Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022
31 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Bảng Giá Coin, Tiền Ảo, Tiền Điện Tử Mới Nhất Hôm Nay 31/08/2022 – Coin Việt Nam

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT
10101 PooGrow

PooGrow POOGROW

$0.0000391907

-5.26 %

– 9.19 % $0 USD 1,277 0 BTC Biểu đồ 7 ngày PooGrow 10102 VesTallyToken

VesTallyToken VTT

$0.0000000002 2.19 % – 3.55 % $0 USD 3 0 BTC Biểu đồ 7 ngày VesTallyToken 10103 Hectagon

Hectagon HECTA

$3.93 38.28 % 15 % $0 USD 699,801 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hectagon 10104 PLS2E.io

PLS2E.io P2E

$0.0004785417 0 % – 65.82 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày PLS2E.io 10105 Vacus Finance

Vacus Finance VCS

$0.0088904727 – 0.13 % – 1.17 % $0 USD 409 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Vacus Finance 10106 Freyala

Freyala XYA

$0.0347035737 1.97 % 13.06 % $0 USD 39 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Freyala 10107 Parrot Egg

Parrot Egg 1PEGG

$0.0013651020 – 0.33 % – 1.75 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Parrot Egg 10108 ENO

ENO ENO

$1.17 0.25 % 2.96 % $0 USD 13,180 0 BTC Biểu đồ 7 ngày ENO 10109 Secured Marsupial

Secured Marsupial SMARSUP

$0.0000000000 – 0 % – 7.42 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Secured Marsupial 10110 FBBank

FBBank FB

$1.77 – 3.89 % – 3.09 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày FBBank 10111 TokenJenny

TokenJenny tokenjenny

$0.0316012003 0.59 % 1.79 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày TokenJenny 10112 JetSwap pWings

JetSwap pWings pWINGS

$0.0001869920 1.64 % 2.42 % $0 USD 68 0 BTC Biểu đồ 7 ngày JetSwap pWings 10113 Saddle

Saddle SDL

$0.0323323749 3.16 % 1.12 % $0 USD 6,608 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Saddle 10114 AmericanHorror.Finance

AmericanHorror.Finance AHF

$0.0000000314 – 34.65 % – 61.05 % $0 USD 1,046 0 BTC Biểu đồ 7 ngày AmericanHorror.Finance 10115 Agro-Matic

Agro-Matic AMT

$0.0000000701 – 0.79 % – 63.6 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Agro-Matic 10116 MYTE

MYTE MYTE

$0.0010629431 – 30.36 % – 16.5 % $0 USD 189 0 BTC Biểu đồ 7 ngày MYTE 10117 Inflation Adjusted EUROS

Inflation Adjusted EUROS IEUROS

$0.9166403555 3.98 % – 8.5 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Inflation Adjusted EUROS 10118 InnitfortheTECH

InnitfortheTECH INNIT

$0.0000392834 – 2.08 % – 16.22 % $0 USD 304 0 BTC Biểu đồ 7 ngày InnitfortheTECH 10119 TOMCAT INU

TOMCAT INU TOMCAT

$0.0000001419 – 2.36 % – 13.97 % $0 USD 14 0 BTC Biểu đồ 7 ngày TOMCAT INU 10120 Hype Club

Hype Club HYPE

$0.0002109360 – 0.1 % – 30.28 % $0 USD 1 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Hype Club 10121 PolyYork

PolyYork YORK

$0.0549427369 – 2.21 % 1.58 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày PolyYork 10122 Funex

Funex FUNEX

$0.1000046568 13.64 % 61.03 % $0 USD 97 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Funex 10123 Monster Saga

Monster Saga MTS

$0.0002677841 0 % – 0.04 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Monster Saga 10124 GEODNET

GEODNET GEOD

$0.0476807707 – 0.32 % – 12.82 % $0 USD 587 0 BTC Biểu đồ 7 ngày GEODNET 10125 pBREW Token

pBREW Token pBREW

$0.0000819105 0.38 % 0.4 % $0 USD 3 0 BTC Biểu đồ 7 ngày pBREW Token

10126 Generation

Generation GEN

$0.0830523154 – 3.42 % 5.14 % $0 USD 1,499,474 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Generation 10127 Legend of RPS

Legend of RPS LRPS

$0.1790795391 – 1.61 % – 0.83 % $0 USD 1,645 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Legend of RPS 10128 The Moon Shiba

The Moon Shiba MOONSHIB

$0.0000000000 4.49 % – 2.54 % $0 USD 3 0 BTC Biểu đồ 7 ngày The Moon Shiba 10129 Kaisen Inu

Kaisen Inu KAI

$0.0000170590 0 % – 8.96 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kaisen Inu 10130 Alpha Petto Shells

Alpha Petto Shells APES

$0.0029114372 8.06 % – 25.23 % $0 USD 101 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Alpha Petto Shells 10131 Chocoswap

Chocoswap VNLA

$0.0243210572 – 4.96 % – 19.24 % $0 USD 147 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Chocoswap 10132 Mangamon

Mangamon MAN

$0.0782236330 – 0.88 % – 6.14 % $0 USD 48 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Mangamon 10133 Endless Board Game

Endless Board Game ENG

$0.0032697590 – 16.39 % – 33.64 % $0 USD 20,844 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Endless Board Game 10134 Mafagafo

Mafagafo MAFA

$0.0049540213 – 3.31 % – 3.2 % $0 USD 1,829 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Mafagafo 10135 DefiDrop Launchpad

DefiDrop Launchpad DROPS

$0.0009043584 0 % – 0.36 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày DefiDrop Launchpad 10136 Shita-kiri Suzume

Shita-kiri Suzume SUZUME

$0.0000042113 – 23.99 % – 26.8 % $0 USD 695,019 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Shita-kiri Suzume 10137 MONKI NETWORK

MONKI NETWORK MONKI

$0.0000000576 0 % 0 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày MONKI NETWORK 10138 Crypto Family Token

Crypto Family Token FT

$84.50 0 % 1.6 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Crypto Family Token 10139 Mini Cat Coin

Mini Cat Coin MiniCat

$0.0000000638 – 1.73 % 32.17 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Mini Cat Coin 10140 Playmusic

Playmusic PLAY

$0.0023396915 – 3.02 % – 24.72 % $0 USD 1,463 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Playmusic 10141 Wen Lambo

Wen Lambo LAMBO

$0.0005450620 0 % – 6.98 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Wen Lambo 10142 Rielcoin

Rielcoin RIC

$0.0163450192 – 3.39 % 38.76 % $0 USD 58 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Rielcoin 10143 Police & Thief Game

Police & Thief Game BRIBE

$0.0003397542 – 4.3 % – 15.77 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Police & Thief Game 10144 Morality

Morality MO

$0.0298738944 0 % 0 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Morality 10145 COVID-19 Recovery Token

COVID-19 Recovery Token COVDR

$0.0000000361 0 % 1.59 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày COVID-19 Recovery Token 10146 TempleDAO

TempleDAO TEMPLE

$0.8134670437 0.33 % – 1.44 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày TempleDAO 10147 Fracton Protocol

Fracton Protocol FT

$1.25 – 11.41 % – 16.77 % $0 USD 2,467,619 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Fracton Protocol 10148 Adamant

Adamant ADDY

$0.2560093273 – 0.89 % – 3.29 % $0 USD 555 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Adamant 10149 Crypto Blocks

Crypto Blocks BLOCKS

$0.0000937951 0 % – 4.63 % $0 USD 0 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Crypto Blocks 10150 Kika

Kika

KIKA

$0.0056208727 – 3.06 % – 0.12 % $0 USD 2 0 BTC Biểu đồ 7 ngày Kika

Source: https://openlivenft.info
Category : TIN COIN

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT