME

USD 10,16

Ethereum

0 xa1ea … 39 d436c

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.3 % 0.8 % USD 2.741,44 USD 125.266 – – 4 ngày peace doge (PEACEDOGE)
Peace Doge

PEACEDOGE
PEACEDOGE

USD 0,000000490330

BNB Smart Chain

0x0289 … 3 a1ebe7

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 53.7 % 5.3 % USD 21.092,51 ? – – 4 ngày coinfield coin (CFC)
CoinField Coin

CFC
CFC

USD 0,737428

Ethereum

0x6 aed … 20 d404b

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.9 % – 3.9 % USD 81.461,47 USD 737.427.517 – – 4 ngày reefer token (REEFER)
Reefer Token

REEFER
REEFER

USD 0,000013694822

BNB Smart Chain

0x701 b … 6 fc05a4

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.5 % – 15.4 % USD 71.994,77 ? – – 4 ngày miniverse share (MSHARE)
Miniverse Share

MSHARE
MSHARE

USD 593,86

Fantom

0 xb011 … 862 c462

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 5.7 % – 27.6 % USD 168.956 ? – – 4 ngày miniverse dollar (MVDOLLAR)
MiniVerse Dollar

MVDOLLAR
MVDOLLAR

USD 3,93

Fantom

0x5797 … 1 abbcca

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 5.8 % – 9.8 % USD 143.086 ? – – 4 ngày cyn-c (CYNC)
Cyn-C

CYNC
CYNC

USD 0,000028728663

Ethereum

0 xa552 … 2 ccdca5

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.9 % 29.2 % USD 18.891,73 ? – – 4 ngày sgt.shib (SGTS)
Sgt. SHIB

SGTS
SGTS

USD 0,000000032623

BNB Smart Chain

0x6940 … 7 adf4d4

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.4 % – 9.0 % USD 14.523,87 ? – – 4 ngày zyrri (ZYR)
Zyrri

ZYR
ZYR

USD 0,062228254124 – – 5.5 % – 13.6 % USD 9.098,54 ? – – 4 ngày era7 (ERA)
Era7

ERA
ERA

USD 0,109907

BNB Smart Chain

0x6 f9f … 7 b0e5f9

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 2.0 % – 2.8 % USD 296.117 ? – – 4 ngày outer ring (GQ)
Outer Ring

GQ
GQ

USD 0,040078270780

BNB Smart Chain

0 xf700 … 20 e0808

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 4.0 % 41.4 % USD 16.831.231 ? – – 4 ngày bastille de la bouje (BASTILLE)
Bastille De La Bouje

BASTILLE
BASTILLE

USD 210,42

Fantom

0 xcef2 … ad01ef4

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 1.4 % 6.7 % USD 18.138,29 ? – – 4 ngày orbler (ORBR)
Orbler

ORBR
ORBR

USD 4,88

Ethereum

0 xda30 … d193766

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.5 % 10.5 % USD 1.204.404 ? – – 4 ngày twinu (TWINU)
TWINU

TWINU
TWINU

USD 0,000000000000

Ethereum

0x9 bc7 … f025eed

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.3 % – 8.1 % USD 119.627 ? – – 4 ngày the xenobots project (XENO)
The Xenobots Project

XENO
XENO

USD 0,054986661964

Solana

Bwfe7D … 8KDTG sS

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.0 % – 1.3 % USD 237,50 ? – – 4 ngày metaxhunter (XHUNTER)
MetaXHunter

XHUNTER
XHUNTER

USD 0,041156957706

BNB Smart Chain

0 xf6ba … 62 d84e9

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.2 % 5.0 % USD 100.634 ? – – 4 ngày amazingdoge (ADOGE)
AmazingDoge

ADOGE
ADOGE

USD 0,000002845854

BNB Smart Chain

0x0 ebc … d795fa2

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 16.1 % 293.8 % USD 1.339.424 ? – – 4 ngày catboy (CATBOY)
CatBoy

CATBOY
CATBOY

USD 0,009854502788

BNB Smart Chain

0x39 c3 … 46 a7b1e

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.2 % 20.1 % USD 76.585,69 ? – – 4 ngày ethera black (ETB)
Ethera Black

ETB
ETB

USD 0,000000000106

BNB Smart Chain

0x9 e6b … 858 a2a6

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.2 % 2.1 % USD 6.204,81 ? – – 5 ngày czusd (CZUSD)
CZUSD

CZUSD
CZUSD

USD 0,985244

BNB Smart Chain

0 xe68b … 2 ee9c70

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.2 % – 1.6 % USD 1.608,23 ? – – 5 ngày fuse dollar (FUSD)
Fuse Dollar

FUSD
FUSD

USD 0,980035
Fuse

0x249 b … e9b098b

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.1 % – 2.0 % USD 187.648 ? – – 5 ngày alpha brain capital (ACAP)
Alpha Brain Capital

ACAP
ACAP

USD 0,003993370956

Ethereum

0 xd5a9 … 07 a6a41

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 3.6 % 22.8 % USD 39.539,32 ? – – 5 ngày wrapped flow (WFLOW)
Wrapped Flow

WFLOW
WFLOW

USD 5,69

Ethereum

0x5 c14 … 1983 b2b

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.4 % – 2.7 % USD 108.801 USD 7.968.770.803 – – 5 ngày greekmythology (GMT)
GreekMythology

GMT
GMT

USD 0,000000000477

BNB Smart Chain

0x7 a59 … 8 e6f0a8

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.2 % 0.1 % USD 551.280 ? – – 5 ngày yasha dao (YASHA)
Yasha Dao

YASHA
YASHA

USD 0,000219655083

Ethereum

0x6107 … 50 c2bc5

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.1 % – 7.3 % USD 38.544,35 ? – – 5 ngày fortknox (KNOX)
FortKnox

KNOX
KNOX

USD 0,004208064127

BNB Smart Chain

0x5 f74 … 67 c5fbb

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.7 % – 4.7 % USD 82.061,12 ? – – 5 ngày metasnooker (MSR)
MetaSnooker

MSR
MSR

USD 0,000105840038

BNB Smart Chain

0 xba8d … 50 b75c1

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info 0.3 % 0.0 % USD 737,28 ? – – 5 ngày flash inu (FLASH)
Flash Inu

FLASH
FLASH

USD 0,001149699529

Ethereum

0x1373 … 7 a65587

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.1 % – 3.7 % USD 2.266,27 ? – – 5 ngày zeus node finance (ZEUS)
Zeus Node Finance

ZEUS
ZEUS

USD 39,38

Avalanche

0x4156 … 52 d8f2e

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 2.9 % – 37.0 % USD 99.922,50 ? – – 5 ngày meerkat shares (MSHARE)
Meerkat Shares

MSHARE
MSHARE

USD 7.997,33

Cronos

0 xf8b9 … 3 d6e1aa

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.5 % – 6.1 % USD 6.110.758 ? – – 5 ngày ginoa (GINOA)
Ginoa

GINOA
GINOA

USD 1,57

BNB Smart Chain

0x2 ff9 … 89 e88c3

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 6.5 % 6.2 % USD 355.290 ? – – 5 ngày shibgeki (SHIBGEKI)
Shibgeki

SHIBGEKI
SHIBGEKI

USD 0,000000000000

Ethereum

0x2327 … ea4350c

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.7 % – 6.9 % USD 9.519,05 ? – – 5 ngày coinerr (ERR)
Coinerr

ERR
ERR

USD 0,000728259649

BNB Smart Chain

0x8 fe8 … 3 f48f21

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.9 % 7.9 % USD 240.267 ? – – 5 ngày signed (SIGN)
Signed

SIGN
SIGN

USD 0,457635

Polygon POS

0 xacbd … ed7af90

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 0.6 % – 1.7 % USD 1.193,43 ? – – 5 ngày fanitrade (FANI)
FaniTrade

FANI
FANI

USD 0,235148

Solana

6 c4L5n … 5KS u8Z7

Wallet Dropdown Chainlist
Wallet Dropdown Chainlist Info – 1.1 % – 4.0 % USD 749,69 ? – – 5 ngày

Source: https://openlivenft.info
Category : TIN COIN

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT