Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
31 C
Ho Chi Minh City
spot_img

Toad for Oracle là gì

Must read

Openlivenft
Openlivenfthttps://openlivenft.info/
Trang tổng hợp thông tin nhanh - mới nhất về NFT, COIN, Metaverse, tài chính, crypto của OpenliveNFT

TOAD là công cụ cho Oracle DBA TỐT NHẤT với nhiều tính năng:

Bạn đang đọc: Toad for Oracle là gì

– Quản trị trực quan những thành phần : Tablespace, Monitor, Tunning, tạo những object ( table, view, index, … )
– Lấy luôn báo cáo giải trình AWR, ADDM, ASH
– Chạy những câu lệnh SQL ra hiệu quả rõ ràng, dễ nhìn

– Những ai vận hành nghiệp vụ, chạy thủ tục PL/SQL có thể biết được thủ tục chạy đến đâu

….

Mô hình liên kết của công cụ phía người dùng :

1. CÀI ĐẶT ORACLE CLIENT

Cài đặt phiên bản Oracle Client 32 bit x86 :

11g_x86:https://drive.google.com/file/d/1bDGR1iwpM9uPkQ_VDPCTJ4koHmpVKCqh/view?usp=sharing

12c_x86:https://drive.google.com/file/d/1wegGW_c7s2fIT4jB2rwrFLE-wf97AdhM/view?usp=sharing

Các công cụ kết nối phía người dùng,Mô hình liên kết của công cụ phía Client :


2. Cài TOAD :

Link full :

https://drive.google.com/file/d/1wKr-OV2E6aIxLcnXJY7F2aplxOdJ72EV/view?usp=sharing


3.

Cấu h

ình TNS Name

3.

Kết nối


4.

Chạy lệnh, những phím tắt hay dùng

·

Một Editor có thể có nhiều dòng lệnh có thể chạyđồng thời hoặc từng lệnh

+ F4: describe object t

ại vị trí con trỏ

+ Chạy script :F5

+ NhấnCtrl + Enterđể chạy lệnh ở dòng hiện tại

Note:

·

Các dòng cách nhau 1 dòng trống

·

Ctrl + T : code sổ xuống ( tương tự Ctrl + Space khi lập trình ), config lại trong Tool — > Option — > Keyboardđể gõ Ctrl + Space sẽ sổ code xuống

·

Views:

·

Object Pallet: hiển thị schema, table, view, synonyms tươngứng

·

Code snippet: mô tả ngắn gọn về các hàm

5.TOAD với SQL Script hoặc PL/SQL

1.

Copy code cần chạy

2.

Ho

ặc F5

đ

ể chạy (as Script) –> click v

ào tab DBMS Output để nhìn kết quả, hiệu quả chạy ở tab Script Output

PL / SQL procedure successfully completed .

Note:

·

Mỗi lần chạy xong clear output để tranh tài liệu ” chồng chất “

·

Chỉnhoption: View — > Option — > Execute / Compile — > Behavior — > Poll for DBMS Output when detected


7.GIÁM SÁT CÂU LỆNH CHẠY

Vào mục session Database — > Monitor — > Browser
Chọn Oracle User chạy, Machine chạy và chú ý Long Ops (bên phải):Chọn Oracle User chạy, Machine chạy và chú ý quan tâm Long Ops ( bên phải ) :

Nếu cứ tăng là đang chạy, còn đứng im là treo, tuy nhiên khi DML lớn đến khi 100 % cần thời hạn dài mới xong được .

8. Các phím khác :

General

Description

CTRL + D

Open Quick Describe window. See Describe Objects for more information .

CTRL + TAB

Cycle through a collection of ” child windows ” or tabs in a window

F1

Help

F4

Immediately describe object in popup window. See Describe Objects for more information .

F10

Display right-click menu

Ctr + trang chủ :

Ctrl + End :

Ctrl + Shift + End :

Ctrl + Shift + trang chủ :

Vềđầu rowđầu tiên

Chạyđến row cuối cùng

Chọn all row từđầuđến cuối

Chọn all row từ cuối lên đầu

Debugger

Description

CTRL + F5

Add watch at cursor

CTRL + ALT + B

Display the PL / SQL Debugger Breakpoints window

CTRL + ALT + D

Display the PL / SQL Debugger DBMS Output window

CTRL + ALT + E

Display the PL / SQL Debugger Evaluate / Modify window

CTRL + ALT + C

Display the PL / SQL Debugger Call Stack window

CTRL + ALT + W

Display the PL / SQL Debugger Watches window

F11

Run ( continue execution )

F12

Run to cursor

SHIFT + F5

Set or delete a breakpoint on the current line

SHIFT + F7

Trace into

SHIFT + F8

Step over

SHIFT + F10

Trace out

SHIFT + CTRL + F9

Set parameters

Editor

Description

ALT + UP

Display previous statement

ALT + DOWN

Display next statement ( after ALT + UP )

CTRL + B

Comment block

CTRL + E

Execute Explain Plan on the current statement

CTRL + M

Make code statement. See Strip Code Statement and Make Code Statement Functions for more information .

CTRL + P.

Strip code statement. See Strip Code Statement and Make Code Statement Functions for more information .

CTRL + T

Hiển thị ra những object gợi ý, giống như khi code

There are a variety of shortcut keys to use with the pick list. See Toad Insight Pick List Shortcuts for more information .

CTRL + F9

Verify statement without execution ( parse ) in the Editor

CTRL + F12

Pass the SQL or Editor contents to the specified external editor. See Use an External Editor for more information .

CTRL + PERIOD

Display code completion list

CTRL + ENTER

Thực thi câu lênh SQL hiện tại ( same as F9 )

CTRL + ALT + PAGEUP

Navigate to the previous results panel tab

CTRL + ALT + PAGEDOWN

Navigate to the next results panel tab

F2

Toggle full màn hình hiển thị Editor

F5

Thực thi scripr

F6

Toggle between Editor and Results panel

F7

Clear all text, trace into the Editor

F8

Recall previous SQL statement in the Editor

F9

Execute statement in the Editor

SHIFT + F2

Toggle full màn hình hiển thị grid

Find and Replace

Description

CTRL + F

Find text

CTRL + G

Go to line number

CTRL + R

Find and replace

F3

Find next occurrence

SHIFT + F3

Find previous occurrence

9.Others

·

Des v$parameter// xem đ/n b

Xem thêm: IDO là gì?

ảng

Source: https://openlivenft.info
Category : TIN COIN

Đánh giá bài post
- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article

Ethereum là gì? | OpenliveNFT